Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
O nás

O nás

O nás

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) je vědecko-pedagogickým pracovištěm a je zařazen mezi ostatní součásti Univerzity Karlovy.

 

ÚJOP UK rozvijí již více než šedesátiletou tradici výuky češtiny jako cizího jazyka a jako jediná instituce v České republice se věnuje přípravě cizinců - stipendistů Vlády ČR ke studiu na českých vysokých školách. Organizuje též různé kurzy češtiny pro všechny zájemce o český jazyk a českou kulturu. Svou tradici na ÚJOP UK mají kurzy cizích jazyků a pomaturitní kurzy různého zaměření pro české občany. Výuce slouží studijní střediska, která studentům poskytují také ubytování a stravování. Studijní střediska jsou kromě Prahy (Krystal, Voršilská) i v Poděbradech

S výukou souvisí metodická a výzkumná činnost Ústavu. Na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka a na výuku odborných předmětů pro cizince v češtině jsou zaměřeny teoreticko-výzkumné práce pedagogů ÚJOP UK, z nichž mnohé jsou součástí mezinárodních projektů a grantů.

Po celou dobu trvání ÚJOP UK se jeho pedagogové podílejí na výuce češtiny v zahraničí jako lektoři českého jazyka v rámci mezinárodních a meziuniverzitních dohod. Pro výuku češtiny na zahraničních lektorátech zpracoval kolektiv pedagogů ÚJOP speciální učebnici češtiny. Ústav jazykové a odborné přípravy zajišťuje též výuku cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě UK.

Pro cizince nabízí velké množství intenzivních denních i večerních kurzů češtiny, dále řadu letních kurzů, on-line kurzy češtiny, kurz češtiny pro lékaře a přípravný kurz ke studiu na VŠ.

Největší množství studentů ÚJOP UK studuje každoročně v ročních přípravných kurzech (kurzy obsahují nejen obecnou, ale i odbornou češtinu a předměty dle zaměření uchazeče). Přípravné kurzy ÚJOP UK jsou velmi intenzivní (35h/týdně).
Českým zájemcům nabízí ÚJOP UK pomaturitní kurzy (příprava na lékařské a přírodovědné obory s nebo bez studia angličtiny), online kurzy angličtiny a letní kurz angličtiny. Velký význam pro ÚJOP UK má úspěšně se rozvíjející organizování jazykových kurzů "na klíč" pro zaměstnance i vrcholný management firem působících na českém trhu.

Tým ÚJOP UK je exkluzivním členem ALTE (The Association of Language Testers in Europe) v České republice. Vyvinul mezinárodně uznávanou Certifikovanou zkoušku z češtiny (CCE). Zkoušku je možné skládat na úrovních A1-C1.
Na ÚJOP UK je možné skládat též zkoušku z češtiny pro udělení trvalého pobytu a jako jediné pracoviště v České republice nabízí možnost složit zkoušku z češtiny pro udělení státního občanství ČR.

 

 

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X