Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Příprava ke studiu na lékařských fakultách

Tento typ přípravy je určen českým zájemcům o studium na vysokých školách se zaměřením na lékařství, farmacii, veterinární lékařství a přírodní vědy. Obsah ročníku umožňuje prohloubení a doplnění vědomostí z chemie, biologie a fyziky. Studenti si rozšíří znalosti angličtiny, získají základy latiny se zaměřením na lékařskou terminologii a lékařské etiky. Součástí výuky je nácvik čtení, rozboru a hloubkového porozumění odborných lékařských textů a skript.

Rozsah a výběr učiva byl projednán s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy a je speciálně zaměřen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. Studenti, kteří absolvovali ročník s tímto rozsahem výuky v minulých letech, měli při přijímacích zkouškách úspěšnost větší než 90 %.

Tento typ studia není uznán jako soustavná příprava na budoucí povolání a účastník kurzu nemá nárok na status studenta (studium není v souladu s vyhláškou č.19/2014 Sb.)!

Cena 44 100 Kč 

Pro zájemce je možno zajistit ubytování.

Středisko Poděbrady

Termín kurzu

1.9. 2022 – 30. 6. 2023 (výuka angličtiny)
12. 9. 2022 – 31. 5. 2023 (odborné předměty)

Cena

44 100 Kč

Týdenní rozsah výuky

Týdenní dotace výuky: 10 hodin angličtiny a latiny, 15 hodin odborných předmětů (biologie, chemie, fyzika).

Kontakt

Kontakt ohledně přihlášky:
Mgr. Liana Dolminyan
E-mail: liana.dolminyan@ujop.cuni.cz
Tel.: 224 990 456

Kontakt ohledně kurzu a studia:
Jana Tomášová
E-mail: jana.tomasova@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 325 610 798

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X