Zkoušky

Zkoušky

Standardizovaná zkouška z angličtiny pro státní správu

Zaměstnancům státní správy i široké veřejnosti nabízíme standardizovanou zkoušku z anglického jazyka, která existuje ve dvou variantách obtížnosti - ověřit si můžete znalosti buď na úrovni A2, nebo B2.

Jejich cílem je prokázat jazykovou kvalifikaci kandidátů, která je srovnatelná s jazykovými úrovněmi podle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Úrovni A2 SERR odpovídá  zkouška ÚJOP UK 1. Úrovní B2 odpovídá zkouška ÚJOP UK 2, která je zároveň srovnatelná se základní státní zkouškou a mezinárodním certifikátem FCE.

Podrobné informace o zkoušce naleznete zde.

Zkouška ÚJOP UK je na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který slouží k prokazování jazykové kvalifikace vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy.

Vzor osvědčení

Vzor osvědčení

Kdy se zkouška koná

Termín zkoušky je stanoven vždy po dohodě se zájemci, kteří uvedou preferované termíny v online přihlášce.

ÚJOP UK 1

Termín zkoušky

podle dohody

Cena

3 000 Kč

Místo konání

SJOP Praha-Hostivař

Kontakt

hostivar@ujop.cuni.cz

zdenka.prazakova@ujop.cuni.cz

Úroveň

A2 SERR

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

ÚJOP UK 2

Termín zkoušky

podle dohody

Cena

3 500 Kč

Místo konání

SJOP Praha-Hostivař

Kontakt

hostivar@ujop.cuni.cz

zdenka.prazakova@ujop.cuni.cz

Úroveň

B2 SERR

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X