Vědecká a odborná činnost

Vědecká a odborná činnost

Vědecká a odborná činnost

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) je vědecko-pedagogickým pracovištěm Univerzity Karlovy. Je jediným pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá obecnými i specifickými aspekty v oblasti jazykové a odborné přípravy cizinců ke studiu na českých vysokých školách. V této přípravě, ve výuce češtiny a dalších předmětů pro cizince, a rovněž v metodice výuky rozvíjí již více než padesátiletou tradici.

S výukou jazyků, které se Ústav velmi intensivně věnuje, souvisí metodická a výzkumná činnost ústavu. Na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka a na výuku odborných předmětů pro cizince v češtině jsou zaměřeny teoreticko-výzkumné práce pedagogů ÚJOP UK, z nichž mnohé jsou součástí mezinárodních projektů a grantů.

V devadesátých letech bylo obnoveno pravidelné vydávání metodického časopisu pro pedagogy ÚJOP a tradice metodických seminářů, které se konají za účasti pedagogů i z dalších pracovišť a fakult Univerzity Karlovy.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X