Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Aktuality

Letní kurz pro Ukrajinu

08.07.2022 / Upozornění

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy poskytne bezplatně výuku češtiny téměř třem stovkám ukrajinských občanů. Umožní to finanční příspěvek Nadace J&T určený na podporu lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Jsme přesvědčeni o tom, že znalost jazyka je primárním nástrojem integrace, chrání před izolací a sociálním vyloučením, umožňuje lidem navazovat vztahy, najít si práci, dál se vzdělávat. Výukou jazyka chceme proto podpořit všechny, kteří v tuto chvíli čelí nepřízni osudu. Díky této spolupráci otevíráme výukové skupiny v rámci crash kurzů, dopoledních a večerních kurzů, intenzivních kurzů a letních škol.

Stipendijní podpora zahrnuje náklady na výuku a výukové materiály, nezahrnuje životní náklady a náklady na ubytování.

JAKÉ KURZY PŘIPRAVUJEME?

Termíny připravovaných kurzů, přihlášky a další podrobnosti budou zveřejněny v průběhu srpna.

Připravované kurzy budou probíhat od září do listopadu 2022.

Crash kurz základní

Cílem kurzu s časovou dotací 20 vyučovacích hodin (75 stipendijních míst) je umožnit studentům základní seznámení s češtinou. Kurz účastníkům zprostředkuje nejen základy češtiny, ale nabídne také vzájemný networking.

Crash kurz nástavbový

Cílem kurzu s časovou dotací 20 vyučovacích hodin (75 stipendijních míst) je posunout znalost češtiny, naučit se pracovat s jazykem systematicky a rozšířit si okruh konverzačních témat užitečných pro každodenní život v České republice.

Neintenzivní kurzy

V rámci těchto dopoledních a večerních kurzů s časovou dotací vždy 32 vyučovacích hodin (90 stipendijních míst) zlepší účastníci své produktivních i receptivních řečové dovednosti a rozvinou slovní zásobu i další jazykové složky. Výuka se koná dvakrát týdně 90 minut.

Šestitýdenní intenzivní kurz

Tento intenzivní kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin probíhá denně s dotací pět výukových hodin (celkem 15 stipendijních míst). Jedná se o systematickou jazykovou průpravu na různých úrovních jazykové znalosti.

PODPOŘILI JSME

Letní kurz pro Ukrajinu

18. 7. – 12. 8. 2022
30 stipendijních míst

Měsíční intenzivní kurz češtiny (25 výukových hodin týdně), během kterého si zlepšíte všechny řečové dovednosti, produktivní (mluvení a psaní) i receptivní (poslech a čtení). Zaměříme se také na práci s výslovností, gramatiku a slovní zásobu.
Kurz se koná v nově zrekonstruovaných výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla.

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X