Důležité informace

Důležité informace

FAQ

 • Kolik utratím za měsíc pobytu v ČR?

  Obecně platí, že náklady na pobyt v České republice jsou podstatně nižší, než by byly v západní Evropě nebo USA. Za potraviny, cestování veřejnou dopravou a základní hygienické potřeby student zaplatí měsíčně přibližně EUR 150. Závisí jen na životním stylu studenta, jaké výše jeho další náklady na pobyt v České republice skutečně dosáhnou.

  Při podání žádosti o vízum za účelem studia v České republice může být žadatel požádán o prokázání skutečnosti, že má prostředky k pobytu v České republice na celou dobu trvání platnosti jeho víza.

 • Kolik stojí studium na české vysoké škole?

  Všichni studenti, a to jak čeští, tak zahraniční, studují na českých vysokých školách za stejných podmínkek - studium na veřejných VŠ v českém jazyce je pro všechny bezplatné.

  V případě studia v anglickém jazyce studenti platí školné. Jeho výše závisí na konkrétní fakultě a studijním programu a pohybuje se od 3 tisíc do 18 tisíc USD za rok.

 • Jak kurs probíhá?

  Po příjezdu do České republiky absolvuje zájemce roční intenzivní přípravný kurz zaměřený na dokonalé zvládnutí češtiny a dalších předmětů, z nichž bude dělat přijímací zkoušku na vybranou fakultu vysoké školy. Kurz trvá celý akademický rok (od září do června), rozsah výuky je 35 hodin týdně.

  Během přípravného ročníku posílají studenti přihlášky ke studiu na vybrané fakulty. Počet fakult, na které se student hlásí, není omezen, ale na každou vybranou fakultu student musí dělat přijímací zkoušky. Tyto zkoušky fakulty organizují zpravidla v červnu.

  Současně s přihláškou k vysokoškolskému studiu student předkládá doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (maturitní vysvědčení) spolu s učebním plánem (výpisem předmětů s roční hodinovou dotací) za poslední 4 roky středoškolského studia. Tyto dokumenty musí být úředně ověřeny a přeloženy do češtiny (překlady do češtiny je možno zajistit v průběhu ročního přípravného kurzu).

 • Kolik studentů ÚJOP UK se dostane na státní vysokou školu?

   

  Obor Procento úspěšnosti*
  Technické obory 97%
  Ekonomické obory 76%
  Lékařské a přírodovědné obory 83%
  Humanitní obory 64%

   *Při přijímacích zkouškách na státní vysoké školy

 • Jak zjistím prospěch svého syna/dcery?

  Milí rodiče, prospěch svého syna/dcery, ale i to, zda chodí pravidelně do výuky, můžete zjistit v databázi, která byla zpřístupněna v listopadu 2013.

  Stačí se přihlásit na stránce níže. Pokud vám vaše dcera/syn nepředali platné heslo a login, kontaktujte ředitele studijního střediska, ve kterém vaše dítě studuje a oni vám ho po ověření vaší totožnosti zašlou.

  https://ujop.cuni.cz/studium/

 • Kdo učí na vašich kurzech?

  Na všech kurzech ÚJOP UK učí vysokoškolsky vzdělaní učitelé. Všichni učitelé prošli kurzem výuky pro cizince, což je velice důležité, jelikož učit cizince je odlišné od způsobu výuky českých studentů, kteří se češtinu učit nemusí.

  Na střediscích učí jak mladí učitelé s moderními přístupy k výuce, tak i učitelé s  dlouhou praxí, kteří předávají svým mladším kolegům mnohé cenné zkušenosti. Naši učitelé vědí přesně, co obnáší přijímací zkoušky, jaké nároky budou na budoucí studenty vysoké školy kladeny, a podle toho i  probíhá příprava.

  Učitelé vytváří ve třídách přátelskou atmosféru, která napomáhá lepší adaptaci v cizím prostředí. Mnozí třídní učitelé jezdí se svými studenty na výlety a připravují pro ně i kulturní program.

 • Kolik je studentů ve skupinách?

  Ve výukových skupinách je většinou maximálně 15 studentů. Ve druhém semestru některé předměty probíhají formou přednášky ve větších třídách nebo aulách, kam se vejde i 30 studentů. Jedná se o velmi dobrý nácvik náslechu přednášek, který je na českých vysokých školách běžný.

 • Jakou znalost češtiny musím mít, abych se dostal (-a) na vysokou školu?

  Pokud plánujete studovat na české státní vysoké škole v českém jazyce, potřebujete na většinu škol znalost češtiny na úrovni B2 podle SERR.

  Je důležité si uvědomit, že potřebujete znalosti nejen obecné, ale především odborné češtiny (zkoušky skládáte nejen ze samotného jazyka, ale i z odborných předmětů).

  Nejvyšší znalost češtiny je požadována ke studiu bohemistiky, žurnalistiky či práva.

  Většina vysokých škol v ČR uznává certifikovanou zkoušku ÚJOP UK.

  Pro přijetí na soukromé školy je požadována většinou pouze úroveň A2 dle SERR.

  Přesné informace naleznete na webových stránkách vámi vybrané vysoké školy nebo se nás ptejte nás: studujop@ujop.cuni.cz

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X