Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Příprava ke studiu na lékařských fakultách s rozšířenou výukou AJ

Tento typ přípravy je určen zájemcům o studium na vysokých školách se zaměřením na lékařství, farmacii, veterinární lékařství a přírodní vědy. Obsah ročníku umožňuje prohloubení a doplnění vědomostí z chemie, biologie a fyziky. Kromě toho získají studenti základy latiny se zaměřením na lékařskou terminologii a rozšíří si znalosti angličtiny na úroveň požadavků k vykonání mezinárodní jazykové zkoušky FCE (kurz není určen pro začátečníky v angličtině).

Rozsah a výběr učiva přírodovědných předmětů byl projednán s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy a je speciálně zaměřen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. Studenti, kteří absolvovali ročník s tímto rozsahem výuky v minulých letech, měli při přijímacích zkouškách úspěšnost vyšší než 90 %.

Toto studium je uznáno za soustavnou přípravu na budoucí povolání, student neztrácí statut řádného studenta a může využívat všech výhod z toho vyplývajících. Podmínkou ovšem je, aby tento typ studia probíhal ve školním roce následujícím bezprostředně po školním roce, v němž student vykonal maturitní zkoušku. Studium je v souladu s vyhláškou č.19/2014 Sb.
V této variantě studia mohou studovat i studenti, kteří vykonali maturitní zkoušku již dříve, ale nemohou využívat výhod vyplývajících ze zákona.

Cena 59 000 Kč.

Pro zájemce je možno zajistit ubytování.

Poděbrady

Termín kurzu

1.9. 2022 – 30. 6. 2023 (výuka angličtiny)
12. 9. 2022 – 31. 5. 2023 (odborné předměty)

Cena

59 000 Kč

Týdenní rozsah výuky

Týdenní hodinová dotace: 20 hodin angličtina + latina, 15 hodin odborných předmětů (biologie, chemie, fyzika).

Kontakt

Kontakt ohledně přihlášky:
Mgr. Liana Dolminyan
E-mail: liana.dolminyan@ujop.cuni.cz
Tel.: 224 990 456

Kontakt ohledně kurzu a studia:
Jana Tomášová
E-mail: jana.tomasova@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 325 610 798

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X