Důležité informace

Důležité informace

FAQ

 • Jak začít?

  • K vízovému pohovoru od nás potřebujete potvrzení o studiu, smlouvu o studiu, smlouvu o ubytování (pokud ho máte objednané u nás), zdravotní pojištění (pokud jste si ho objednali)
  • Po zaplacení plného kurzovného + zálohy na ubytování (v případě, že jste v přihlášce uvedli, že máte zájem o rezervaci místa na koleji), obdržíte z centrálního studijního oddělení e-mailem potvrzení o zaplacení.
   Spolu s potvrzením o zaplacení vás daná referentka vyzve k zaslání adresy (nezapomeňte vždy uvést úplnou adresu včetně PSČ a telefonního kontaktu – v případě, že si přejete odeslat dokumenty express poštou DHL) na kterou budou po vystavení zaslány originály dokumentů potřebné k žádosti o studijní vízum/povolení k dlouhodobému pobytu v ČR. V případě, že si přejete odeslat dokumenty po DHL, seznamte se s krátkou instrukcí zde.
  • Ujistěte se, zda vízum opravdu musíte mít
   Pokud si nejste jisti, zda musíte žádat o pobytové oprávnění, podívejte se na seznam států bez vízové povinnosti.
  • Rozhodněte se, zda budete žádat o dlouhodobé vízum, nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Vysvětlení rozdílu mezi podáním žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu naleznete zde.
 • Kde a jak se mám přihlásit?

  Studenti žádající o dlouhodobé vízum

  • Účel pobytu
   Studenti, kteří se hlásí do přípravných kurzů, vyplní v bodě 28 tohoto formuláře účel STUDIUM.
   Studenti, kteří se hlásí do intenzivních kurzů češtiny bez odborné přípravy. V bodě 28 tohoto formuláře vyplní účel OSTATNÍ).

  Studenti žádající o dlouhodobý pobyt

  Jak postupovat

  • Žádosti doporučujeme vyplnit před osobním setkáním s pracovníkem zastupitelského úřadu.
  • Žádost je nutné na zastupitelském úřadě/generální konzulátu ČR podat osobně.
   Podání žádosti je spojené ve většině případů s pohovorem (obyčejně trvá 30-60 minut).
  • Na pohovor se můžete zapsat ještě před získáním dokumentů z centrálního studijního oddělení (doporučujeme především studentům, kteří se zapisují na pohovor až koncem března či později) – samozřejmě až poté, co máte zaplaceno a víte, že do 2-3 týdnů obdržíte express poštou z centrálního studijního oddělení veškeré originály dokumentů nutné k podání žádosti o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu. Musíte také již mít vyřízená nutná potvrzení (potvrzení o výši finančních prostředků a výpis z evidence Rejstříku trestů – rejstřík je požadován ze státu, jehož je žadatel státním občanem i ze státu, ve kterém žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců).
 • V jakém jazyce mají dokumenty k pohovoru být?

  Dokumenty k vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt musejí být v českém jazyce.

  Všechny dokumenty, které dostanete od nás (potvrzení o přijetí ke studiu, smlouva o studiu, případně smlouva o ubytování – pokud jste si rezervovali ubytování při vyplňování on-line přihlášky a zaplatili zálohu za ubytování), už v češtině jsou.

  Ostatní dokumenty musíte nechat do češtiny úředně přeložit. Jedná se o tyto dokumenty:

  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Potvrzení o výši finančních prostředků
  • Případně povolení rodičů k odjezdu dítěte mladšího 18 let (formulář obdržíte u notáře ve své zemi) 

  PŘEKLADY DOKUMENTŮ VÁM MŮŽEME ZAJISTIT MY (více informací čtěte zde).

 • Shrnutí nejdůležitějších kroků

  • Zapíšete se na naše kurzy
  • Zažádáte na příslušném úřade o výpis z Rejstříku evidence trestů (trvá až 4 týdny)
  • Zažádáte ve své bance o potvrzení zůstatku na účtu - spolu s potvrzením z banky o příslušné částce na účtu předejte pracovníkovi zastupitelského úřadu/generálního konzulátu i kopii mezinárodní platební karty (VISA/MASTERCARD)
  • Zaplatíte kurzovné - (případně i zálohu na ubytování, zdravotní pojištění)
  • Obdržíte z centrálního studijního oddělení ÚJOP UK dokumenty (potvrzení o přijetí ke studiu, smlouvu o studiu, případně i smlouvu o ubytování a smlouvu o sjednání zdravotního pojištění cizinců – v případě, že jste si tyto služby od nás objednali) v českém jazyce. Referentky studijního oddělení zasílají navíc studentům mladším 18 let (studentům, kterým bude 18 let až po nástupu do kurzu) 2 smlouvy o studiu (jednu si nechává rodič a druhou alespoň jeden z rodičů podepíše a student přiveze s sebou na registraci) a formulář souhlasu rodičů s příjezdem, studiem a ubytováním jejich nezletilého syna/dcery (podpis na tomto formuláři musí být notářsky ověřen, formulář opět odevzdává student po příjezdu)
  • Sjednáte si překlady výše zmíněných dokumentů (PŘEKLADY SI MŮŽETE OBJEDNAT U NÁS!
  • Zapíšete se na pohovor
  • Vyplníte žádost o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu (k žádosti přidejte 2 fotografie pasového formátu)
  • Uděláte si dvě kopie všech dokumentů (včetně stránky z pasu s osobními údaji žadatele) 

  Pozor! Na pohovor si s sebou vezmete smlouvu o sjednaném zdravotním pojištění cizinců (pokud ji již máte sjednanou) – ORIGINÁL NEDÁVEJTE Z RUKY, zaměstnanci zastupitelského úřadu/generálního konzulátu předejte pouze kopii dané smlouvy.

  Přejeme vám hodně štěstí při pohovoru!

  V případě jakýchkoli dotazů ohledně získání víza se obraťte na referentky centrálního studijního oddělení nebo na naše pracovnice v zahraničí (Rusko/Ukrajina/Kazachstán).

 • Kde mám o vízum žádat?

  Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů (typ víza D)/povolení k dlouhodobému pobytu může žadatel podat pouze na zastupitelském úřadu/generálním konzulátu České republiky, a to v zemi, jejímž je občanem nebo ve které má udělen dlouhodobý nebo trvalý pobyt či v zemi, ve které mu byl vydán cestovní doklad.

  Existují ale výjimky - občané některých zemí jsou oprávněni podat žádost  i na zastupitelském úřadu v jiné zemi. Zda se to týká i vás, si můžete ověřit zde. 

 • Jak dlouho vyřízení víza trvá?

  Minimálně 60 dní - v případě dlouhodobého studijního víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem STUDIUM. Tento účel splňují přípravné kurzy ÚJOP UK.

  Obvykle 90-120 dní - v případě podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem OSTATNÍ intenzivní jazykové kurzy bez odborné přípravy.

 • Jaké dokumenty potřebuji?

  Prostudujte si, jaké dokumenty potřebujete k žádosti o udělení dlouhodobého víza , nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X