Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Aktuality

Metodický kurz pro lektory z krajanských komunit byl slavnostně zahájen

23.08.2022 / Upozornění

První den desátého ročníku Metodického kurzu pro lektory z krajanských komunit byl slavnostně završen v klubu rektora v Karolinu. Účastníky přivítali zástupci Ústavu jazykové a odborné přípravy, prorektorka pro zahraniční záležitosti Univerzity Karlovy prof. Markéta Křížová, Ph.D. a zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce. Účastníci kurzu mají před sebou mnoho výzev, především musí skloubit každodenní výuku po dobu dvou týdnů, nově poznaný studentský život na kolejích a večerní kulturní aktivity. I tentokrát si jistě odvezou nejen spoustu inspirace a nadšení do další práce, ale také nová přátelství napříč celým světem.

Foto: René Volfík, ÚJOP UK

Český jazyk studují Japonci i Ukrajinci

15.08.2022 / Upozornění

Plynulá čeština znějící při závěrečných proslovech studentů Letní školy by zmátla každého diváka. Více jak 80 studentů 16 národností svým přednesem dokázalo, že absolvování intenzivního kurzu češtiny bylo úspěšné a osvědčení o absolvování intenzivního kurzu češtiny přebírají zaslouženě.

Letní škola Čeština a česká kultura byla letos trochu jiná než obvykle. Konala se ve spolupráci s Univerzitou v Chicagu a zapojily se do ní i ukrajinské ženy, jejichž výuku českého jazyka podpořila Nadace. Účastnili se jí studenti z Japonska, ale i Spojených států amerických nebo Koreje. Mezinárodní účastnici pracovali v šesti skupinách, které si pro závěrečnou slavnost připravily speciální vystoupení – od vědomostního kvízu po zpěv a prezentaci vzpomínek na průběh kurzu.

Studenti vysoce hodnotili obsah kurzů, lektory, kteří připravovali hodiny na míru a propojovali reálie učebnic a skutečné informace o životě v České republice. Během svého vystoupení uvedli: „Děkujeme za kreativní, zajímavé lekce, za to, že jste nám vštěpovala lásku k češtině," nebo „Lekce češtiny jsou těžké, ale se staly se nejlepším zážitkem léta." Vzpomínali i na úsměvné chvíle programu: „Škola pro nás připravila loď, sto metrů po vyjetí jsme zjistili, že jsme zapomněli Tomáše. Kapitán otočil loď a Tomáš nastoupil. Dostali jsme české jídlo a viděli jsme Prahu z jiného úhlu."

Každý z více jak 80 studentů má jiné důvody pro studium češtiny, zatímco Šárka z Chicaga, se učí kvůli rodině, protože její maminka je z Prahy, Bela z Koreje studuje jazyk už tři roky, protože by chtěla pracovat v Praze na velvyslanectví jako úřednice. Díky podpoře Nadace JT se letos mohly Letní školy účastnit i tři desítky Ukrajinců.

Právě jejich vystoupení na závěrečném předávání certifikátů bylo velmi spontánní a dojemné: „Děkujeme, za pochopení a přátelský přístup. Děkujeme, že se můžeme seznamovat s vaší kulturou, že jste nás přijali do bezpečí, že jste přijali i naše děti do škol a školek," uvedla jedna z absolventek kurzu češtiny pro ukrajinské uprchlíky. Těžké loučení s oblíbenou lektorkou ukrajinských studentek nakonec zachránil dort, který jedna z nich upekla.

„Program kurzu FLAS letos poprvé proběhl v obměněné formě – kombinaci programů Letní školy v Poděbradech a Praze. Mezi nejoblíbenější části kurzu patří historické bloky poválečných moderních dějin zaměřené na sametovou revoluci, které pořádáme ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů," říká Šárka Vašíčková, koordinátorka Summer FLAS Prague. „Kurz byl moc dobře organizovaný a doufám, že se brzy vrátím zpátky do Prahy," hodnotil spokojený Ryan z Baltimoru.

 

Když Ukrajinci vystudují v Česku, pomohou při obnově své země, říká ředitelka

19.07.2022 / Upozornění

Za podpory Nadace The Kellner Family Foundation se na Karlově univerzitě otevírají bezplatné roční kurzy pro ukrajinské absolventy středních škol, kteří mají zájem studovat na vysokých školách v České republice. „Vidíme to jako podporu Ukrajiny ve střednědobém horizontu, protože samozřejmě studium nějaký čas zabere. Ale výhodou je, že mladí lidé získají zázemí a tolik potřebný klid na své studium," říká ředitelka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Dana Hůlková Nývltová.

Na jaké obory studenty připravujete?
Připravujeme na širokou paletu oborů, nabízíme programy pěti zaměřeních – technické, ekonomické, humanitní, umělecké a přírodovědné. Programy běží na dvou různých místech, budoucí technici a ekonomové se připravují v Poděbradech a ostatní účastníci v Praze. Náš model vychází z toho, že obě místa jsou blízko a řada aktivit může probíhat společně.

Program začíná hned v září, jaký je jeho další průběh během akademického roku?
Náš program je vlastně taková soustava kurzů. Začíná se adaptačním kurzem, který si můžeme představit jako takový jazykově-kulturní úvod. Dále navazuje kurz všeobecné češtiny a pak kurz odborné češtiny, který už se rozděluje podle oborů. S tím souvisejí vybrané odborné předměty podle toho, na jakou vysokou školu se student bude hlásit a z čeho ho čekají přijímací zkoušky. Pokud chce tedy někdo studovat například ekonomii, tak bude mít hodiny matematiky a angličtiny, naopak ten, co se chystá na techniku bude navštěvovat k matematice ještě fyziku, informatiku nebo deskriptivní geometrii.

Jde tedy jen o znalosti češtiny v tom kterém předmětu?
Je to vlastně výuka oborových předmětů v češtině a záleží to konkrétně na tom, s jakými znalostmi studenti přijdou. Ideální je, když už obor znají a překlápí se jim pouze na češtinu. Je to ale různé, někdy se studenti musejí doučit i faktické znalosti v oboru. Cílem je tedy jednak srovnat oborové vědomosti a pak naučit odbornou češtinu. Prakticky to znamená, že třeba ti studenti, kteří se budou hlásit na technický obor, se nebudou v češtině zabývat rozbory ekonomických textů.

Ročně v tomto typu programu studuje přes 600 studentů z celého světa. Jaké jsou Vaše zkušenosti s úspěšností přijetí Ukrajinců na české vysoké školy?
Ukrajinština je slovanský jazyk, jazyková blízkost je velká výhoda, a pokroky v češtině bývají u těchto studentů velké. Úspěšnost následného přijetí na vysokou školu je vysoká. Pokud si to v průběhu přípravy student nerozmyslí, na školu se obvykle dostane. Celkově máme velkou zkušenost s přípravou studentů z Ukrajiny, v programu máme i ukrajinsky hovořící kurátorku a další kolegy, kteří jejich jazyk i kulturu dobře znají.

Do programu letos přijmete 75 ukrajinských absolventů středních škol, kteří plánují dále studovat v Česku. Výhodou při výběrovém řízení je, zda se někdo angažuje. Můžete to prosím vysvětlit?
Ano, výhodou je, když někdo ve svém volném čase pracuje jako dobrovolník. Je to znak motivovanosti a jistého zájmu, může to být třeba i potřeba se realizovat směrem k vybranému oboru. Někteří naši studenti třeba i v Česku doučují svůj mateřský jazyk nebo chtějí později studovat pedagogiku, a proto pomáhají v dětských skupinách.

Jaký to má vlastně smysl nabízet takové kurzy?
Chceme otevřít cestu lidem, kteří jsou odvážní, chtějí studovat v cizí zemi a vystudovat kvalitní školu v demokratické společnosti. Co se týče konkrétně studentů z Ukrajiny, tak jim chceme nabídnout možnost studovat v klidném prostředí. Ukrajina je bude dlouhodobě potřebovat při poválečné obnově země, a to ať už se tam vrátí, či budou svou zemi podporovat z diaspory. Zkušenost je taková, že Ukrajinci žijící v zahraničí jsou na svou domovskou zemi intenzivně navázáni a tím ji podporují. Když jim pomůžeme získat kvalitní vzdělání, nebudou jen uklízet nebo pracovat jako administrativní síly, ale mohou se z nich stát právníci, ekonomové nebo lékaři. Devadesát procent z nich to Ukrajině nějak vrátí. To má podle mne velký smysl. Samozřejmě jsme hned na začátku konfliktu otevřeli kurzy češtiny pro uprchlíky, ale toto je dlouhodobější podpora, která bude potřeba při rekonstrukci země. Chceme nabídnout to, co umíme, tedy vzdělávání.

Autor: Bára Procházková

Letní kurz pro Ukrajinu

08.07.2022 / Upozornění

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy poskytne bezplatně výuku češtiny téměř třem stovkám ukrajinských občanů. Umožní to finanční příspěvek Nadace J&T určený na podporu lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Jsme přesvědčeni o tom, že znalost jazyka je primárním nástrojem integrace, chrání před izolací a sociálním vyloučením, umožňuje lidem navazovat vztahy, najít si práci, dál se vzdělávat. Výukou jazyka chceme proto podpořit všechny, kteří v tuto chvíli čelí nepřízni osudu. Díky této spolupráci otevíráme výukové skupiny v rámci crash kurzů, dopoledních a večerních kurzů, intenzivních kurzů a letních škol.

Stipendijní podpora zahrnuje náklady na výuku a výukové materiály, nezahrnuje životní náklady a náklady na ubytování.

JAKÉ KURZY PŘIPRAVUJEME?

Termíny připravovaných kurzů, přihlášky a další podrobnosti budou zveřejněny v průběhu srpna.

Připravované kurzy budou probíhat od září do listopadu 2022.

Crash kurz základní

Cílem kurzu s časovou dotací 20 vyučovacích hodin (75 stipendijních míst) je umožnit studentům základní seznámení s češtinou. Kurz účastníkům zprostředkuje nejen základy češtiny, ale nabídne také vzájemný networking.

Crash kurz nástavbový

Cílem kurzu s časovou dotací 20 vyučovacích hodin (75 stipendijních míst) je posunout znalost češtiny, naučit se pracovat s jazykem systematicky a rozšířit si okruh konverzačních témat užitečných pro každodenní život v České republice.

Neintenzivní kurzy

V rámci těchto dopoledních a večerních kurzů s časovou dotací vždy 32 vyučovacích hodin (90 stipendijních míst) zlepší účastníci své produktivních i receptivních řečové dovednosti a rozvinou slovní zásobu i další jazykové složky. Výuka se koná dvakrát týdně 90 minut.

Šestitýdenní intenzivní kurz

Tento intenzivní kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin probíhá denně s dotací pět výukových hodin (celkem 15 stipendijních míst). Jedná se o systematickou jazykovou průpravu na různých úrovních jazykové znalosti.

PODPOŘILI JSME

Letní kurz pro Ukrajinu

18. 7. – 12. 8. 2022
30 stipendijních míst

Měsíční intenzivní kurz češtiny (25 výukových hodin týdně), během kterého si zlepšíte všechny řečové dovednosti, produktivní (mluvení a psaní) i receptivní (poslech a čtení). Zaměříme se také na práci s výslovností, gramatiku a slovní zásobu.
Kurz se koná v nově zrekonstruovaných výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla.

 

Ukrajinští studenti získají podporu ke studiu v přípravných kurzech češtiny

29.06.2022 / Upozornění

Celkem 75 mladých lidí z řad ukrajinských uprchlíků získá možnost bezplatně se připravit ke studiu na českých vysokých školách v ročních kurzech Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Jejich vzdělání se rozhodla podpořit Nadace The Kellner Family Foundation. Smlouvu o peněžitém daru ve výši 9,2 milionu korun podepsala rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation Renáta Kellnerová.

Grant je určený pro studenty ze sociálně znevýhodněných poměrů, kteří se mohou přihlásit do 31. července. V přípravném programu Ústavu jazykové a odborné přípravy, který začíná 5. září, se naučí během roku český jazyk na úroveň potřebnou ke vstupu na vysokou školu. Zkušení vyučující ústavu je připraví nejen k přijímacím zkouškám, ale i k budoucímu studiu.

Na společné podpoře vzdělávání mladých lidí z Ukrajiny udílením grantů se dohodly ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová a Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation (vpravo).

Foto: Na společné podpoře vzdělávání mladých lidí z Ukrajiny udílením grantů se dohodly ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová a Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation (vpravo).

„Velmi si přejeme podpořit absolventy středních škol z Ukrajiny, aby mohli studovat v České republice. Vidíme to jako přínosnou podporu Ukrajiny především ve střednědobém časovém horizontu, neboť vystudovat zabere nějaký čas, ale i v rámci pomoci v nadcházejícím období, kdy studenti získají zázemí a klid na své studium. Věříme, že pro Ukrajinu to bude posila," zdůrazňuje ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová.

„Rozhodnutí, že budeme podporovat vzdělávání i v případě pomoci dětem a mladým lidem z Ukrajiny, pro nás bylo naprosto přirozené. Vzdělávání je hlavním tématem všech projektů rodinné nadace manželů Kellnerových. Pro mladé lidi z Ukrajiny je znalost českého jazyka prvním a nezbytným krokem k rychlému zapojení do české společnosti. A kurzy Ústavu jazykové a odborné přípravy jim pomohou zvládnout češtinu i přijímací zkoušky na vybranou univerzitu," uvedla Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Příprava ukrajinských stipendistů bude probíhat se zaměřením na čtyři obory studia na vysokých školách: humanitní, ekonomické, technické a přírodovědné. Výuka v celkovém rozsahu 1215 hodin zahrnuje semináře, přednášky a komplexní studijní zadání doplněná o možnost individuálních konzultací s vyučujícími. Studenti mají možnost pravidelně sledovat svůj pokrok ve studiu a po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek získají osvědčení, jež akceptuje v přijímacím řízení většina fakult českých vysokých škol.

Nadace The Kellner Family Foundation 

Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům. Nadace vyhledává a podporuje motivované děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Ročně nadace poskytne na dobročinné účely okolo 90 mil. Kč.

 

Den pro ÚJOP na zámku v Poděbradech

23.06.2022 / Upozornění

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy obnovil tradici dvoudenniho společensko-vzdělávacího setkání svých pracovníků napříč pozicemi i lokalitami. Po dvouleté přestávce způsobené kovidovou epidemií proběhly ve středisku Poděbrady za přítomnosti prorektorky pro zahraniční záležitosti Markéty Křížové přednášky o paměti i vesmíru.

„Naše zaměstnanecká konference je určená k seberozvoji, komunikaci a setkávání lidí z jednotlivých pracovišť. Letos se jedná o vyvrcholení ne jednoho akademického roku, ale rovnou tří, protože mezitím jsme se sice setkávali na Dnech pro ÚJOP, ale pouze on-line, a nyní se vracíme do krásného prostředí poděbradského zámku a opravdu se setkáváme. Jedním z nejdůležitější momentů je účast paní prorektorky Markéty Křížové, která laskavě přijala naše pozvání a představila agendy ústavu blízké a především možnosti zapojení do aktivit univerzity, kterých se můžeme ujmout. Potěšila nás velkým poděkováním za práci, kterou odvádíme, ocenila flexibilitu a naše nadšení," zhodnotila letošní akci ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová.

Program celé akce

 

Otevřeli jsme zápis do pomaturitních kurzů. Připravte se s námi na studium medicíny

07.06.2022 / Kurzy

Skončili jste letos střední školu a chcete na medicínu? Připravíme vás na přijímací řízení. Během akademického roku si doplníte znalosti angličtiny, ale také vědomosti z chemie, biologie a fyziky.

Naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky na lékařských fakultách a naše kurzy jsou koordinovány s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. 

Zápis do pomaturitního studia 2022/2023 je otevřený. Vyberte si jeden ze dvou typů našich kurzů:
bez statutu studenta:
příprava na lékařskou fakultu
se statutem studenta:
příprava na lékařskou fakultu + pomaturitní studium jazyků

Spolu to zvládneme.

Zámek v Poděbradech se otevře v sobotu 4. června veřejnosti

02.06.2022 / Upozornění

Přijďte se podívat na místo, kde začala slavná historie Poděbrad jako lázeňského města. Ta se totiž začala psát v roce 1905 na nádvoří poděbradského zámku, kdy z vrtu vytryskl silný pramen minerální vody.

Kromě nádvoří se můžete v sobotu 4. června podívat i do vnitřních prostor zámku. Interiéry budou přístupné s průvodcem, který vás seznámí s minulostí i současností zámku, jenž vznikl přestavbou hradu postaveného Přemyslem Otakarem II. 

Komentované prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 12:00 do 15:00. Sraz zájemců o exkurzi do vnitřních prostor zámku s výkladem je u železného točitého schodiště.

Prohlídka je zdarma, počet návštěvníků v okruhu je omezen. Prohlídka není bezbariérová. 
Od 11:00 do 17:00 hodin bude otevřena z vnitřního nádvoří i aula, kde je instalována výstava fotografií studentů. 

Těšíme se na vás, ÚJOP UK

Ukrajinští free moveři se na ÚJOPu učí česky

29.05.2022 / Upozornění

Téměř dvě stovky ukrajinských studentů, kteří mají statut tzv. „free movera", se v současné době učí intenzivně češtinu v kurzech připravených Ústavem jazykové a odborné přípravy. Studenti z ukrajinských univerzit se připravují na studium na Univerzitě Karlově.

Lektoři češtiny v pražském středisku ÚJOP Krystal vzdělávají nyní free movery ze 14 fakult univerzity v dopoledních a odpoledních kurzech. Pedagogové v nich využívají speciální metodiku pro intenzivní výuku češtiny, která se osvědčila v přípravných programech, který ústav po desetiletí vyvíjel.

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková v rozhovoru pro Český rozhlas popsala proces přijímání přihlášených studentů, z válkou postižené země: „Nastavili jsme procesy tak, aby mohli v rámci úvodu navštěvovat kurzy češtiny a aby se mohli připravit na řádné přijímací řízení do studijních programů, které bude probíhat v létě. Tak, aby třeba od října už mohli nastupovat jako regulérní studenti."

Ukrajinští studenti, kteří na Univerzitě Karlově studují jako free moveři nebo jsou zapsáni do řádných studijních programů, dostávají stipendium ve výši 15 tisíc korun měsíčně na pokrytí ubytování, stravy a jazykových kurzů.
Vzhledem k velkému zájmu o výuku češtiny se počítá i do budoucna s přípravnými kurzy. ÚJOP UK současně počítá s jazykovou přípravou free moverů i během zimního semestru nadcházejícího akademického roku.

 

Prodloužení termínu pro podání přihlášek do přípravných programů do 31. května 2022

23.05.2022 / Upozornění

Pro studenty s vízovou povinností máme skvělou zprávu. Prodloužujeme termínu pro podání přihlášek do přípravných programů do 31. května 2022.

Mezinárodní konference zahraničních studentů češtiny zná vítěze. Nejlepší překladatelkou je Katerina

13.05.2022 / Upozornění

V sedmém ročníku soutěže překladů a prezentací obhájili v kategorii prezentací nejvyšší příčku opět studenti Univerzity Karlovy. Akci pořádá v rámci Mezinárodní konference zahraničních studentů češtiny Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy společně se Zastoupením Evropské komise v ČR.

Profesionální překladatelé Evropské komise hodnotili téměř tři desítky zaslaných překladů soutěžního textu, který pocházel z pera Filipa Noubela. Šéfredaktor portálu Global Voices se v něm věnoval historii televizního pořadu Večerníček. Do češtiny soutěžící překládali celkem z dvanácti jazyků.

„Vybrat ty nejlepší překlady nebylo jednoduché. Vysoká a vyrovnaná kvalita zaslaných textů nás překvapila a ukázala, že na špičkové úrovni se čeština jako cizí jazyk učí nejen v České republice, ale i na řadě univerzit v zahraničí," hodnotí výsledky konference Martin Stašek z Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise.

„V letošním roce, kdy se Česká republika ujme předsednictví v Evropské unii, dostává náš tradiční mezinárodní rozměr soutěže nový význam. Věřím v Evropu a význam učení tzv. malých jazyků, protože to přispívá k porozumění. O tom svědčí i to, že mezi soutěžícími jsou letos jak zástupci nejsevernějších, tak i nejjižnějších států Evropské Unie, Švédska a Řecka," komentuje význam konference a soutěže ředitelka Ústavu Dana Hůlková Nývltová.

Mezinárodní porovnání dovedností studentů přinesla i soutěž 17 prezentací, do které se zapojil studenti ze šesti evropských zemí a několika mimoevropských. Vítězem tematického kola se stal Němec Lucas Daniel Breheret s prezentací Moje hobby v Německu. Rus David Minnivaliev získal nejvyšší ocenění za prezentaci Výhřez meziobratlové ploténky.

„Studenti, kteří se zapojili do soutěže prezentací, překvapili porotu i diváky nejen znalostí svého oboru a zaujetím pro své zájmy, ale především vysokou úrovní češtiny a kultivovaností svých projevů. Bylo opravdu obtížné vybrat ty nejlepší," dodává k soutěži její spolupořadatelka Marie Poláčková.

Mezinárodní konferenci zahraničních studentů češtiny organizuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR již od roku 2016. Skládá se ze dvou sekcí. První obsahuje soutěž prezentací zaměřených na zájmová nebo odborná témata a překladatelskou soutěž a druhou nesoutěžní tvoří odborné jazykové a překladatelské semináře a workshopy. Vítězové soutěže převzali spolu s diplomy jako ocenění tablety, čtečky a další drobné ceny.

Soutěž se koná pod záštitou PhDr. Dany Hůlkové Nývltové, Ph.D., ředitelky ÚJOP UK. Na letošní konferenci vystoupili s odbornými přednáškami např. doc. Petr Janeček z Ústavu etnologie FF UK a Mgr. Martin Svášek, Ph.D. z Evropské komise.

 

Výsledky:
Soutěž překladů:
1. místo Katerina Stojanová (Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Bulharsko)
2. místo Mateusz Różycki (Varšavská univerzita, Polsko)
3. místo Bence Bolla (Univerzita Loránda Eötvöse, Maďarsko)

Tematické prezentace:
1. místo Lucas Daniel Breheret (Německo) - Moje hobby v Německu - ÚJOP UK Praha-Voršilská
2. místo Kinga Stanaszek (Polsko) - Kouzlo létání čili proč podle mého názoru skoky na lyžích jsou nejkrásnější sport - Uniwersytet Warszawski Instytut Slawistyki Zachodniej iPołudniowej
3. místo Danqi Kuang (Čína) - Pěstování sukulentů - ÚJOP UK Praha-Hostivař
Odborné prezentace

Odborné prezentace
1. místo David Minnivaliev (Rusko) - Výhřez meziobratlové ploténky - ÚJOP UK Mariánské Lázně
2. místo Dušan Dubajić (Bosna a Hercegovina) - Nakládání s radioaktivními odpady v ČR - ÚJOP UK Praha-Hostivař
3. místo Valeriia Abramova (Rusko) - Úchvatný svět naší paměti: Zajímavosti a způsoby učení - ÚJOP UK Praha-Krystal

 

Ředitelka ÚJOP ocenila odhodlání pomáhat uprchlíkům

10.05.2022 / Upozornění

Student Vladyslav Zlochevskyi převzal v pondělí 25. dubna z rukou ředitelky ústavu Dany Hůlkové Nývltové ocenění za dobrovolnické aktivity. Čestné uznání získali i lektoři bezplatných kurzů češtiny pro ukrajinské uprchlíky.

Oceněný ukrajinský student vypomáhal kolegům na studijním středisku Poděbrady jako překladatel a asistent při organizačních záležitostech jazykových kurzů i během výuky. Zatímco českým kolegům zprostředkovával kulturu své vlasti, o své znalosti života v České republice se zase dělil s uprchlíky. Ti se na něj obraceli a obracejí s mnoha různými dotazy.

Do výuky ukrajinských běženců se dobrovolně zapojili ocenění pedagogové Michaela Straková Tomášová, Kateřina Pokorná, Lukáš Vaňous, Kateřina Vodičková a Zuzana Janíková. Iniciativa bezplatné výuky češtiny pro uprchlíky vznikla na poděbradském středisku na počátku vojenského konfliktu. Díky spolupráci s městem se podařilo do kurzu zařadit i ukrajinské učitelky, které učí dětské skupiny. Kurz navštěvovala také jedna ukrajinská lékařka.

Datum: 10. května 2022
Text: PK

 

Ukrajinští vysokoškoláci se už učí česky

26.04.2022 / Kurzy

První ukrajinští freemoveři zahájili přípravu na studium v češtině v našem studijním středisku v Praze. Ústav jazykové a odborné přípravy pro ně připravil intenzivní kurz češtiny, který zahrnuje 25 hodin týdně a kontrolované studium v aplikacích.

„Otevřeli jsme první studijní skupiny pro studenty z devíti různých fakult Univerzity Karlovy a další budou následovat v příštích týdnech. Skupiny zaměřujeme podle toho, z jakých fakult studenti pocházejí a na jaké typy programů se připravují. Speciální třídu jsme tak mohli vzhledem k počtu studentů vytvořit pro Fakultu sociálních věd, ale ukrajinští freemoveři se u nás připravují i na studium na Filozofické, Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a dalších fakultách.," uvádí vedoucí pražského studijního centra ÚJOP UK Petra Landergott Kalvínská.

První dva kurzy češtiny se zahájily v pondělí 25. dubna, ale již za týden zasednou do lavic výukového centra ukrajinští studenti lékařských fakult naší univerzity. V intenzivní výuce jazyka mají studenti možnost pokračovat až do září. Ukrajinští freemoveři se mohou stále hlásit na české vysoké školy a od října pokračovat v České republice ve studiu na jednotlivých univerzitách.

Prodloužení registrace na soutěže tematických a odborných prezentací

22.04.2022 / Upozornění

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rozhodli jsme prodloužit o týden možnost registraci na Mezinárodní konferenci zahraničních studentů češtiny do soutěže tematických a odborných prezentací v PowerPointu.

Pokud Váš zájem o účast trvá, zaregistrujte se prosím do pátku 29. dubna. Pak už ta možnost doopravdy skončí :)
Registrujte se prosím prostřednictvím odkazu (registruje se instituce, nikoliv student).
V přihlášce najdete podrobné informace o průběhu a pravidlech soutěže.

Pro komunikaci prosím používejte konferenční e-mail konference.studentu@ujop.cuni.cz.

Konferenční poplatek, který činí 800 Kč za prezenční a 400 Kč za on-line účast, uhraďte prosím do 30. 4. 2022 na:

CZK účet vedený u Komerční banka, Na Příkopě 33, Praha 1
Číslo: 107-5909080287/0100
IBAN: CZ8201000001075909080287
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 52022.
Poznámka pro příjemce platby: jméno a příjmení účastníka
Veškeré bankovní poplatky hradí odesílatel platby

Se srdečnými pozdravy
Organizační tým

Ekumenická modlitba za Ukrajinu v Karolinu dne 3. 5. 2022

21.04.2022 / Upozornění

Mezinárodní konference zahraničních studentů češtiny: přihlásit se můžete do 19. 4. 2022

07.04.2022 / Upozornění

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

již posedmé Vás srdečně zveme na Mezinárodní konferenci zahraničních studentů češtiny. Navzdory složité politické situaci ve světě chceme i letos propojit studenty z různých zemí a prostřednictvím soutěžního klání dokázat důležitost vzájemného setkávání a poznávání.

Jako obvykle se můžete zúčastnit jedné nebo obou sekcí, soutěže tematických a odborných prezentací v PowerPointu a překladatelské soutěže.

Pokud se rozhodnete s námi soutěžit, zaregistrujte se prosím do pátku 19. 4. 2022 prostřednictvím odkazu (registruje se jako instituce, nikoliv student).

V přihlášce také najdete podrobné informace o průběhu a pravidlech obou soutěžních sekcí. Pro komunikaci prosím používejte konferenční e-mail konference.studentu@ujop.cuni.cz.

Konferenční poplatek, který činí 800 Kč za prezenční a 400 Kč za on-line účast, uhraďte prosím do 30. 4. 2022 na:

CZK účet vedený u Komerční banka, Na Příkopě 33, Praha 1

Číslo: 107-5909080287/0100

IBAN: CZ8201000001075909080287

SWIFT: KOMBCZPP

Variabilní symbol: 52022.

Poznámka pro příjemce platby: jméno a příjmení účastníka

Veškeré bankovní poplatky hradí odesílatel platby

 

Přeji Vám hodně zdraví a pozitivní energie.

Za organizační tým

Mgr. Marie Poláčková
Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Voršilská 144/1
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 090 312
mob.: +420 604 374 936

e-mail: marie.polackova@ujop.cuni.cz

Univerzita Karlova si připomíná výročí 674 let od svého založení

07.04.2022 / Upozornění

Ve středu 6. dubna proběhlo ve Velké aule historické budovy Karolina slavnostní zasedání připomínající 674. výročí založení Univerzity Karlovy. U této příležitosti byly uděleny Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. Přečtěte si zprávu z oslav.

Exkurze Auschwitz I. + II. - Birkenau

04.04.2022 / Upozornění


Třída M01

ÚJOP Poděbrady již tradičně otevřel další ročník pomaturitního studia, který má za cíl připravit studenty na příjímací zkoušky na lékařské fakulty v rámci celé České republiky. Nedílnou součástí tohoto programu je i výuka lékařské etiky a to nejen v reflexi přijímacího pohovoru, ale zejména za účelem snížení množství anetických lékařů upínajících se na paternalistické principy narušující autonomii pacienta ve zdravotnictví. Pochopení konotací historických událostí, které měly a mají vliv na moderní pojetí lékařství je nezbytnou součástí tohoto procesu.
Studenti jsou cíleně připravováni již před samotnou exkurzí, která je doplněním jejich znalostí, ne solitárním zdrojem informací vázajících se na historické postavení lékařů. Tato exkurze měla svou premiéru v roce 2019. Bohužel v letech 2020 a 2021 byla zrušena kvůli kovidové situaci.
Výlet je celkově náročný, odjíždí se v jednu hodinu ranní od kolejí v Poděbradech a exkurze začíná tradičně v 8.00 v Auschwitz I. Prohlídka zahrnující oba tábory trvá 6 hodin. Zimní čas exkurze je volen cíleně, aby zkušenost studentů byla co nejvíce autentická.
Měli jsme obrovské štěstí na průvodce, který velice rychle zjistil, že studenti jsou zapálení a mají hluboké předporozumění tématu a dobrovolně nám poskytl výklad cílený na situace, které spojovaly lágry s lékařskou profesí. Poté, co se ujistil o tom, že studenti jsou nejen vnímaví, ale i responsivní, tak nám dokonce domluvil překvapení. Po přesunu do Auschwitz II. – Birkenau pro nás získal přístup do budovy, která je permanentně uzavřená veřejnosti a ani většina průvodců do ní ještě nevstoupila. Tato místnost je tradičně otevírána pouze pracovníkům památkového ústavu. Jde o budovu, která si nese velmi tragické poselství.
Po osvobození Auschwitz II. – Birkenau v lednu 1945 se většina dřevěných ubikací rozebrala. Jednak na podpal a současnou sanitaci místa, ale zachovalé dřevo bylo také vzácným stavebním materiálem, který se vyvezl mimo lágr. Vězni, kteří byli nacisty ponecháni vlastní zkáze, zatímco zbytek tábora byl vyhnán na pochod smrti, se veřejně vymezili proti destrukci výše zmiňované budovy. Tento malý dřevěný domek měl navždy stát jako vzpomínka na jeho oběti. V této budově, která se nachází jen několik málo metrů od místa, kde SS lékaři Clauberg a Shumann prováděli své sterilizační pokusy na lidech (na straně ženské sekce tábora), se hromadně vraždily děti, většinou smrtícími injekcemi do srdce.
Exkurze naplnila očekávání, studenti aktivně čerpali informace a vedli diskuse, které pokračovaly i cestou zpět do Poděbrad, kam je autobus v pořádku dovezl zpět ke kolejím po 22. hodině.

Autor: Mgr. Marika Constable
16. 2. 2022

Máme nejlepší přípravné kurzy češtiny v České republice. Nyní je zdarma využijí uprchlíci

23.03.2022 / Kurzy

Bezplatné pětitýdenní jazykové kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájil 22. března Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Profesionální výuku zajištují dobrovolníci z řad lektorů, kteří se na výuku češtiny pro cizince specializují.

Díky dlouholetým zkušenostem s výukou češtiny se studenti v učebnách ve Voršilské ulici mohou těšit na intenzivní a velmi efektivní výuku. Jedinečnost metody dokládá skutečnost, že se na ústavu připravují stovky uchazečů o studium na vysoké škole v češtině. Naši lektoři jsou schopní během dvou semestrů naučit studenty češtinu z nulových znalostí na úroveň B2, která odpovídá požadavkům na znalost češtiny většiny českých vysokých škol.

„Pomáháme tím, co umíme nejlíp," říká vedoucí střediska Praha Petra Landergott Kalvínská. Jazykový kurz připravili dobrovolníci na míru svým klientům, které tvoří převážně maminky s dětmi. Současně s výukou pro dospělé bude totiž probíhat i výuka děti ve školním věku a hlídání předškolních.

Další bezplatný kurz se otevírá od 29. března. V případě zájmu o naše kurzy pište na ukrajina@ujop.cuni.cz.

Fotografie: René Volfík, ÚJOP UK

Metodická podpora

10.03.2022 / Upozornění

Milé kolegyně, milí kolegové,
na této stránce pro Vás zveřejňujeme užitečné dokumenty, které Vám pomohou s výukou češtiny pro cizince, do níž se někteří pouštíte poprvé v životě, abyste podpořili možnost začlenění přijíždějících Ukrajinců do naší společnosti. Jsme rádi, že Vás na této cestě můžeme doprovázet.
Konkrétní praktické dotazy můžete také posílat do naší schránky: poradna@ujop.cuni.cz
Naše komplexní metodické kurzy k výuce češtiny pro cizince najdete zde.
Tým ÚJOP UK

První pomoc pro začínající lektory a studenty

Shrnutí odkazů na základní dostupné materiály pro začínající lektory a začínající studenty. Zaměřeno na nízké úrovně, vhodné pro nezkušené, kterým přijde vhod manuál k použití materiálů. Nezahlcující a praktické východisko, které vám ušetří čas a pomůže v první orientaci v materiálech.

Metodická podpora lektorů v přípravných kurzech ke zkoušce pro trvalý pobyt

Díky přehledně strukturovanému obsahu se snadno dostanete k informacím, které hledáte. Potřebujete vědět, jak organizovat výuku, motivovat studenty nebo naplánovat lekci? Ke každému z těchto témat zde najdete praktické rady a doporučení. Stejně tak se dozvíte, jak pracovat s řečovými dovednostmi (mluvení, čtení, psaní, poslech), s výslovností nebo s Vaší cílovou skupinou.
PDF ke stažení: Metodická podpora

Česky v Česku

Učebnice češtiny pro cizince z roku 2008 se dnes opět stává aktuální, neboť vznikla právě pro cílovou skupinu slovanských studentů, kteří přicházejí z problematických oblastí a situací a v ČR hledají útočiště. Učebnice má tradiční neinovátorskou strukturu, což může být pro učitele bez zkušeností výhodou. Velkým přínosem pro začínající lektory je učitelský manuál, který vysvětluje, jak s učebnicí pracovat a jak postupovat, a také obsahuje řadu dalších aktivit, nápadů a materiálů k nakopírování.
Učebnice je černobílá a neobsahuje nahrávku. To je fakt, který se paradoxně stává výhodou – snadno ho nakopírujete, nepotřebujete techniku, učíte-li v improvizovaných podmínkách.
Děkujeme nakladatelství Akropolis za souhlas s publikací. Přejeme vám v práci mnoho zdaru.
Za ÚJOP UK ředitelka a spoluautorka učebnice Dana Hůlková Nývltová.

Podcast Hezky česky s Petrou Jiráskovou

Jednotlivé díly podcastu v délce pěti až šesti minut jsou zaměřeny na slovní zásobu, témata a gramatiku od nejnižších úrovní. Texty obsahují ve větší míře právě ty gramatické jevy, na které se daný díl zaměřuje. Gramatika je na konci dílu shrnuta a vysvětlena jednoduchou češtinou. U každého dílu najdete popis zahrnující název, téma, gramatiku, reálie a slovní zásobu, která by v daném dílu mohla být nesrozumitelná.

Kniha plná her

V rámci prvního ročníku kurzu SMEČ (Semestrálního metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka on-line) vznikla sada tematicky zaměřených her a aktivit pro výuku češtiny pro cizince. S laskavým svolením autorů - účastníků kurzu dávám tento materiál k dispozici. Každá hra má svůj metodický list se základními informacemi, k většině her jsou připraveny i obrazové přílohy k vytištění a okamžitému použití.
PDF ke stažení

 

On-line webinář: Dvě tváře češtiny - rodný nebo cizí jazyk?

04.03.2022 / Upozornění

Chystáte se pomáhat příchozím Ukrajincům s češtinou? Nevíte, jak na to? My ano a rádi vám pomůžeme.
Čeština pro cizince není totéž, jako ta čeština, kterou se učí ve školách naše děti.

OBSAH WEBINÁŘE

 • výuka češtiny v české škole versus čeština pro cizince

 • čeština versus ukrajinština - porovnání jazyků

 • český versus ukrajinský - kulturní rozdíly

 • používání češtiny ve výuce versus zprostředkovací jazyk ve výuce Ukrajinců

 • zdroje: učebnice, materiály, weby

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Petra Jirásková

vedoucí Metodického a odborného centra Ústavu jazykové a odborné přípravy (MOC ÚJOP UK)
autorka podcastu Hezky česky s Petrou Jiráskovou

ÚJOP UK

 • jazyková a odborná příprava cizinců na studium na českých vysokých školách v češtině

 • metodická příprava budoucích učitelů češtiny pro cizince

 • rozvoj zkušených učitelů češtiny pro cizince

 • Certifikované zkoušky z češtiny (pro trvalý pobyt, pro získání občanství, pro možnost studia na vysoké škole atd.)

 

Přímý přenos z inaugurace rektorky

02.03.2022 / Upozornění

Přímý přenos inaugurace rektorky 3. března 2022.

Dny otevřených dveří na LF HK byly velké dobrodružství: studenti zkoušeli resuscitaci novorozence

24.02.2022 / Upozornění

Studenti anglického přípravného programu navštívili Dny otevřených dveří pro zájemce o cizojazyčné studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ty se konaly v pátek 11. února 2022.

Na setkání se uchazeči o studium v angličtině seznámili podrobně se studijními programy, průběhem přijímacího řízení a měli i možnost navštívit oddělení anatomie, patologie, histologie, fyziologie a simulační centrum.

Tepová frekvence našich studentů mírně vzrostla na oddělení histologie, kde si v moderní laboratoři vyzkoušeli, jak probíhá výuka, avšak hned poté pocítili naplno psychickou náročnost lékařského povolání. V simulačním centru, které slouží k propojení teoretického vzdělání s klinickou praxí, na ně totiž čekala simulace resuscitace novorozence.

Dny otevřených dveří umožnily uchazečům o studium poznat fakultu i méně formální způsobem. O své zkušenosti ze studentského života a studia se s nimi podělili v neformální diskusi studenti z vyšších ročníků lékařství, kteří jsou členy studentské unie.

Fotografie: Mgr. Jitka Krebsová

Prohlášení rektorky Univerzity Karlovy ke konfliktu na Ukrajině

24.02.2022 / Upozornění

Jako rektorka společně s vedením Univerzity Karlovy důrazně odsuzuji jakoukoliv formu agrese, zvláště takové, jakou právě teď podniká putinovské Rusko. Jde o nesmírně nebezpečný krok, který ohrožuje životy obyvatel Evropy - včetně mnoha kolegyň, kolegů, studentek a studentů. Jde o krok, který vrací svět zpátky!

Opět se ukazuje, jak je důležité studium, kritické myšlení, pochopení historie i současného složitého světa. Vyzývám akademiky nejen naší univerzity, ale i další, aby důrazně podpořili svobodnou a demokratickou společnost, a řekli válečné agresi jasné ne.

prof. Milena Králíčková, rektorka UK

24. února 2022, Praha

Univerzita Pardubice udělí 11 stipendií našim úspěšným studentům

07.02.2022 / Upozornění

Středisko Mariánské Lázně navštívili 25. ledna zástupci vedení Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice a seznámili studenty s možnostmi studia chemie a biologie na jedné z nejstarších fakult Univerzity Pardubice. Tato fakulta poskytuje celou řadu atraktivních studijních portfolií, a to od bakalářských studijních programů, přes navazující magisterské až po doktorské studijní programy.

Proděkanka Lucie Stříbrná z Katedry biologických a biochemických věd se společně se svým kolegou Davidem Veselým z Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek účastnila dílčích závěrečných zkoušek našich studentů.
„Hlavním smyslem naší návštěvy bylo zahraniční studenty seznámit s možnostmi studia v Pardubicích. Jsem potěšeni, že jsme byli vedením střediska v Mariánských Lázní přizváni k dílčím závěrečným zkouškám, abychom tak mohli posoudit u budoucích uchazečů, jak úroveň znalostí českého jazyka, tak i jejich zájem o studium chemie nebo biologie. Konstatujeme, že jazyková úroveň je u studentů vysoká, což svědčí o kvalitní přípravě v rámci výuky a také především o vhodně zvolených didaktických přístupech. Hovoří to o vysoké kvalifikovanosti pedagogického sboru a také tvorbě přátelské a vstřícné atmosféry, která zde po celou dobu naší návštěvy panovala. Opět se nám potvrdilo již osvědčené, neboť jsme zde již poněkolikáté, že mezi studenty byly zmiňovány oblíbené studijní programy, jako jsou „Farmakochemie a medicinální materiály", „Hodnocení a analýza potravin", nebo také „Ochrana životního prostředí", uvedla proděkanka Stříbrná.

Pro jedenáct nejtalentovanějších si připravili zástupci pardubické fakulty příjemné překvapení - příslib stipendia, které jim bude vypláceno při nástupu do prvního ročníku jakéhokoliv bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu pardubické Fakulty chemicko-technologické.

 

Srdečně gratulujeme

01.02.2022 / Upozornění

Srdečně gratulujeme paní profesorce Mileně Králíčkové ke jmenování rektorkou Univerzity Karlovy. Svého 

mandátu se ujímá počátkem února.

 

 

Přejeme krásné svátky

21.12.2021 / Upozornění

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,
přejeme všem krásné svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2022.
Váš ÚJOP UK

 

Zdravice pana rektora Tomáše Zimy a paní prorektorky Mileny Králíčkové.

Na Albertově uctili památku 17. listopadů studenti a rektoři

18.11.2021 / Upozornění

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si na Albertově připomněli výročí 17. listopadu. U pamětní desky na Přírodovědecké fakultě UK položili rektoři a studenti věnce a zapálili svíčky. Připomínka 80. výročí Mezinárodního dne studentstva a také Dne boje za svobodu a demokracii pokračovala ve Velké aule Karolina. U této příležitosti byly předány Ceny Arnošta z Pardubic.

„Jsem rád, že školy jsou dnes otevřené, loni byly zavřené kvůli situaci, která zde byla. Ale ukázala jednu věc, že studenti i v roce 2020 a 2021 jsou velmi odvážní, stateční z jiných pohledů, kdy pomáhali svým bližním, pomáhali v nemocnicích, v sociální sféře, pomáhali si navzájem i mladším kolegům," uvedl na Albertově rektor UK Tomáš Zima. Předseda České konference rektorů a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ve svém projevu apeloval na důležitost paměti.

V podvečerních hodinách přivítal ve Velké aule rektor Zima syna bývalého předsedy Ústředního svazu čs. studentstva, pana Petra Palečka. Právě členům této studentské organizace se podařilo, že byl 17. listopad prohlášen v roce 1941 Mezinárodním dnem studentstva. Rektor Univerzity Karlovy se ve svém projevu vyjádřil k důležitosti třetí role univerzity: „Vyjadřování se k problémům našeho světa, zaujímání jasných stanovisek a formulování těch správných slov musí patřit k našim povinnostem, stejně jako pěstování vědy a výuka či, nahlíženo z druhé strany katedry, studium. Z tohoto důvodu pokládám za jeden z klíčových úkolů a projevů správného fungování moderních univerzit jejich zapojení do života společnosti. V čím vypjatější době žijeme, tím je tato role významnější. Právě proto se musíme více otevřít společnosti, tím víc musíme projevit schopnost naslouchat a vést kultivovaný dialog a inspirovat k němu ostatní. To je projev občanské vyspělosti, statečnosti a sebedůvěry."

U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a vynikající vzdělávací počin. Cenu pro vynikající vyučujícího na UK získal doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., kategorii vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK byla cena udělena doc. Mgr. Romanovi Gabrhelíkovi, Ph.D. za vytvoření online vzdělávacího programu.

Zdroj: ČTK a UK

 

 

Volby do AS UK se blíží!

16.11.2021 / Upozornění

Dne 15. listopadu 2021 proběhla 2. schůze dílčí volební komise AS UK, na které byla uzavřena kandidátní listina s tímto výsledkem navržených kandidátů:

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. - ÚJOP a PhDr. Pavel Pečený, Ph.D. - ÚJOP

Všechny dokumenty, potřebné pro uskutečnění voleb na dalších součástech UK do AS UK jsou připraveny a vlastní volba proběhne ve:

středu 24. 11. 2021

PRAHA Císařský sál Karolina 13:00 – 17:00

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ÚJOP 9:00 – 19:00

čtvrtek 25. 11. 2021

PRAHA Císařský sál Karolina 13:00 – 17:00

PODĚBRADY ÚJOP 10:00 – 16:00

UZÁVĚRKA

25. 11. 2021 17:15 sekretariát AS UK 

Děkujeme všem za účast.

Dnes začíná 56. konference ALTE, jejíž jsme členem.

12.11.2021 / CCE

Dnes začíná 56. konference ALTE, kterou hostí Universita per Stranieri di Perugia . ALTE je nezisková nevládní organizace se statutem účastníka v Radě Evropy a se zvláštním poradním statutem při OSN. Jejími členy jsou evropské instituce, které realizují zkoušky a certifikace pro studenty jazyků. UJOP je jedním ze členů této prestižní asociace. Přejeme všem řečníkům a delegátům krásný den a těšíme se, že budeme hostit další ročník této konference u nás v Praze
#alte56thconference, #alteconference

Kandidátkou na rektorku Univerzity Karlovy byla zvolena Milena Králíčková

22.10.2021 / Upozornění

Akademický senát UK dnes zvolil profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na rektorku Univerzity Karlovy. V prvním kole volby získala 55 hlasů z celkového počtu 69.

Návrh na jmenování rektorkou bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. K 1. únoru 2022 se nová rektorka UK ujme svého úřadu. 

Včelka: Aplikace, která pomáhá dětem i cizincům s češtinou

06.10.2021 / Upozornění

 

Včelka: Aplikace, která pomáhá dětem i cizincům s češtinou
Umět dobře číst je jedním z hlavních cílů, ale i největším problémem dětí na prvním stupni základních škol. Už sedm let jim s tím pomáhá aplikace Včelka. Na jaře se její tvůrci spojili s aplikace včelka a společně zapracovali na nové sekci pro cizince. Od září mají totiž školy povinnost zajistit výuku českého jazyka dětem-cizincům.

https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8077-vcelka-aplikace-ktera-pomaha-detem-i-cizincum-s-cestinou

 

Studijní středisko Voršilská na Evropském dni jazyků

30.09.2021 / Upozornění

Studijní středisko Praha (Voršilská) se připojilo k oslavě Evropského dne jazyků. Bezplatné výukové hodiny běžely i online. Každý zúčastněný mohl vyhrát iPad a další drobné ceny. Jestli jste tam nebyli, nevadí. Pořad máme otevřené přihlášky na kurzy, které můžete darovat sobě nebo svým blízkým. Stačí navštívit naše stránkyhttps://ujop.cuni.cz/strediska/kurzy/praha-vorsilska

První podcast Česky s Petrou na youtube

24.09.2021 / Upozornění

Na youtube najdete naše podcasty v českém jazyce.
Podcast bude vždy propojovat probíraná témata s osobní zkušeností, trochou sociokulturních informací a kratičkou gramatickou částí. V popisu najdou studenti klíčovou slovní zásobu. 

https://youtu.be/axXv6fPr7Mk

First podcast Czech with Petra

24.09.2021 / Upozornění

The podcast will always link the topics with personal experience, a bit of socio-cultural information and a short grammatical part. Students will find key vocabulary in the description.

https://youtu.be/axXv6fPr7Mk

 

Zahájení akademického roku 2021–2022

06.09.2021 / Upozornění

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,vážení rodiče,

dovolte mi, abych oficiálně zahájila akademický rok 2021 –2022. Věřím, že jak všichni vyučující, tak studentky a studenti, jste přes léto načerpali síly a jsme všichni připraveni vykročit do nového akademického roku.

Máme za sebou poněkud stresující letní období zhlediska pandemické a vízové situace a měnících se ochranných opatření a jsem ráda, že řadazvás se již dostala knám do ČR a očekávám, že ostatním se to brzy podaří.

Toto je první rok, který začínáme plně on-line, což je v podstatě historická chvíle.

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy je známý svým důrazem na kvalitu, protojsme i vměnící se situaci položili důraz na kvalitu také v on-line prostředí, zavedli aplikace, které ve výuce výrazně pomáhají, a ty aspekty elektronické výuky, které se osvědčily, budeme využívat, ať se učí on-line nebo prezenčně, neboť výuku vylepšujía umožňují vám do maximální míry se učit. Zakládáme i na tom, že zvládáme změny, včetně technologických.

Děkuji Vám, že jste si vybrali ke svémustudiu ÚJOP UK, který je tu proto, aby Vám pomohl na cestě kvašemu uplatnění, kvašemu snu studovat zvolenou univerzitu, na cestě naučit se jazyk, složit zkoušky, udělat životní krok.

Přeji Vám, studentkám i studentům, i nám, především svým kolegům vyučujícím, ale také ostatním co nejlepší akademický rok, ať nám to společně dobře jde za jakýchkoli okolností, atěšíme se na vás do tříd.

Tímto prohlašuji akademický rok 2021–2022 za zahájený.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

ředitelka  ÚJOP UK

 

 

 

ÚJOP spolupracuje na vývoji aplikace Včelka

27.08.2021 / Upozornění

Spolupracovat s českou firmou na vývoji aplikace zaměřené na češtinu pro cizince je radost, úspěch i výzva. Ústav jazykové a odborné přípravy navázal takovou spolupráci s aplikací Včelka, dosud známou především z českých základních škol. Jejím původním posláním totiž bylo pomáhat dětem, které mají problémy se čtením, především dyslektikům.

Nyní ale rozšiřuje své pole působnosti o sekci češtiny pro cizince, která žákům a studentům cizincům pomůže především s výslovností a porozuměním. Možnost slyšet vlastní výslovnost v těsném porovnání s výslovností rodilého mluvčího je pro ně neocenitelná.

ÚJOP UK se od počátku na vytváření segmentu pro cizince podílel například vytipováním cvičení vhodných pro procvičování češtiny jako cizího jazyka nebo navržením rozšíření slovní zásoby o témata korespondující s učebnicemi češtiny pro cizince. Studenti na ÚJOP UK budou mít možnost aplikaci využívat jak během specializovaných lekcí fonetiky, tak i v domácí přípravě.

Ohlasy z využití Včelky na Letní škole slovanských studií v Poděbradech (živě) a Kurzu češtiny pro krajany v Poděbradech (on-line) jsou nadšené a pozitivní, proto se těšíme na její zapojení v akademickém roce 2021/2022.

Podívejte se na podrobnosti o této spolupráci, která bude s dalším rozvojem aplikace pokračovat.

 

 

Text: Petra Jirásková

Jak probíhá online výuka na ÚJOP?

11.08.2021 / Kurzy

VÝUKA OD ZÁŘÍ 2021 – PREZENČNĚ NEBO ONLINE
NENECHÁME VÁS V TOM SAMOTNÉ!

Milí studenti,

jsme velmi rádi, že jste si vybrali ke svému dalšímu studiu na vysoké škole Českou republiku a vaše první kroky budou směřovat na Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Do plánů všech zahraničních (i tuzemských) studentů zasáhla světová pandemie koronaviru, nicméně situace v České republice se postupně stabilizovala a začíná se vracet k normálu. Na ÚJOP UK jsme proto všichni připraveni začít výuku podle plánovaného harmonogramu na začátku září 2021, a to jak v našich studijních střediscích, tak on-line.

On-line výuka je realizována na platformě MS Teams, do které mají všichni naši studenti bezplatný přístup.

Platforma umožňuje audiovizuální podporu výuky (videa, prezentace), práci online v menších skupinkách nebo individuální konzultace a chat s učiteli. Jako doplňkový nástroj využíváme LMS systém Moodle a další vzdělávací nástroje podporované Univerzitou Karlovou.

Mnozí z našich studentů úspěšně absolvovali velkou část akademického roku 2020/2021 on-line a od října již nastupují na české vysoké školy.

 

 

 

 • Základní pojmy:

synchronní on-line výuka: lektor i studenti jsou ve stejnou dobu přítomni ve virtuálním výukovém prostředí, probíhá mezi nimi přímá komunikace. Výuka se velmi podobá standardní prezenční výuce.
bezkontaktní e-výuka: lektoři zadávají studentům ke zpracování komplexní úkoly. Studenti na zadáních pracují vlastním tempem a podle vlastního časového rozvržení. Jedná se o videoprezentace, texty, práci v aplikacích a další typy úkolů, ke kterým studenti následně dostávají zpětnou vazbu.

 • Často kladené otázky k bezkontaktní výuce:

1) Jedná se o dostatečnou přípravu na vysokou školu?

 • On-line výuka tvoří pouze část přípravného programu. Někteří studenti nastoupí od září prezenčně, jiní začnou výuku distanční formou a k prezenční výuce se připojí v průběhu prvního semestru (záleží na vízovém procesu) část studentů absolvuje on-line celý zimní semestr v rámci Kombinovaného programu.
 • V rámci on-line výuky se rozvíjí všechny řečové dovednosti (včetně mluvení), probíhají výklady gramatiky a nácvik výslovnosti.
 • V rámci svého zaměření si studenti osvojí českou odbornou terminologii a rozšíří oborové znalosti.
 • Zaměřujeme se i na reálie: zprostředkujeme informace o životě v ČR, její kultuře, historii a společnosti s využitím autentických materiálů.

2) Doporučujete tedy absolvovat celý přípravný kurz on-line? 

 • Nikoliv, ačkoliv je on-line výuka velice kvalitní, nemůže studentovi-cizinci plně nahradit prostředí v České republice, kdy se s češtinou setká prakticky na každém kroku (nejen ve výuce). Jakmile obdržíte vízum, informujte svou studijní referentku a ona vám zašle další instrukce, jak postupovat.
 • Standardně to ani není možné. Celý přípravný kurz distančně nenabízíme. Jsme však schopni, stejně jako v minulém akademickém roce, přizpůsobit způsob výuky aktuální situaci.

3) Jaký je režim výuky?

 • On-line výuka je složena z kombinace synchronní výuky (převážná část lekcí) a bezkontaktní e-výuky (řízené samostudium formou videoprezentací, práce s texty, videi či pracovními listy), která tvoří užitečný komponent programu připravující studenty na způsob práce na vysoké škole.
 • Řízená práce s texty a poslechy, budování dovednosti zachycování poznámek, tvoření resumé, anotací – velmi oceníte při dalším studiu na vysoké škole.
 • Nacvičuje se psaní s podrobnou zpětnou vazbou.
 • Pravidelnými testy ověřujeme dosažené znalosti studentů a poskytujeme zpětnou vazbu k dosaženým výsledkům.

4) Jaká jsou hlavní specifika on-line výuky na ÚJOP UK?

 • Nejedná se o samostatný on-line kurz, ale o variantu ročního přípravného kurzu, která vás dovede k hladkému vstupu do prezenční formy výuky.
 • Systém distančního vzdělání je na ÚJOP UK zpracován odbornými metodiky a zkušenými pedagogy.
 • Máme propracovaný sylabus a harmonogram výuky.
 • Zabezpečujeme studentům individuální studijní podporu.
 • Poskytujeme metodické vedení a plnou podporu vyučujícím.
 • Pravidelně sledujeme pokroky studentů ve výuce.
 • Využíváme moderní výukové postupy a techniku (flipped classroom, mind mapping, adaptive learning).
 • Využíváme vzdělávací aplikace (Learning Apps, Quizlet, Kahoot apod.)

5) Nezůstanu na vše sám?

 • Nemusíte se bát. Samotné vás v tom nikdy nenecháme! Po celou dobu on-line výuky jsou studenti metodicky vedeni a podporováni svými vyučujícími. Pravidelně budeme sledovat vaše pokroky ve výuce.

6) Kontrolujete nějak docházku, když bude výuka zpočátku online?

7) Jak si mohu procvičit mluvení a výslovnost, když bude probíhat výuka online?

V rámci online kurzu probíhají lekce výslovnosti se specializovanými materiály.

8) Jaké platformy a způsoby využíváte k výuce?

 • MS Teams (komunikační nástroj pro bezkontaktní výuku – třídy, online lekce, testy, úkoly, prezentace, videa...)
 • Moodle (LMS systém)
 • Zoom (online schůzky, webináře, konference)
 • Další nástroje s podporou UK
 • Výuku vedou profesionální lektoři plně proškolení k výuce on-line.

9) Bude mi stačit běžné technické vybavení?

 • Ano, dostačující je běžný PC s Windows, mikrofonem a webkamerou, stabilní internetové připojení (detailní požadavky zde).
 • Přístup do MS Teams a naši plnou podporu má každý student ÚJOP UK. Navíc bude každý student pro práci s platformou MS Teams proškolen.

10) Zvládnu se účastnit online výuky, přesto, že nejsem „technický typ"?

 • Po celou dobu kurzu budete mít naši plnou podporu (můžete se na nás obracet s jakýmikoliv dotazy). Budete v denním kontaktu se svým vyučujícím. Navíc bude každý student pro práci s platformou MS Teams proškolen.
 • V případě dalších dotazů k výuce či přihlášení na kurzy se na nás neváhejte obrátit!

11) Můžete mi zaslat nějakou ukázku ze současné online výuky?

Ve fotogalerii můžete vidět ilustrační obrázky z prostředí MS Teams a výuky.

ZDE si můžete pustit záznam z lekce češtiny
ZDE si můžete pustit záznam z výuky matematiky (binomická věta)
ZDE si můžete pustit záznam z výuky matematiky (kružnice)

Kontaktovat nás můžete pomocí e-mailu: studujop@ujop.cuni.cz.

Sledujte také nadále naše sociální sítě (FB, VK, Instagram) a web, kde se vždy dozvíte aktuální informace.


TĚŠÍME SE NA VÁS V NAŠICH KURZECH!

XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí

01.08.2021 / Upozornění

Česká škola bez hranic z.s. upořádala ve dnech 26. – 30. července 2021 XIII. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí, na které vystupily s příspěvky i naše kolegyně. Pětidenní program vyvrcholil v pátek 30. července, kdy prezenční den konference v Černínském paláci zahájil ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek. Odborného programu se zúčastnilo osobně nebo on-line téměř 200 účastníků.

Spolek Česká škola bez hranic se od roku 2009 zasazuje o podporu českého jazyka a kultury v zahraničí.

Karel IV. uzavřel letní školu FLAS

18.07.2021 / Kurzy

Intenzivní jazykový kurz Letní škola češtiny SUMMER FLAS PRAGUE pro americké studenty, kteří získají stipendium Foreign Language and Area Studies (FLAS) Fellowship. Stejně jako minulý rok, FLAS proběhl online a ve spolupráci s University of Pittsburgh (The Slavic, East European and Near East SUMMER LANGUAGE INSTITUTE).

Ve 140 hodinách jazykové výuky na pokročilé úrovni (intemediate a advanced), v 6 týdnech od 7. června do 16. července a za účasti 6 studentů jsme absolvovali výuku tematicky rozdělenou do pěti bloků, podle učebnice Čeština pro cizince B1 od Marie Boccou Kestřánkové.

V první půli denního vyučovacího bloku jsme kladli důraz nejen na praktickou jazykovou výuku, ale také na akademický jazyk a komunikaci. V druhé půli jsme se věnovali každé pondělí a čtvrtek české literatuře, v úterý jsme měli zajímavé hosty jako guest speakers, ve středu byl filmový blok a v pátek historicko – kulturní přednášky.

V průběhu kurzu jsme rovnoměrně dbali na komunikaci mluvenou i psanou, procvičovali jsme čtení a poslech, a samozřejmě jsme nezapomněli ani na gramatiku. Kurz korespondoval jak s Evropským referenčním rámcem (SERR), tak s americkým jazykovým rámcem ACTFL. Samozřejmou součástí byla individuální podpora studentů, a to především v rámci konzultace závěrečných prezentací

Studenti Kristýna, Jesse, Alexis, Cullan, Juan a Štěpán uzavřeli letní školu FLAS standardizovanou ústní zkouškou SLI PITT Oral Exit Interwiev a společnou prezentací na jimi zvolené téma, kterým byl tento rok „Karel IV". Všichni obdrželi osvědčení o absolvování kurzu a vysvědčení, vystavené Pittsburghskou univerzitou.

Autorka: Šárka Boušková Vašíčková

 

Studenti úspěšně završili nelehký covidový akademický rok 20/21

25.06.2021 / Kurzy

Když jsme vítali studenty v našich studijních střediscích ÚJOP UK, nikdo si neuměl představit, že tento rok bude tak zvláštní. Nejnáročnější rok v historii středisek Poděbrady a Mariánské lázně přesto skončil pozitivně a studenti si na slavnostních zakončeních převzali certifikáty o úspěšném absolvování kurzů.

Mariánské Lázně - Slavnostní zakončení 2020-2021


Závěrečné společné setkání se v Mariánských lázních konalo v hlavním sálu společenského domu CASINO v samém srdci lázní. Při ukončení intenzivní přípravy v Mariánských Lázních ocenil ředitel Petr Hála nejlepší studenty a všichni si vzájemně popřáli úspěch u náročných přijímacích zkoušek na vysněné fakulty. Velké poděkování směřoval ředitel střediska také celému týmu pracovníků od provozních přes vyučující, kteří se museli vyrovnat s velmi specifickými podmínkami. Studenti byli převážnou část roku prakticky izolováni v našich kolejích (v denní péči provozních pracovníků) a vyučující své studenty posouvali ve znalostech a dovednostech naopak bez přímého kontaktu.

Poděbrady - Slavnostní zakončení 2020-2021

On-line i přímý způsob komunikace se studenty se osvědčil při slavnostním loučení s názvem Graduatio i v Poděbradech. Na zakončení akademického roku se fyzicky dostavilo přibližně 60 procent studentů a velké procento studentů mimo ČR sledovalo slavnostní akt přes počítač. Někteří studenti se nemohli zúčastnit např. z důvodu přijímacích zkoušek na VŠ. Ředitel střediska Martin Melcer poděkoval studentům za studijní pracovitost a svědomitost a v neposlední řadě za trpělivost při zvládání komplikací způsobených pandemií covid-19. Rovněž společně s třídními učiteli předal dárky pro nejlepší absolventy kurzů a certifikáty o jejich absolvování a popřál jim úspěšný vstup do dalších studijních let. Poděkoval za zvládnutí akademického roku také všem vyučujícím i ostatním kolegům, díky kterým mohlo studijní středisko fungovat. Na závěr informoval studenty o tom, že mají na celý den zámeckou zahradu k dispozici, čehož některé třídy se svými vyučujícími využili ať už k tanci či ke grilování.

 

ZKUČ – Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny pro cizince

22.06.2021 / Upozornění

Čtrnáctý ročník dvousemestrálního metodického kurzu ZKUČ proběhl celý on-line. Společné přednášky střídaly půlené semináře určené lektorům zaměřeným na výuku dětí na jedné straně a lektorům dospělých cizinců na straně druhé. On-line prostředí umožňovalo práci v menších skupinách i společná shrnutí, rychlé sdílení nápadů a spoustu prostoru pro využití interaktivních aplikací.

Záznam ze slavnostního předávání 

Kromě základního penza vyučovaného obsahu účastníci kurzu absolvovali on-line náslechy reálné výuky na našich střediscích (učitelé mládeže a dospělých) a na základní škole s velkým podílem cizinců (učitelé dětí, ZŠ Meteorologická - Praha). V případě zájmu měli možnost praktické práce s cizinci v rámci některého z Konverzačních klubů, které jsme letos pro naše interní studenty organizovali.

„Až dnes mi asi pořádně dochází, že to vlastně všechno skončilo a uvědomuji si, že mi to je líto. I když pátky odpoledne u počítačů byly náročné, bylo to fajn vídat známé i nové tváře a poslouchat samé zajímavé věci. Těším se na případná jiná další setkání s Vámi i jinými lektory. Přeji Vám krásné léto a hodně šikovných studentů-cizinců."

Iva Kočíbová (ZŠ Jablonec nad Nisou)

Obhajoby závěrečných prací byly provázeny velkou nervozitou i velkou radostí ze zúročeného celoročního úsilí. Své certifikáty o absolvování kurzu si hrdě odnesla velká většina účastníků, několik zbývajících dostane svou příležitost v podzimním termínu.

Autor: Petra Jirásková

 

 

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

15.06.2021 / Kurzy

Učit jazyk on-line vyžaduje osvojit si nástroje umožňující interakci, sledování práce studentů, efektivní a rychlé hodnocení a také oživení a opepření troškou zábavy. Jak propojit lákavý obal a kvalitní náplň? Odpověď na tuto otázku nabídlo lektorům češtiny letošní Metodické sympozium, které se zaměřilo na výuku gramatiky a výslovnosti v češtině pro cizince.

Semináře, určené pracovníkům Českých center a lektorům zahraničních bohemistických pracovišť, se soustředily na tři klíčová témata: fonetika, gramatika, on-line výuka. V pracovních skupinách účastníci kurzu pod vedením odborníků společně docházeli k objevování toho, jak mohou aspekty on-line výuky obohatit další výuku ve třídě, jak efektivně navázat na to, co se v posledním roce v on-linu naučili.

„Bylo přínosné poznat, že jsme v on-line výuce nezávisle na sobě dospěli k podobnému využití tohoto prostředí a jsem ráda za inspiraci možnostmi využití aplikací a her, které jsem neznala," zhodnotila význam semináře Elena Bartošová z České školy v Madridu.

Metodické sympozium probíhalo už podruhé on-line a i letos rozšířily řady prezentujících lektorů z ÚJOP UK osobnosti z dalších institucí zabývajících se češtinou pro cizince, jako je Ústav bohemistických studií UK. Pro lektory ze vzdálenějších destinací rozšířilo Metodické a odborné centrum navíc nabídku kurzů o on-line Malé metodické léto (5. a 6. 9.) a semestrální kurz SMEČ (od října 2021), na které máte možnost se ještě přihlásit.

Autor: Petra Jirásková

 

Letní intenzívní kurz německého jazyka v Poděbradech

20.05.2021 / Kurzy

Letní česko-rakouská škola pro vysokoškolské studenty, Sommerkolleg 2021, se koná od 4. 7. do 18. 7. 2021 v Poděbradech. Intenzívní kurz německého jazyka povedou rakouské lektorky a proběhne ve společnosti rakouských vysokoškolských studentů.
Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit do 15. 6. 2021 na mailové adrese zmudova.stepka@seznam.cz

Podrobné informace k tomuto kurzu.

6. ročník Mezinárodní studentské konference pro zahraniční studenty češtiny

29.03.2021 / Upozornění

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

uplynul rok od chvíle, kdy nám koronavirus změnil nejen naše životy, ale i žebříček hodnot. Už víme, že popřát si pevné zdraví není obyčejná fráze. Poznali jsme, že věci zdánlivě samozřejmé se staly vzácností. Mnoho z nás nemůže volně chodit do práce, ani do školy, cestovat, věnovat se svým koníčkům, setkávat se s přáteli, ani se svými nejbližšími. Určitě máme mnoho důvodů, proč propadnut beznaději, ale to je právě to, co udělat nesmíme.

I proto jsme se rozhodli, že Vám nabídneme možnost zapomenout na všechno negativní, a připravili jsme pro Vás 6. ročník Mezinárodní studentské konference pro zahraniční studenty češtiny. Ta proběhla v on-line podobě už minulý rok a její překladatelské části se zúčastnilo 75 studentů z 20 pracovišť a 14 zemí světa. Povzbuzeni tímto úspěchem budeme v tomto roce organizovat konferenci v celé její původní podobě a umožníme studentům poměřit své síly i v Soutěži tematických a odborných prezentací v PowerPointu.

Zdá se, že ani letos nám epidemiologická situace ve světě nedovolí setkat se osobně. Ale nedokáže nám zabránit, abychom propojili studenty z celého světa virtuálně. Troufám si tvrdit, že i tak to bude setkání inspirující, které nás všechny obohatí o nové znalosti i o nová přátelství.

Pokud se rozhodnete s námi soutěžit, zaregistrujte se prosím (registruje se instituce, nikoliv student) a my Vám následně pošleme podrobné informace o průběhu a pravidlech soutěže. Pro komunikaci používejte konferenční e-mail konference.studentu@ujop.cuni.cz.

Přihlášky budeme přijímat do pátku 9. 4. 2021.

Soutěžní den pro překladatelskou soutěž jsme stanovili na čtvrtek 15. 4. 2021, pro Soutěž tematických a odborných prezentací v PowerPointu na čtvrtek 6. 5. 2021.

Vyhlášení vítězů spolu s odbornými workshopy proběhne on-line v pátek 7. 5. 2021.

Přeji Vám hodně zdraví a pozitivní energie.

Mgr. Marie Poláčková

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Voršilská

Voršilská 144/1

110 00 Praha 1

tel.: +420 224 090 312

mob.: +420 604 374 936

e-mail: marie.polackova@ujop.cuni.cz

 

Soutěž

Detailní informace v souvislosti s covidem

28.02.2021 / Upozornění

Vláda ČR zpřísnila od pondělí 1. 3. 2021 s platností na 3 týdny některá opatření proti šíření koronaviru. Usnesením vlády č. 196 byl vyhlášen nouzový stav od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů. Jeho cílem je snížit počet nakažených a pacientů ve vážném stavu v nemocnicích a ochránit obyvatelstvo. Věříme, že tato omezení pomůžou situaci zlepšit, a i nadále musíme být všichni zodpovědní a dodržovat pokyny, za což vám děkujeme.

Všechna opatření a nařízení vlády, jejich znění, platnost a jednoduché vysvětlení naleznete na stránkách COVID PORTÁL.

 

Přihlašte se na Zkoušku z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

23.02.2021 / Zkoušky

Vážené kandidátky, vážení kandidáti,

rádi bychom vás informovali, že jsou otevřené on-line přihlášky na termíny 13.3. a 10.4.2021. Volná místa na kombinaci české reálie + český jazyk zbývají zejména ve zkušebních centrech mimo Prahu. Přihlašovat se můžete zde.

Na další termíny budeme otevírat přihlášky později na základě vývoje epidemiologické situace.

Váš tým VTC ÚJOP

Zkoušky z češtiny CCE obhájily srovnatelnou kvalitu s testy CAE

16.02.2021 / CCE

Audit prestižní mezinárodní organizace pro testování jazykových znalostí a dovedností v Evropě (ALTE) potvrdil vysoký standard zkoušek z češtiny pro cizince, které připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Díky opětovnému získání akreditace zůstává čeština na dalších pět let mezi 25 jazyky zastoupenými v této evropské organizaci.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme auditem ALTE znovu úspěšně prošli. Naše zkouška je první a jedinou v České republice, které se povedlo v auditu opakovaně uspět. Poprvé jsme uspěli v roce 2009 a od té doby naše členství v ALTE zaručuje zájemcům vysokou kvalitu zkoušky a mezinárodní platnost certifikátu," uvádí PhDr. Pavel Pečený, Ph.D., vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK. Právě to zkoušku CCE, poskytovanou na úrovních A1 až C1, vyvíjí a realizuje.
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) bude dalších pět let patřit mezi mezinárodně uznávané jazykové zkoušky vysoké kvality, jako jsou např. britské zkoušky Cambridge Assessment English (FCE, CAE atd.) či německé zkoušky pořádané Goethe-Institutem.

Zkouška CCE rozhoduje v přijímacím řízení cizinců na vysokou školu

Na zkoušky se hlásí převážně cizinci, kteří chtějí studovat na české vysoké škole, najít pracovní uplatnění v ČR, případně získat státní občanství. „Více než polovinu testovaných tvoří studenti, kteří potřebují zkoušku ke studiu na vysoké škole v České republice. Při přijímacím řízení studentů-cizinců vyžaduje doklad o znalosti češtiny 23 veřejných vysokých škol a právě zkoušku CCE alespoň na některé z fakult uznávají téměř všechny," dodává Pečený.

Pečený zmiňuje i další aspekt, proč je pro něj a jeho tým úspěšné absolvování auditu ALTE důležité s ohledem na zájemce o zkoušku CCE: „Mezinárodní audit ALTE je nejen prověrkou odborné kvality zkoušky, ale také garancí spravedlivých a spolehlivých výsledků. A to je u jazykové zkoušky tak vysoké důležitosti zásadní. Pro většinu uchazečů je totiž složení zkoušky CCE klíčovým životním krokem, který rozhoduje o jejich budoucím osudu, tedy o tom, zda se naplní jejich sen a budou moci studovat nebo pracovat v České republice."

 

Zájemci o zkoušku CCE ji mohou skládat několikrát ročně v České republice, ale také na více než 15 místech v zahraničí (např. Berlín, Kyjev, Londýn, Moskva, Varšava, Vídeň, Tokio). Kromě toho ÚJOP UK nabízí zkoušku CCE i ve variantě pro mládež.

Vedle zkoušky CCE vyvíjí ÚJOP UK také Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR, kterou poskytuje po celé České republice spolu se Zkouškou z českých reálií připravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoušky pro udělování státního občanství ČR se ročně účastní více než 2000 kandidátů. Díky členství v ALTE může ÚJOP UK jako jediná vysokoškolská instituce zajišťovat také Zkoušku pro trvalý pobyt v ČR.

Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE – The Association of Language Testers in Europe) vznikla v roce 1989 a v současné době má 33 plnoprávných členů. Takové členství získá pouze instituce, jejíž zkouška uspěje v nezávislém auditu ALTE. Univerzita Karlova se díky kvalitě svého testování češtiny řadí vedle institucí, jako jsou Cambridge Assessment English nebo Goethe-Institut. Každá jazyková zkouška, která prošla auditem ALTE, obdrží na pět let značku kvality Q.

Kontakt pro média:
PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.

 

Nové termíny zkoušky CCE v Kyjevě a Moskvě!

18.01.2021 / Upozornění

Pozor! Otevřeli jsme přihlášky na termíny zkoušky CCE v Kyjevě a Moskvě!
Přihlásit se můžete až do 3. 3. 2021, zkoušet budeme v obou zkušebních centrech ve třech dnech od 26.-28. 3. 2021 na všech úrovních. Těšíme se na Vás! Více informací najdete zde.

Přejeme vše nejlepší do nového roku 2021!

31.12.2020 / Upozornění

Petrohradská státní univerzita je spoluzakladatelem a prvním zástupcem Ruské federace

16.12.2020 / Upozornění

Petrohradská státní univerzita  je spoluzakladatelem a prvním zástupcem Ruské federace v globální alianci MOOC.

Petrohradská státní univerzita  je spoluzakladatelem a prvním zástupcem Ruské federace v globální alianci MOOC. Vytvoření Aliance bylo poprvé zmíněno na světové online konferenci „Learning Revolution and Higher Education Conference“, která se konala v Pekingu ve dnech 9. - 11. prosince 2020.

Globální aliance MOOC - je neziskové partnerství univerzit, online vzdělávacích platforem a mezinárodních veřejných organizací. Iniciativa vytvoření Aliance patří Institutu pro informační technologie ve vzdělávání UNESCO (UNESCO IITE) a Čínské univerzitě v Tsinghua. Účast SPBU v instituci Global MOOC Alliance je pro univerzitu velkou ctí a znamená celosvětové uznání úspěchů SPBU ve vývoji online vzdělávání.

Zakladateli globální aliance MOOC jsou: Institut UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání (UNESCO IITE), Čínská univerzita Tsinghua, tři hlavní online vzdělávací platformy - XuetangX, Thai MOOC a edX a univerzity vyvíjející a využívající masové otevřené online kurzy.

XuetangX je čínská národní online vzdělávací platforma, která je největší na světě a kde je umístěno více než 3100 online kurzů s více než 228 miliony posluchačů. edX je jednou z největších globálních online otevřených platforem založených Massachusetts Institute of Technology a Harvardskou univerzitou v květnu 2012. V současné době má více než 2 800 online kurzů s publikem 100 milionů posluchačů. Systémy pro správu učení, založené na platformě Open edX založené na open-source platformě řešení, jsou velmi populární a používají se k podpoře vzdělávacího procesu. Online vzdělávací platforma SPBU open.sbpu.ru je také založena na technologické základně Open edX. Thai MOOC je projekt Thailand Cyber ​​University (Thaicyberu, TCU), který shromáždil více než 100 partnerů a představil 472 online kurzů.

Univerzity prezentované v Globální alianci MOOC jsou lídry ve svých regionech. Cornell University (USA) je členem Ivy League a je tak jednou z nejznámějších univerzit v USA. Nanyang Technological University (Singapur) je na 11. místě na světě a 3. místě v Asii v QS World University Rankings 2020. Polytechnic University of Milan (POLIMI) obsadila 16. místo ze všech technických univerzit na světě podle hodnocení Top Universities, vytvořené Times Higher Education. Nyní je POLIMI počtem online kurzů na 2. místě mezi evropskými partnerskými univerzitami platformy Coursera. University of Nairobi (Keňa) (v top 10 afrických univerzitách) je lídrem v oblasti online vzdělávání v africkém regionu a iniciátorem vytváření africké online platformy. University of Toronto (Kanada) je podle Times lídrem v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Kanadě; online kurz univerzity „Mind Control: Správa vašeho duševního zdraví během pandemie COVID-19“, představené na největší celosvětové online platformě Coursera, je jedním z nejpopulárnějších online kurzů v Kanadě (do kurzu se přihlásilo téměř 140 000 lidí) a je to další online kurz na téma Coursera „Základy programování“, který je součástí 100 nejlepších kurzů v roce 2020 (do kurzu je přihlášeno více než 220 000).

Nikolay Kropachev, rektor Petrohradské státní univerzity (SPBU), uvítal účastníky první online konference Global MOOC Alliance. Ve svém projevu mimo jiné popsal zkušenosti SPBU s vývojem online vzdělávání před pandemií COVID-10 a po jejím začátku, kdy se SPBU mohla efektivně přizpůsobit novým podmínkám a zůstat kvalitou výuky na nejvyšší úrovni. Rektor zmínil hlavní závěry formulované v SPBU za pandemických podmínek.

„V kontextu pandemie umožňuje vzdělávací proces s využitím informačních a komunikačních technologií na jedné straně využít znalosti, zkušenosti, talent a tvůrčí potenciál učitelů a na druhé straně realizovat úspěchy informatizace do vzdělávací činnosti. Digitální formát nepopírá kvality vysokoškolského vzdělávání. Online kurzy vyvinuté v důsledku pandemické situace ukázaly, jak moc akademická obec potřebuje spolupráci. Akademická komunita musí rozvíjet národní a mezinárodní spolupráci, jejíž nedostatečná úroveň byla pandemií zdůrazněna. Ve věcech online vzdělávání je nutné konsolidovat úsilí. To je důvod, proč jsme se rozhodli vstoupit do globální MOOC Alliance, organizace, která se bezpochyby stane centrem spolupráce a distribuce pokročilých výukových postupů. “, - řekl Nikolay Kropachev.

Poznamenal také, že SPBU s Čínou dlouhodobě spolupracuje: mezi partnery SPBU je více než 50 organizací z Čínské lidové republiky a 30 společností s čínskými hlavními městy. Na seznamu partnerů SPBU jsou Ministerstvo školství (MŽP) Čínské lidové republiky, Čínská univerzita Tsinghua (THU), Pekingská univerzita, Fudanská univerzita, Harbin Institute of Technology (HIT), technologická společnost Huawei a další organizace. „Jsem si jist, že se globální aliance MOOC stane účinnou platformou pro naši další spolupráci s čínskými partnery a žádné vnější faktory, včetně pandemie, ji nebudou moci zpomalit,“ dodal rektor SPBU.

Ministr školství Čínské lidové republiky Chen Baosheng při vystoupení na konferenci poznamenal, že PRC je dnes světovým lídrem v počtu MOOC. Informoval, že Čína má více než 30 hlavních online platforem s přístupem k 34 tisícům online kurzů. Tyto kurzy poslouchá téměř 450 milionů studentů a nyní je to nejpočetnější hlediště online kurzů na světě. Chen Baosheng zdůraznil, že jedním z účelů vytvoření globální MOOC Alliance je posílit příležitosti pro přístup k čínským vzdělávacím produktům. „Globální alianci MOOC jsme vytvořili, abychom zlepšili kvalitu našich kurzů a umožnili studentům z celého světa přístup k nim,“ poznamenal Chen Baosheng.

Ministr také dodal, že vytvoření Aliance bylo zaměřeno na zvýšení úrovně dostupnosti znalostí a globálního rozvoje dalšího vzdělávání, které může trvat celý život. "Vzdělání není výsadou učeben a knih." Nahradilo je nepřeberné množství znalostí z internetu, které lidem dává více vzdělávacích příležitostí “, - poznamenal Chen Baosheng.

Jedním z iniciátorů vzniku Global MOOC Alliance a organizace konference je Tsinghua University, která je dlouholetým partnerem SPBU. Prezident univerzity Tsinghua Qiu Yong na konferenci uvedl, že moderní vzdělávací organizace musí rozvíjet princip otevřenosti. „Větší otevřenost nám pomůže překonat fyzické a technologické hranice a kulturní rozdíly a umožní nám efektivněji a snadněji sdílet kvalitnější vzdělávací zdroje se studenty po celém světě. Univerzity s větší otevřeností dosáhnou rovných příležitostí ve vzdělávání rychleji, než tomu bylo dříve, budou rozvíjet další vzdělávání a budou podporovat spolupráci a výměny s větší inkluzí a širší vizí, “zdůraznil Qiu Yong.

Asistentka generální ředitelky UNESCO pro vzdělávání Stefania Giannini ve svém uvítacím projevu k účastníkům konference rovněž poukázala na význam rozvoje online vzdělávání pro lepší přístup ke znalostem. Zdůraznila, že do popředí musí být uvedeny zásady začlenění, rovnosti a kvality a každá vzdělávací platforma nebo zdroj musí tyto zásady dodržovat.

Zároveň poznamenala, že vzdělávání nemůže být online úplně a pandemie to překvapivě dokázala. "Buďme upřímní: z pandemie jsme se naučili jednu důležitou lekci - student potřebuje svého učitele." Spolupráce mezi lidmi a živá komunikace je stále základem vzdělávacího procesu. Musíme vyvinout nový typ vztahu: mezi technologiemi, učiteli a studenty, abychom se vyhnuli digitální „propasti“ a nevypadli z moderny. Učitelé musí v tomto směru rozvíjet své profesionální dovednosti, hledat nové způsoby, jak těmto výzvám čelit “- zdůraznila Stefania Giannini.

Všichni účastníci globální aliance podpořili přijetí Pekingské deklarace o rozvoji MOOC z roku 2020. Všimněte si, že SPBU je právem považován za lídra v oblasti online vzdělávání: SPBU je jedním ze zakladatelů ruské online platformy „Otevřené vzdělávání“ a zaujímá 1. místo v počtu kurzů, které tam byly zveřejněny - 146 kurzů z 663. Publikum platformy - 7 milionů lidí, téměř 2 miliony z nich jsou posluchači online kurzů SPBU.

Kromě toho dnes Petrohradská státní universita zaujímá 1. místo mezi všemi evropskými univerzitami a 3. místo na světě po Google Cloud (USA) a University of Illinois v Urbana-Champaign (USA)) podle počtu online kurzů zveřejněných na mezinárodní vzdělávací platformě Coursera. Před dvěma lety se SPBU stala první a stále jedinou ruskou univerzitou, jejíž online kurzy jsou zveřejňovány na největší čínské platformě XuetangX.

Pro informaci:

Jedním z účelů Globální aliance MOOC je vybudovat globální komunitu zajímající se o výměnu vzdělávacích zdrojů nejvyšší kvality. Aliance bude podporovat MOOC a nejlepší výukové postupy v online vzdělávání a rozvíjet mezinárodní spolupráci lídrů v oblasti inovativních vzdělávacích technologií. Práce Aliance se zaměří na realizaci jednoho klíčového účelu globálního udržitelného rozvoje definovaného OSN - zajištění rovnosti a dostupnosti vzdělávání a poskytování příležitostí pro další vzdělávání.

Jak jsou na tom v on-line době učitelé? Podívejte se na školní den očíma učitelky ÚJOP.

24.11.2020 / Upozornění

Jak jsou na tom v on-line době učitelé? Podívejte se na školní den očima učitelky ÚJOP.

 

Platná opatření od 28. října

02.11.2020 / Upozornění

Milé studentky, milí studenti,
ve středu 28. října vstoupila v České republice v platnost nová opatření.

Omezení volného pohybu lidí
Od 21.00 do 4.59 - zakázala vláda volný pohyb lidí.
Výjimky se týkají: cest do zaměstnání, řešení zdravotních problémů, venčení psů (po 21.00 hodině jen pět set metrů od bydliště).
Od 05:00 do 20:59 - pohyb a schůzky jsou omezeny.
Výjimky se týkají: cesty do zaměstnání, pomoci příbuzným nebo osobám blízkým, obstarávání potravin a léků, neodkladné úřední záležitosti, návštěvy lékaře. Skupinky po dvou se mohou volně pohybovat po veřejně přístupných místech..

Omezení provozu prodejen
Maloobchodní prodejny musí být v neděli zavřeny, stejně tak ve všední dny jsou uzavřeny mezi 20. a 5. hodinou.
Výjimky se týkají: čerpací stanice, lékárny a prodejny na letištích a nádražích.

Stravování
Restaurace, kavárny, bary a kluby jsou zavřeny.
Výjimky se týkají: Restaurace mohou prodávat přes okénko do 20. hodiny.

Studium
Do odvolání platí distanční výuka.

 

Online šestitýdenní intenzivní kurz češtiny

27.10.2020 / Online kurzy

Využijte smysluplně čas strávený doma v karanténě a přihlašte se na blížící se šestitýdenní intenzivní kurz češtiny vyučovaný online. Stačí vyplnit přihlášku a těšit se na kreativní cvičení a zajímavou interakci s našimi lektory, kteří už mají s online výukou spoustu zkušeností.

Nová opatření české vlády

21.10.2020 / Upozornění

Milí studenti,
epidemiologická situace v Evropě a v ČR bohužel nadále není dobrá, a proto česká vláda od čtvrtka 22. 10. přijímá nová opatření, která mají vliv na nás na všechny.

Prosím pročtěte si pozorně následující:
• otevřeny zůstávají pouze tyto obchody: potraviny, drogerie, lékárny, domácí potřeby či trafiky.
uzavřeny jsou služby – kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže apod.
• platí omezení pohybu s výjimkami cest do práce, domů, na úřady, na nezbytně nutné nákupy, k lékaři atp. Jsou povoleny vycházky v přírodě v počtu 2.
úřední záležitosti vyřizujte vzdáleným přístupem – emailem a telefonem
• stále platí povinné nošení roušek ve vnitřních i venkovních prostorech na území měst a obcí, pokud je člověk blíže k druhému než 2 metry


Neklesejte na mysli, při dodržování výše uvedených pravidel jistě situaci zvládneme dobře! Pokud byste se chtěli kdykoli na cokoliv zeptat, neváhejte se obrátit na Vaše třídní učitele, ředitele studijních středisek a studijní oddělení. Všichni Vám budeme k dispozici!
Mějte se dobře a udržujte dobrou náladu, protože i ta podporuje naše zdraví!
Váš ÚJOP

 

Opatření pro život na koleji

14.10.2020 / Upozornění


Milé studentky, milí studenti,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vyhlašujeme opatření pro život na koleji.

• používejte dezinfekci při vstupu do koleje i do společných prostor, především když vstupujete do kuchyněk, výtahů, studoven.
• Ve výtahu, na chodbách a v ostatních společných prostorách noste roušky.
• Pobyt ve společných místnostech je omezen na 6 osob. Prosíme, abyste tento počet dodržovali a byli k sobě ohleduplní (např. aby se v kuchyňkách mohli všichni vystřídat).
• stejné omezení platí i v prostorách před kolejí a venku, nevytvářejte žádné větší skupinky, max. do 6 osob.
• nepořádejte žádné party, nepijte ze společných sklenic nebo lahví, nekřičte, nezpívejte - to jsou kritické momenty, kdy se nákaza snadno šíří.
• pokud vám nebude dobře a/nebo půjdete na covid testy, okamžitě to ohlaste studijnímu oddělení nebo vedení střediska (do obdržení výsledku testu musíme omezit úklid, specifickým způsobem likvidovat odpad a ložní prádlo vyprat po karanténě ve speciální prádelně).

Děkujeme vám za dodržování všech pravidel a prosíme, zachovejte chladnou hlavu, dbejte na zdravé stravování, pohyb a procházky v přírodě, spánkový režim. Buďte dobře naladění a posilujte svou imunitu (berte vitamín C a D).

Váš ÚJOP UK

Omezení provozu centrálního studijního oddělení

14.10.2020 / Upozornění

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice je od 14.10.2020 omezen provoz centrálního studijního oddělení. Provozní doba pro veřejnost je zrušena. Konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě, a to pouze v nezbytných případech. I nadále jsme Vám ale k dispozici na e-mailu a na telefonu. Děkujeme za pochopení.

Vaše studijní oddělení UJOP

 

Nové nařízení vlády

14.10.2020 / Upozornění


Milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na zpřísňující se opatření proti šíření koronaviru budeme ve všech kurzech a programech ÚJOP UK realizovat i nadále výuku distančně. V distančním režimu můžete absolvovat také konzultace se svými vyučujícími, obrátit se na studijní oddělení nebo na vedení střediska v případě jakýchkoliv otázek či nejasností.

Nové nařízení vlády zahrnuje následující body:


• Roušky jsou nadále povinné v uzavřených prostorách, dopravních prostředcích a nově i na zastávkách hromadné dopravy.
• Restaurace vydávají pouze jídlo s sebou, a to do 20:00.
• Shromažďování je povoleno v maximálním počtu 6 osob.
• V obchodech a nákupních centrech je možné vstupovat a pohybovat se pouze v skupinkách po 2 a dodržovat mezi sebou rozestup alespoň 2 metry.
• Byly zrušeny všechny hromadné akce (divadlo, kino, diskotéka, sport, bohoslužby aj.).
• Je zakázáno pít na veřejnosti alkohol.

Prosíme, buďte trpěliví, disciplinovaní a respektujte všechna vyhlášená omezení. Dodržujte je i na kolejích a v kontaktu se svými spolubydlícími a přáteli.

Využijte čas, který vlivem těchto opatření získáte, nejen ke studiu, ale také k relaxaci, procházkám v přírodě, čtení, sledování novinek ze světa filmu či odpočinkovému hraní online her. Setkávejte se s ostatními, s rodinou a přáteli prostřednictvím videokonferencí. Nezapomeňte se i přes daná omezení dozvídat nové věci, zažívat radost a smát se.

Na viděnou v Týmech,
váš ÚJOP UK

Pozor! Od 12. 10. realizujeme výuku distančně

09.10.2020 / Upozornění

Milé studentky, milí studenti,

 • podle pokynu české vlády a v souvislosti se současným vývojem epidemie koronaviru budeme ve všech kurzech a programech ÚJOP UK realizovat od 12. 10. výuku distančně.

 

 • Vaši vyučující, studijní oddělení i vedení střediska jsou vám i nadále plně k dispozici, konzultace lze pohodlně realizovat online v MS Teams. Pokud máte zájem konzultovat osobně, je třeba se předem domluvit (telefonicky / e-mailem / v chatu).

 

 • V rámci ochranných opatření jsou v České republice do odvolání zrušeny všechny sportovní, kulturní i společenské akce. Restaurace jsou otevřeny maximálně do 20 hodin a u stolu můžou společně sedět nejvýše 4 osoby. V obchodech a nákupních centrech je možné vstupovat a pohybovat se pouze v skupinkách po 2 a dodržovat mezi sebou rozestup alespoň 2 metry. Nadále platí povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách a dopravních prostředcích.

 

 • Naléhavě vás žádáme, abyste v následujících 14 dnech omezili svůj pohyb po městě, setkávání se spolužáky a přáteli a abyste nikam necestovali. Dodržování veškerých ochranných opatření má zásadní vliv na zdraví vaše i vašich vyučujících.

 

 • Prosíme o vaši spolupráci a disciplinovanost. Pevně věříme, že spolu toto nelehké období překonáme a brzy se společně znovu sejdeme ve třídách.

Přihlášky na roční přípravné kurzy jsou spuštěny!

04.09.2020 / Upozornění

Milí studenti,

příhlášky na roční přípravné kurzy pro cizince jsou již spuštěny.

Vyplnění přihlášky je velmi jednoduché a pokud budete potřebovat konzultaci, obraťte se na nás, rádi vám poradíme :-)!

Pište: studujop@ujop.cuni.cz
Volejte: 224 990 420

POZOR! Aktuální informace před příjezdem na kurzy

31.08.2020 / Upozornění

Milí studenti,

již zítra první z vás přijedou do středisek ÚJOP UK. Věnujte proto, prosím, náležitou pozornost předpříjezdovým informacím a především neustále se měnícím informacím v souvislosti se situací a testováním na COVID-19 (studenti-cizici).

Informace na této stránce se snažíme aktualizovat neustále.

Těšíme se na vás!

Tým ÚJOP UK

Informační dopisy byly rozeslány, těšíme se na vás!

17.08.2020 / Kurzy

Milí studenti,

minulý týden jsme vám, našim budoucím studentům (přípravné kurzy pro cizince), rozeslali podrobné informační dopisy.
Doporučujeme si dopis určený vám pečlivě přečíst a seznámit se se všemi instrukcemi.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 224 990 420 nebo e-mailem: studujop@ujop.cuni.cz

Pokud jste informační dopis nedostali, kontaktujte svou studijní referentku a dopis si můžete stáhnout na této stránce:
http://ujop.cuni.cz/informace-pred-prijezdem.

Těšíme se na vás již brzy na našich kurzech!

 

Benjamin Uwamahoro a jeho cesta z Mariánských Lázní do bílého pláště lékaře

10.08.2020 / Kurzy

Přinášíme vám rozhovor s lékařem z Rwandy, který se rozhodl využít vládního stidpendia a přijet na přípravný kurz (český jazyk a odborné předměty) do našeho střediska v Mariánských Lázních.

Jak se mu vede nyní a co ho překvapilo na životě a práci v Čechách?

"...Hlavním důvodem bylo, že se naskytla možnost vládního stipendia v České republice. Byl jsem vybrán na základě výsledků u maturity a prospěl jsem ve výběrovém řízení.
Vy jste studoval v angličtině?
Nikoliv, v češtině. Podmínka toho stipendia byla výuka v českém jazyce. Karlova univerzita má už dlouhá léta zkušenost s cizinci. První ročník jsem strávil na Ústavu jazykové a odborné přípravy v Mariánských Lázních. Kromě

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

S Mudr. Uwamahoro jsme před lety natočili i video, kde se dozvíte, co pro něj rok přípravného studia znamená.
Video můžete zhlédnout ZDE.

 

První letní škola mládeže online je za námi

31.07.2020 / Kurzy

První Letní škola mládeže online právě skončila.

Učili jsme se spolu, smáli jsme se spolu a loučili jsme se spolu opravdu neradi...

Těšíme se na vás na kurzech od září 2020 a s některými z vás opět na letní škole v roce 2021 :-).

Online veletrh pro studenty (nejen) z Ukrajiny

22.07.2020 / Upozornění

Milí přátelé,

doba příliš nepřeje výstavám a osobním schůzkám, a proto za vámi přicházíme online.

Spojte se s námi zítra či pozítří online (přes aplikaci ZOOM) a zeptejte se nás na vše, co vás o výuce češtiny a studiu v České republice zajímá.

Těšíme se na vás 23. a 24. července od 10:00 do 16:00 na ZOOM.

 

Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

08.07.2020 / Upozornění

Vážení přátelé, 

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 6. 2020 vydalo nové ochranného opatření, kterým vzniká nový požadavek, a to předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR.

Tento dokument bude vystaven a zaslán všem budoucím studentům ÚJOP UK automaticky. Studenti, kteří čekají na nové dokumenty, obdrží originál potvrzení spolu s dokumenty poštou. Ostatní studenti obdrží potvrzení e-mailem (scan).

Podrobné aktuální informace o pravidlech vstupu do České Republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

 

Nové zaměření studijních středisek

29.06.2020 / Kurzy

Milí studenti, rodiče, přátelé,

naše studijní střediska se budou od září 2020 více profilovat a oborově sjednocovat. 

Jsme si jistí, že tyto změny povedou nejen k upřesnění a zjednodušení struktury našich kurzů, ale pomohou nám udržet a nadále rozvíjet vysokou úroveň přípravy našich studentů. 

Zaměření středisek ÚJOP UK bude následující

Kurzy češtiny pro cizince (intenzivní/neintenzivní/individuální a příprava pro lékaře-cizince) ve středisku PRAHA (Voršilská).

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat centrální studijní oddělení: studujop@ujop.cuni.cz, 227 990 420

 

Uzavření studijního střediska Liberec

24.06.2020 / Upozornění

Milí studenti, rodiče, přátelé,

světová epidemie koronaviru má dopady na dění v celém světě, tedy i na Univerzitu Karlovu a náš Ústav.
Z organizačních důvodů proto přijímáme nezbytně nutná opatření, která vám chceme představit.

S cílem neustále zlepšovat kvalitu studia i studijní podmínky se naše studijní střediska budou více profilovat a oborově sjednocovat.

Přípravný program ke studiu technických oborů VŠ se ze studijního střediska Liberec přesouvá již pro akademický rok 2020_2021 do Poděbrad.
Studijní středisko ÚJOP UK Liberec se uzavírá.

S případnými dotazy se můžete obracet na centrální studijní oddělení (studujop@ujop.cuni.cz/224 990 420).

Slavnostní ukončení akademického roku 2019/2020

23.06.2020 / Kurzy

Vážení přátelé,

akademický rok 2019/2020 je u konce. Všem vám děkujeme za vaši přízeň a podporu a těšíme se na vás v našich kurzech od září 2020. S některými z vás na online letních kuzech :-).

Níže přinášíme fotografie ze slavnostního předávání osvědčení našim studentům.

28.5.2020 - Mariánské Lázně

2.6. 2020 - Praha-Krystal

3.6.2020 - Liberec

5.6.2020 - Praha-Hostivař

8.6.2020 - Poděbrady

12.6.2020 - Praha-Albertov

 

Albertov se stěhuje na Voršilskou!

22.06.2020 / Upozornění

Vážení přátelé,

čeká nás velké množství změn, tou první velkou změnou je stěhování jazykových kurzů pro cizince, středisko Praha-Albertov do Voršilské.

Dne 12.6. byly studentům našich jazykových kurzů (kurzy češtiny pro cizince) historicky poprvé předány certifikáty v bývalé kapli budovy koleje Arnošta z Pardubic (Voršilská 1). Byl to poslední ročník, který studoval v naší skoro 100 let staré budově na Albertově.

My však rozhodně nekončíme, naopak začínáme novou kapitolu a od července se na vás těšíme v nových lepších prostorech, kam přeneseme tradice kvalitní výuky a bohatého kulturního života střediska.

Stará budova střediska již dosloužila a my se na vás od 7. července těšíme v nových prostorách s ještě větším elánem :-)!

Přijďte i VY k nám na Voršilskou 1 v Praze 1, blízko Národního divadla.

Studujte češtinu a staňte se členem Klubu přátel Albertova.

Loučíme se s vámi z Albertova, ale POZOR NEKONČÍME - POKRAČUJEME NA NOVÉ ADRESE (Voršilská 1, Praha 1).

Své dotazy ke studiu na kurzech češtiny pro cizince můžete nyní zasílat na adresu: vorsilská@ujop.cuni.cz.

 

Dočasné uzavření kanceláří na Albertově

18.06.2020 / Upozornění

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás upozornit, že kanceláře studijního střediska Praha-Albertov jsou od 18. června do 6. července z technických důvodů uzavřené.

Pracovníky střediska Praha-Albertov můžete v tomto období kontaktovat e-mailem: albertov@ujop.cuni.cz

Děkujeme za pochopení!

 

Částečné obnovení příjmu žádostí o studijní víza/pobyty

09.06.2020 / Upozornění

Vážení studenti, postupně se každý týden přidávají nové země (konzulární úřady), ve kterých je možné opět žádat o studijní vízum/pobyt na území ČR.

Radíme Vám proto pravidelně sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Pod odkazem ZDE naleznete seznam zemí, ve kterých je na zastupitelských úřadech/kancelářích ČR obnoveno přijímání žádostí o víza a přechodné pobyty a je ukončeno přerušení řízení o žádostech k oprávnění k pobytu nad 90 dnů.

Pro další aktuální informace o vývoji stavu a znovuobnovení víz pro studenty sledujte stránky zastupitelských úřadů ČR pod odkazem ZDE.

 

AKTUALITA z 29.5.2020

Citace níže z webu MZV CZ

Ve vztahu k žádostem za účelem studia poskytujeme následující informace:
Od 18. května 2020 je možné pokračovat v řízeních o žádostech o dlouhodobá víza / pobyty za účelem studia podaných před zahájením nouzového stavu 14. března 2020. Jakmile bude o těchto žádostech rozhodnuto, budou žadatelé vyzváni, aby se dostavili nazastupitelský úřad k převzetí rozhodnutí. Prosíme žadatele, aby vyčkali výzvy zastupitelského úřadu.


Příjem nových žádostí o DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA a POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA je na těchto konzulárních úřadech opět možný, a to v souladu s čl. I odst. 10 a11 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. května 2020 (č.j. MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN).

Austrálie – Sydney
Bosna aHercegovina – Sarajevo
Čína – Chengdu
Čína – Peking
Čína – Šanghaj
Čína– zvl. admin. oblast Hongkong
Chorvatsko – Záhřeb
Japonsko – Tokio
JižníKorea – Soul
Kanada – Ottawa
Kanada – Toronto
Mongolsko – Ulánbátar
Německo – Berlín Polsko – Varšava
Rakousko – Vídeň
Spojenéarabské emiráty – Abú Dhabí
Slovensko – Bratislava
Srbsko – Bělehrad
Tchaj-wan – ČEKK Tchaj-pej
Ukrajina – Lvov
USA – Chicago
USA – Los Angeles
USA – New York
USA – Washington
Vietnam – Hanoj

Pro další aktuální informace o vývoji stavu a znovuobnovení víz pro studenty sledujte webové stránky a stránky zastupitelských úřadů ČR.

Od pondělí 1. 6. 2020 bude znovu otevřen i KÚ Kyjev  

Na ZÚ Kyjev bude od pondělí 1. června 2020 opět možné podat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia a bude obnoveno řízení o žádostech o dlouhodobá víza za účelem studia podaných před zahájením nouzového stavu 14. března 2020. Příjem nových žádostí o dlouhodobá víza bude následovat později. (týká se studentů přípravných kurzů!).

https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/na_velvyslanectvi_ceske_republiky_v.html

KÚ, které zůstávají uzavřené: https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/na_velvyslanectvi_ceske_republiky_v.html

 

Výsledky závěrečné zkoušky

05.06.2020 / Kurzy

Minulý týden byl ve znamení závěrečné zkoušky z češtiny. Na střediscích, která se specializují na roční přípravné programy, proběhly závěrečné zkoušky.

Ačkoli byl tento rok průběh zkoušky netradiční a provázelo ho mnoho mimořádných opatření v souvislosti s epidemií nemoci covid-19, všechno dobře dopadlo.

Zkouška byla uzpůsobena okolnostem (například zkoušení v malých skupinách), nicméně zůstala zachována na požadované úrovni a rovněž byly otestovány všechny řečové dovednosti. Studenti to letos neměli lehké, ale díky propracovaným přípravným materiálům i bezvadné podpoře učitelů vše zvládli.

Celkově u zkoušky z češtiny uspělo téměř 88 % studentů (z toho 68 % na úrovni B2 a 20 % na úrovni B1). Výsledek je tak srovnatelný s minulým rokem, což je potvrzením efektivity konceptu bezkontaktní výuky, kterou ÚJOP UK v mimořádné situaci zavedl.

Studenti, kteří nebyli úspěšní nebo si chtějí svůj výsledek zlepšit, mají v červnu možnost opravného termínu.

 

Poslední lekce z dějin moderního umění

01.06.2020 / Novinky z blogu

Milí přátelé, akademický rok nám končí a my vás zveme k přečtení reportáže studentky Martyanove Yulii, která se připravuje na ÚJOP UK ke studiu uměleckého oboru a v rámci kurzu Dějiny umění navštívila se svými spolužáky pražské synagogy.

"....Poslední lekce o dějinách moderního umění s paní Evou se konala v centru Prahy. V tento den paní Eva provedla prohlídku pražských synagog. Potkali jsme se u Filosofické fakulty Univerzity Karlovy u posmrtné masky Jana Palacha. Paní Eva nám vyprávěla příběh Jana Palacha a sochaře Olbrama Zoubka. Sochař Olbram Zoubek vytvořil také památník Obětem komunismu, který stojí od vrchu Petřín až po Vítěznou ulici."

Celý článek i s poutavými fotografiemi naleznete pod odkazem zde.

 

Q-Mark - víte, co značí?

26.05.2020 / Zkoušky

Každá jazyková zkouška, která uspěla v auditu ALTE – The Association of Language Testers in Europe obdrží na pět let značku kvality Q.

Tu naši najdete na titulní straně každého testu zkoušky CCE.

Zajímá Vás, které zahraniční zkoušky značku kvality Q mají?

Podívejte se do přehledu zkoušek auditovaných ALTE

Slavnostní vyhlášení výsledků Mezinárodní překladatelské soutěže

25.05.2020 / Upozornění

V pondělí 18. 5. 2020 proběhlo on-line slavnostní zakončení 5. ročníku Mezinárodní konference zahraničních studentů češtiny – překladatelské soutěže, kterou organizoval Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze.

Do překladatelské soutěže se přihlásilo 75 studentů z 20 pracovišť a 14 zemí (Argentiny, Bulharska, České republiky, Číny, Egypta, Francie, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Maďarska, Makedonie, Polska, Slovinska a Srbska). Studenti překládali z 18 zdrojových jazyků.

ÚJOP byl velmi úspěšný, ze 75 studentů jsme získali 3. místo a 5 čestných uznání.

3. místo:
Natalia Khonskaya, ÚJOP Praha-Albertov

Čestné uznání:
Valery Kolesnik, ÚJOP Praha-Krystal
Vladyslava Iliushenko, ÚJOP Praha-Krystal
Aco, Lukić, ÚJOP Praha-Krystal
Anna Morozova, ÚJOP Praha-Albertov 

Celý článek si můžete přečíst na stránkách IForum (odkaz zde).

Video ze slavnostního vyhlášení online můžete zhlédnout zde.

DNES V 15:00! Facebook Live Session

22.05.2020 / Upozornění

Vážení přátelé, 

přihlášky na naše přípravné kurzy od září jsou stále spuštěné (deadline 31.5.2020!), pokud ještě váháte a chcete se nás na něco zeptat a samozřejmě nás vidět a slyšet LIVE, pusťte si nás dnes v 15:00 na Facebooku (odkaz zde).

Pokud se vám čas Live streamu nehodí, nevadí, záznam bude nadále pod odkazem uložen.

Těšíme se na vaše dotazy :-)!

NOVINKA! Bakalářský program v angličtině

20.05.2020 / Kurzy

Milí studenti-cizinci, chcete se naučit česky během 3 let na velmi vysoké úrovni a přitom se dozvědět spoustu zajímavostí z oblasti moderní historie, politiky a kultury Střední Evropy? 

3letý bakalářský program History and Area Studies (HAS) vám vše toto nabízí.

Program je organizován a veden Ústavem mezinárodních studií Fakutly Sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 • porozumíte politickému, společenskému a kulturnímu dění ve Střední Evropě
 • ovládnete češtinu
 • studujete s nadanými studenty z celého světa 
Termín pro přihlášení pro akademický rok 2020/2021 byl nyní prodloužen! 

Včasná registrace: 30.6.2020 (doporučujeme především vízovým studentům).
Ukončení přijímání přihlášek: 31.8.2020 

Čím je HAS výjimečný? Více se dozvíte zde.
Přihlášku je možné vyplnit zde.

POZOR! Termín podání přihlášek prodloužen do 31.5.2020

15.05.2020 / Upozornění

Vážení studenti, prodloužili jsme termín pro podání přihlášek na všechny přípravné kurzy (z kapacitních důvodů, přihlášky do SJOP Liberec již nepřijímáme) akademického roku 2020/2021, t.j. přípravné kurzy, které začínají v září 2020, a to do 31.5.2020.

U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí přihlášky po tomto datu však již nemůžeme garantovat.

Bohužel příjem přihlášek studentů z Ruské Federace nemůže být obnoven, a to kvůli uzavření konzulárních úřadů v RF již v březnu, ještě před vypuknutím pandemie COVID-19, z důvodu vyčerpání termínů pohovorů. Nemusí být přijaté (posouzeny kladně) ani přihlášky, podané ze států, kde jsou konzulární úřady též dlouhodobě přetíženy. Tito studenti nemají šanci začít své studium včas. Po odeslání přihlášky budete v takovém případě o možnosti přijetí/nepřijetí informováni studijní referentkou.

Nadále platí, že studenti z EU se mohou hlásit až do 31.8.2020.

POZOR! Příjem přihlášek na kurzy akademického roku 2021/2022 (kurzy od září 2021) bude spuštěn již v červenci.

Sledujte aktuální informace zde na webu nebo na sociálních sítích (FB, Instagram, VK.com).

Těšíme se na vás na našich kurzech v září 2020 i v září 2021!

Informace pro studenty k akademickému roku 2020/2021

15.05.2020 / Upozornění

Milí budoucí studenti,
do Vašich plánů na studium v České republice zasáhla světová epidemie koronaviru. Po prvotním šoku a rychlém vývoji událostí se situace stabilizovala a život v České republice se postupně začíná vracet k normálu. Uvolňování některých opatření je možné díky pozitivnímu vývoji šíření epidemie a nízkému počtu nakažených. Rádi bychom Vám proto v tuto chvíli poskytli informace o zahájení akademického roku 2020/2021 a začátku Vaší výuky.

Na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK jsme všichni připraveni začít výuku podle plánovaného harmonogramu na začátku září 2020, a to jak osobně ve studijním středisku, tak v případě potřeby i bezkontaktně.

V začátcích koronavirové krize náš tým odborných metodiků a zkušených pedagogů zvládl velmi rychle a kvalitně přejít na bezkontaktní formu výuky. Dva měsíce tak vyučujeme skrze platformu MS Teams, do které mají studenti ÚJOP UK bezplatný přístup a která umožňuje využívat audiovizuální podporu výuky (videa, prezentace), práci v menších skupinkách nebo individuální konzultace a chat s učiteli. Jako doplňkový nástroj využíváme LMS systém Moodle a další vzdělávací nástroje podporované UK. Výuka na střediscích je bezkontaktně nahrazena v plném rozsahu a kvalitě. Současní studenti se tak pilně připravují k závěrečným zkouškám i zkouškám k přijetí na VŠ.

Pobytová oprávnění a příjezdy
V následujících dnech a měsících uděláme maximum, abychom Vás podpořili v získání Vašeho pobytového oprávnění na území ČR.

Seznamte se prosím s následujícími skupinami dle fází vízového procesu a orientačně se do jedné zařaďte. Navrhnuté možnosti jsou pouze odhadem situace a počítají s otevřením konzulárních úřadů a hranic ČR.

1. Mám vízum + nestihl/a jsem si vyzvednout udělené vízum před uzavřením konzulárního úřadu.
 Víza: sledujte stránky Vašeho konzulárního úřadu pro informaci, kdy si můžete udělené vízum přijít vyzvednout.
 Výuka: Počítáme s Vaším příjezdem a výukou dle harmonogramu akademického roku od 7. 9. 2020.

2. Čekám na rozhodnutí o udělení/neudělení víza.
 Víza: vyčkejte zprávu o rozhodnutí MV ČR o udělení/neudělení víza.
 Výuka: předpokládáme, že vízum obdržíte do začátku září a počítáme tedy s Vaším příjezdem a výukou dle               harmonogramu akademického roku od 7. 9. 2020.

3. Můj pohovor měl proběhnout v době nouzového stavu.
 Víza: sledujte stránky Vašeho konzulárního úřadu pro informaci, jak budou pohovory opět obnoveny.
 Výuka: Počítáme s Vaším příjezdem a výukou dle harmonogramu akademického roku od 7. 9. 2020. V případě, že byste toto datum nestihli, do Vašeho pozdního příjezdu Vám zajistíme bezkontaktní výuku v plném rozsahu, abyste probíranou látku nezameškali.

4. Požádal/a jsem o vízový pohovor, ale ještě nemám přidělené datum jeho konání.
 Víza: sledujte stránky Vašeho konzulárního úřadu pro informaci, jak budou pohovory opět obnoveny.
 Výuka: Počítáme s Vaším příjezdem a výukou dle harmonogramu akademického roku od 7. 9. 2020. V případě, že byste toto datum nestihli, do Vašeho pozdního příjezdu Vám zajistíme bezkontaktní výuku v plném rozsahu, abyste probíranou látku nezameškali.

5. Chci podat zcela novou žádost o vízum
 Víza: Obnovení přijímání žádostí o víza bude uveřejněno na stránkách vašeho konzulátu. Sledujte stránky konzulátu.
 Výuka: Váš včasný příjezd na začátek akademického roku a výuky je ohrožen, proto Vám v případě potřeby do Vašeho pozdního příjezdu zajistíme bezkontaktní výuku, abyste probíranou látku nezameškali.

Co teď dělat?
Bedlivě sledujte stránky Vašeho konzulárního úřadu a ve věci víz postupujte dle jejich instrukcí.
- Jakmile obdržíte vízum, informujte nás. Další informace k Vašemu příjezdu na začátku září pošleme v průběhu léta.
- Pokud se Vaše žádost a čekání na výsledek vízového řízení bude prodlužovat, také nás informujte, abychom společně nastavili Váš pozdní příjezd a bezkontaktní výuku v začátku akademického roku.

Epidemiologická situace v Evropě se v tuto chvíli vyvíjí dobře, proto se již těšíme na spuštění dalšího akademického roku. I přesto prosím počítejte s tím, že Vás může po příjezdu čekat 14denní karanténa, kterou strávíte na našich kolejích, pokud jste si ubytování u nás objednali. Po dobu karantény bude poskytnuta bezkontaktní výuka.

Berte prosím v potaz, že výše napsané má pouze informativní charakter. Za průběh vízového řízení neneseme odpovědnost a nemůžeme jej ovlivnit. Snažíme se s Vámi informace sdílet, jakmile můžeme, ovšem na mnoho Vašich dotazů nebudeme znát odpověď.

Přejeme Vám hlavně zdraví a trpělivost.

Těšíme se, že se s vámi v září potkáme osobně a pomůžeme vám uskutečnit Vaše plány na další studium na české vysoké škole.

Užitečné odkazy:
- Přehled všech českých zastoupení v zahraničí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html
- Stránky MV ČR
o Informace pro školy a studenty: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-skoly.aspx
o Koronavirus informace: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
- naše stránky a sociální sítě (FB, vk.com, Instagram)

Harmonogram AR 2020/2021

Slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku překladatelské soutěže

14.05.2020 / Upozornění

Vážení přátelé,

zveme vás na slavnostní vyhlášení vítězů pátého ročníku překladatelské soutěže pro zahraniční studenty češtiny!

Sledovat ho můžete online, a to 18. května od 10:00. Stačí kliknout na odkaz ZDE.

Další vlna uvolňování mimořádných opatření

11.05.2020 / Upozornění

Dnes pokračuje další vlna uvolňování mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií koronaviru, a to za dodržení přísných hygienických pravidel.

Studenti ÚJOP UK jsou svými učiteli informování o nastavení další výuky a možnostech studia.

 

Seznam VŠ uznávajících CCE

05.05.2020 / Zkoušky

V České republice je 26 veřejných vysokých škol, z toho 23 požaduje při přijímacím řízení studentů-cizinců doklad o znalosti češtiny (alespoň na některé z fakult).

Z nich zkoušku CCE uznávají všechny univerzity kromě čtyř, které v rámci přijímacího řízení pořádají vlastní zkoušky z češtiny pro cizince (ČZU, VŠE, VŠPJ a VŠTE).

Kromě těchto čtyř univerzit uznávají zkoušku CCE všechny fakulty veřejných vysokých škol v ČR, které po studentech-cizincích nějaký doklad o znalosti českého jazyka požadují.

Kompletní seznam VŠ uznávajících CCE naleznete zde.

Vyberte si z úrovní A1-C1  a přihlaste se zde.

POZOR! Studenti a absolventi prezenčních kurzů českého jazyka pořádaných ÚJOP UK mají nárok na slevu!

Nouzový stav prodloužen do 17. května

29.04.2020 / Upozornění

Sněmovna v úterý 28. dubna rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 17. května,a to především proto, aby bylo možné zachovat řadu restriktivních opatření a harmonogram jejich postupného uvolňování.

Jedná se především  o možnost "zakázat nebo omezit činnost obchodních center, bazénů, wellness zařízení, veřejné dopravy, všech druhů zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a nařídit jim používání hygienických opatření. Dále povinnost používat osobní ochranné prostředky a dezinfekční prostředky. Regulovat hromadné akce, omezit jejich rozsah."

Aktuální informace k postupnému rozvolňování opatření naleznete na stránkách Úřadu vlády ČR pod odkazem zde.

Postupné uvolňování opatření proti koronaviru

24.04.2020 / Upozornění

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace v České republice vláda ode dneška uvolnila některá karanténní opatření. Mezi ně patří například volný pohyb osob.

Vezměme to matematicky :-)

1 – V OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JE POŘÁD ČÍSLO 1 ROUŠKA!

Mějte ji pořád u sebe a při pohybu na veřejnosti ji používejte
(s výjimkou sportovců do počtu 10 os. a s dodržením rozestupu 2 metry).

2 – stále dodržujme 2metrový rozestup při pobytu venku

3 – tři taneční pravidla stále platí: udržuj odstup, myj si ruce a tancuj – dobrá nálada nikdy neškodí!

5 - na konzultaci nebo na zkoušení může být přítomno maximálně pět studentů

10 – venku, na ulici, v přírodě a při sportu se můžeme pohybovat ve skupinách maximálně 10 osob

15 – mohou se konat bohoslužby v počtu maximálně 15 osob

 

Užívejte sluníčka a pobytu venku, ale stále se chraňte a dávejte pozor na sebe i své okolí.

Více informací najdete na oficiálních stránkách vlády České republiky.

 

 

Žijme kulturou (zatím) online

24.04.2020 / Upozornění

Ani v době "koronavirové" nemusíme o kulturním vyžití jen snít. 

Ještě, než otevřou divadla a budeme si moci poslechnout hudebníky v koncertních síních, přináší Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Českými centry seznam volně přístupných on-line projektů v oblasti kultury.

Vybrané on-line kulturní projekty rozdělili do tří kategorií:

Video a audio přenosy: divadlo, hudba, literatura, tanec, umění
On-line projekty: tematické speciály, aktivity pro děti, filmy
On-line sbírky muzeí, expozice, výstavy a virtuální prohlídky

Přejeme příjemný kulturní zážitek :-)

Zdroj. mzv.cz

 

Šance přijetí na VŠ jsou letos vysoké

23.04.2020 / Upozornění

V Lidových novinách vyšel zajímavý článek o relativně vysoké možnost na přijetí na vysoké školy v roce 2020.
Věříme, že jeho přečtení bude zajímavé i pro vás...

"Nejtěžší je dostat se na medicínu, práva či některé umělecké obory. Řada vysokých škol pořádá i druhá kola přijímacích řízení

Určitě se vyplatí zakoupit si některou z tištěných učebnic obsahujících teorii i ukázkové testy z minulých let. Studenti v nich najdou doporučené postupy, díky kterým dokážou úlohy řešit efektivněji a také zrychlí svou orientaci v testu tím, že se seznámí s jeho formou. To jim při ostrých zkouškách pomůže lépe vyhodnotit, kolik času věnovat jednotlivým úlohám. Jedním z nejčastěji používaných testů je Scio test obecných studijních předpokladů (OSP) či test základů společenských věd (ZSV).

Ten první testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné studium a důležitou roli v něm hraje i omezený čas na řešení.
Test základů společenských věd (ZVS) vychází z rozsahu učiva probíraného na gymnáziích a obsahuje tři části: společnost a jedinec, stát a právo a hospodářství a svět. Cvičebnice obecných studijních předpokladů (OSP) nabízí rozbory řešení všech úloh a kompletní test z Národních srovnávacích zkoušek i s percentilem (šancemi na přijetí v porovnání s ostatními). Ve cvičebnici ZSV je k dispozici teoretická výkladová část, více než 400 řešených úloh a ukázkový test.

Pro lékařské fakulty Scio přijímací testy nechystá. U zkoušek musí studenti prokázat detailní znalost středoškolské biologie, chemie a fyziky, z nichž píší specifické testy. Některé fakulty navíc vyžadují například test studijních předpokladů nebo ústní pohovor. Budoucí lékaři by tak v rámci přípravy měli číst odbornou literaturu, nahlédnout do publikací s modelovými otázkami k přijímacím zkouškám a zaměřit se na přírodovědné předměty.

Nejžádanější obory

Zvládnout přijímací zkoušky na medicínu nebývá jednoduché. Jejich náročnost je zárukou toho, že hustým sítem projde málokdo. Na lékařské fakulty Univerzity Karlovy se loni dostalo jen něco mezi 22 a 39 % uchazečů a ani jinde to nebylo lepší. V Brně brali 27 % zájemců, v Ostravě 31 %, v Olomouci pouhých 23 %. Úspěšnost uchazečů na filozofických fakultách velkých veřejných univerzit se většinou pohybuje mezi 38 a 47 %. Výjimku tvoří Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde bylo v minulém roce přijato 66 % uchazečů.

Na pražské FF UK patří mezi nejžádanější obory psychologie, angličtina a anglistika v kombinaci s amerikanistikou. Uchazeči o studium práv by se měli připravit na to, že ani právnické fakulty neotvírají dveře každému na potkání. Univerzita Karlova loni přijímala jen 27 % zájemců, Univerzita Palackého v Olomouci 41 %. Mezi žádanými obory se objevuje také pedagogika. Úspěšnost přijetí budoucích učitelů se na většině pedagogických fakult pohybuje v rozmezí 40 a 53 %.

Mezi nejvýběrovější vysoké školy se tradičně řadí ty umělecké, kde se zpravidla skládají talentové zkoušky. Například na pražskou Akademii múzických umění se uchazeč dostane většinou až na třetí pokus. Průměrná úspěšnost přijetí na jednotlivé fakulty AMU se pohybuje v rozmezí od 15 do 39 %. Ani výtvarníci na tom nejsou lépe: na pražskou AVU loni brali jen 18 % uchazečů, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové je úspěšnost pouze kolem 12 %. V případě uměleckých škol je tak záhodno podat přihlášku i na některou soukromou školu, kde jsou šance na přijetí několikanásobně vyšší.

Zemědělci, přírodovědci a technici vítáni

Co se týká ekonomie, ta se až do roku 2013 těšila velmi vysokému zájmu českých studentů. Nyní se však řadí k méně vyhledávaným oborům. Počet přihlášek klesá a šance na přijetí stoupá. V posledních několika málo letech překročila úspěšnost uchazečů o studium na Vysoké škole ekonomické v Praze vždy 50 %, loni dokonce přijali 65 % zájemců. Velkou šanci uspět mají studenti také na fakultách zemědělských, lesnických a teologických (na těch bývá úspěšnost vyšší než 70 %). Podobně i přírodovědecké fakulty přijímají většinou okolo 70 % přihlášených.

Technické univerzity jsou pro studenty také poměrně dostupnou volbou. Ovšem dostat se vždy neznamená dostudovat. V loňském roce bylo na pražskou ČVUT přijato 75 % uchazečů, na Technickou univerzitu v Liberci 84 % a na Vysoké učení technické v Brně 76 %. Na druhou stranu ale právě technické obory patří mezi ty, které značná část studentů nedokončí. Takzvaná „úmrtnost" bývá vysoká už v prvním ročníku (někdy vzdává studium až polovina zapsaných). Přijetí je tedy skutečně jen začátek.

Kdy má odvolání smysl

Dostat se na vysokou školu by sice letos neměl být až takový problém, ale zvolíte-li žádaný obor či fakultu, přijetí rozhodně nemáte zaručeno. Pro tyto případy se vyplatí mít v záloze ještě další, méně exponovanou vzdělávací instituci. A pokud už obdržíte rozhodnutí o nepřijetí, ani tehdy ještě není všechno ztraceno – můžete podat odvolání.

Nejprve byste však měli využít možnosti nahlédnout do vlastních testů a zjistit, zda máte dostatečný počet bodů pro přijetí. Odvolání má totiž smysl podávat jen za předpokladu, že jste sice takzvaně pod čarou, ale zkoušky jste udělali. Pokud se ocitnete těsně pod hranicí přijatých, tím lépe. Je také dobré, když je žádost konkrétně podložena, například chybou či nejednoznačností v zadání nebo ve vyhodnocení testů. V opačných případech je vaše šance na přijetí poměrně nízká. Odvolání také musí mít všechny náležitosti: jméno, datum konání přijímacího řízení nebo jednací číslo, obor a samozřejmě odůvodnění. Jestliže děkan, který vaše odvolání posuzuje, své stanovisko nezmění a trvá dál na nepřijetí, předá žádost rektorovi. Ten pak může jeho rozhodnutí změnit, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřními předpisy vysoké školy. Jinak ale žádost zamítne a potvrdí původní rozhodnutí o nepřijetí.

Další kola „to jistí"

Ani v případě, že vás škola nepřijme na odvolání, není třeba věšet hlavu. Řada veřejných vysokých škol pořádá ještě i druhá a další kola přijímacích zkoušek. Soukromé vysoké školy pak obvykle nabírají uchazeče až do konce září (jejich seznam naleznete například na www.vysokeskoly.com nebo www.adresarskol.cz).

Zkusit můžete také vyšší odborné školy. Většina z nich vypisuje další kola přijímacího řízení. Na tomto typu školy u denního studia (případně i u dalších forem, pokud nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti) vám zůstane status studenta, i když nestudujete přímo na vysoké škole.

Na lékařské fakulty UK se loni dostalo jen něco mezi 22 a 39 % uchazečů. Naopak Vysoké učení technické v Brně přijalo 76 % zájemců."

ZDROJ: Lidové noviny, 21. dubna 2020 (str. 15)

Zájemcům o studium na vysokých školách se zaměřením na lékařství, farmacii, veterinární lékařství a přírodní vědy nabízíme Přípravný kurz s rozšířenou výukou angličtiny (týdenní hodinová dotace: 15h odborných předmětů, 20h angličtiny + latina) ve střediscích Marináské Lázně a Poděbrady (pro zájemce možno zajistit ubytování i stravování).

Velkou výhodou je fakt, že student daného kurzu neztrácí statut řádného studenta a může využívat všech výhod z toho vyplývajících.

600 let od narození Jiřího z Poděbrad

23.04.2020 / Upozornění

Byl jednou jeden král, který se na rozdíl od běžné praxe nenarodil v královské rodině, nýbrž byl králem zvoleným.
V českých dějinách již poté nikdy na trůnu neseděl král, který by měl původ v domácí šlechtě. To se povedlo pouze králi Jiřímu z Poděbrad, který se narodil 23.4.1420 v Poděbradech. Dnes si připomínáme jeho kulaté výročí - 600 let.

Ale původ není to hlavní, proč dnes vzpomínáme na krále Jiřího. Pravým důvodem jsou jeho názory a činy, kterými prokázal důslednou touhu najít kompromis mezi příznivci různých náboženství a schopnost udržet mír v zemi.

V šedesátých letech 15. století se šířilo po západní Evropě Jiříkovo poselství vládcům. Jeho cílem bylo vytvoření mírové unie evropských států, ve kterém by měli jeho členové stejná práva a vzájemné spory by se řešily bez použití násilí: „... slovem královským a knížecím slibujeme, že si od této hodiny a dne nadále budeme vzájemně prokazovati a zachovávati čisté, pravé a upřímné bratrství, že pro žádné neshody, pro žádné stížnosti anebo pře vzájemně nesáhneme po zbraních, aniž komu naším jménem po nich sáhnouti dovolíme ..."

I my vám všem přejeme hodně sil a trpělivosti v dosažení vašich cílů, studentům přejeme také úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vybrané vysoké školy.

Video k této významné události můžete zhlédnout zde.

Tým ÚJOP UK.

Vyřízení víza v době koronaviru

15.04.2020 / Upozornění

To, že jsou z důvodu nouzového stavu uzavřené české konzuláty v zahraničí, už víme.
Co to ale znamená pro vás, studenty – uchazeče o studium v akademickém roce 2020/2021, pokud žádáte o vízum? Zařaďte se do jedné z následujících skupin a budete vědět!

1. Nestihl/a jsem si vyzvednout udělené vízum před uzavřením konzulárního úřadu.

- Důsledně sledujte stránky vašeho konzulátu. Po otevření úřadu si můžete dle původních instrukcí přijít vízum vyzvednout. Znovu vyzváni úřadem nebudete!

2. Čekám na rozhodnutí o udělení/neudělení víza.

- sledujte stav žádosti na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Po rozhodnutí MV ČR a otevření konzulátu budete vyzváni k vyzvednutí víza podle standardních postupů.

3. Můj termín pohovoru byl stanoven v době nouzového stavu.

- Od konzulátu dostanete informaci o zrušení pohovoru. Pro další postup sledujte stránky vašeho konzulátu.

4. Požádal/a jsem o vízový pohovor, ale ještě nemám přidělené datum jeho konání.

- Všechna řízení o vízech byla pozastaven K obnovení dojde s otevřením konzulátů a vyzváni k pohovoru budete podle standardních postupů. Sledujte stránky vašeho konzulátu.

5. Chci podat zcela novou žádost.

- Obnovení přijímání žádostí o víza bude uveřejněno na stránkách vašeho konzulátu. Sledujte stránky konzulátu.

 

ZAPAMATUJTE SI: Sledujte webové stránky vašeho konzulátu a naše sociální sítě!

V případě dotazů k přihlášení či vízu se na nás neváhejte obrátit na studujop@ujop.cuni.cz.

Otázky k situaci koronaviru  zasílejte nadále na emergency@ujop.cuni.cz

Veselé Velikonoce

09.04.2020 / Upozornění

I když budou letos Velikonoce "bezkontaktní", přejem vám, abyste si je ve zdraví a hlavně s úsměvem užili!

Za zaslané fotografie děkujeme studentům středisek Liberec a Hostivař.
Poslední fotografie byla vyfocena ještě před vypuknutím Kovid-19, ale chtěli jsme vám ji ukázat, jelikož se k Velikonocům váže. Poznali jste známý obraz :-)?

 

Online výuka jede na plný plyn...nic nekončí, pokračujeme dál

08.04.2020 / Kurzy

Vážení studenti, rodiče, přátelé!

Současná situace není jednoduchá pro nikoho z nás a my si velmi vážíme vašich slov podpory a poděkování (především našim pedagogům a vedení ÚJOP UK), která nám zasíláte. Věřte, že pochvala a váš pokrok ve studiu je pro nás tou největší odměnou.

Naši studenti denně pokračují ve svém snažení, účastní se online lekcí českého jazyka i odborných předmětů.

Protože 1 fotografie či video vydá za víc než 100 slov, rozhodli jsme se vám přiblížit, jak to vypadá u našich studentů pomocí foto příspěvků, které nám právě naši milí studenti denně zasílají.

Milí studenti, děkujeme za vaši trpělivost a píli, se kterou pokračujete ve svém studiu a spolu s našimi skvělými pedagogy věříme, že dosáhnete svého cíle a na vámi vybranou vysokou školu se dostanete!

Vám, rodiče, děkujeme především za psychickou podporu, která je pro vaše děti-naše studenty velmi důležitá nejen v těchto nelehkých dnech.

Držíme Vám palce a zůstáváme s vámi!!!

 

Video příspěvek z online výuky studentů Poděbrad (skupina Pre-Programe) můžete zhlédnout na našem FB pod odkazem zde.
Video příspěvek z online výuky studentů Praha-Hostivař můžete zhlédnout na našem FB pod odkazem zde.

Fotografie níže jsou od studentů středisek Praha-Albertov, Liberec, Mariánské Lázně, Krystal. Svůj příspěvek s námi sdíleli i studenti (učitelé) Zdokonalovacího kurzu češtiny jako cizího jazyka. 

Děkujeme všem za zaslání fotografií!!!

 

 

 

Částečné uvolnění opatření proti šíření koronaviru

07.04.2020 / Upozornění

"Od půlnoci z pondělí na úterý budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce."

A další uvolnění přísných protiepidemických opatření ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz

 

Naší univerzitě je již 672 let

07.04.2020 / Upozornění

Milí studenti, rodiče, přátelé!

Dnes, 7. dubna 2020, je tomu již 672, co byla založena Univerzita Karlova.

"Jako rektorovi a členovi akademické obce mi není příjemné, že naše Aula Magna zeje prázdnotou a univerzitní i fakultní budovy též. Co mě ale zároveň naplňuje hrdostí, energií, optimismem a pocitem sounáležitosti jste vy – lidé, společenství, komunita, která na rozdíl od budov, učeben a laboratoří představuje univerzitu," řekl k 7. dubnu 2020 během koronavirové krize prof. Tomáš Zima."

Připomenout si tuto událost a současně i Den vzdělanosti můžeme projevem rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy pod odkazem ZDE.

Fotografie: https://www.tomaszima.cz/

Prodloužení mimořádných opatření do 11. dubna

30.03.2020 / Upozornění

Milí studenti,

vláda ČR podruhé prodloužila mimořádná opatření přijatá v rámci prevence šíření koronaviru. Do soboty 11. dubna

 

 

Nadále platí původní opatření (viz zpráva z 24. března)

"Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna .... Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili..."

Zdroj:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-omezeni-pohybu-na-verejnosti-az-do-1--dubna--schvalila-take-dalsi-kroky-na-podporu-zamestnavatelu-180577/

Připomínáme, že v případě dotazů se na nás můžete stále obracet elektronicky na e-mail: emergency@ujop.cuni.cz

 

 

 

Šiju, šiješ, šijeme...

26.03.2020 / Upozornění

Vážení přátelé,

ti z vás, kteří mají přístup na naše sociální sítě (Facebook, vk.com, Instagram) si jistě všimli, že se ochranné roušky na ÚJOPu šijí všude - na studijních střediscích i na ředitelství. Šije paní ředitelka, paní zástupkyně, vedoucí středisek, kurátorky a referentky, učitelé, metodici, paní uklízečky а dokonce i správce naší hlavní budovy... DĚKUJEME VÁM!

Mnoho studentů dostalo roušku od nás a někteří si ji vyrobili dle návodů na Youtube (například dle návodů na webu v Aktualitě z 19.3.).

 

Zopakujme si pár poznámek k nošení roušek:

 • Rouška slouží především k ochraně ostatních, ne tebe
 • Rouška musí být nošena jen pár desítek minut (max. 2h), aby plnila svůj účel. Bavlněnou roušku je možné znovu použít po vyprání na 60 stupňů Celsia a následném vyžehlení
 • Roušku noste přes ústa i nos (pouze zakrytá ústa nestačí)
 • Roušku noste mezi lidmi (obchody s potravinami, lékárny, mhd, zaměstnání) ne do lesa. V přírodě dýchejte čerstvý vzduch, který posiluje vaši imunitu!
 • Snažte se dýchat nosem, NE ÚSTY. Nos je přirozený filtr vzduchu.

Své dotazy k situaci spojené s výukou či přihlášením na kurzy v době nouzového stavu můžete nadále zasílat na e-mailovou adresu emergency@ujop.cuni.cz.

  

  

  

    

         

           

 

Mezinárodní překladatelská soutěž se BUDE konat

26.03.2020 / Upozornění

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové

náš svět není takový, jaký byl před několika měsíci. Život se pod hrozbou šíření koronaviru jakoby zpomalil. Uvědomujeme si, jak vzácné jsou hodnoty, které jsme donedávna považovali za samozřejmé – zdraví, práce, možnost potkávat se s přáteli, s rodinou, naplnit svůj volný čas aktivitami, které nám přinášejí uspokojení.

Abychom ochránili sebe i své blízké, ruší se společenské, kulturní i sportovní akce. Nebude se konat ani 5. ročník Mezinárodní studentská konference pro zahraniční studenty češtiny, který jsme pro Vás připravovali na květen tohoto roku. Nikdo z nás si ale nepřejeme, aby se život zastavil úplně. Když se s Vámi nemůžeme sejít osobně na soutěži prezentací, rozhodli jsme se pro Vás uspořádat alespoň druhou část konference - překladatelskou soutěž. Upravíme podmínky tak, abyste mohli tentokrát soutěžní texty překládat z bezpečí Vašich domovů, nikoli v prostorách Vašich univerzit, jak bývalo zvykem.

Pokud se rozhodnete s námi soutěžit, zaregistrujte se prosím prostřednictvím odkazu zde a my Vám následně pošleme podrobné informace o průběhu a pravidlech soutěže. Pro komunikaci používejte konferenční email konference.studentu@ujop.cuni.cz.

Přihlášky budeme přijímat do pátku 24. 4. 2020, soutěžní den jsme stanovili na pondělí 4. 5. 2020, vyhlášení vítězů proběhne on-line v pondělí 18. 5. 2020.

Přejeme vám hodně zdraví a pozitivní energie.

Mgr. Marie Poláčková
ředitelka SJOP Albertov

ZRUŠENÍ TERMÍNU ZKOUŠKY Z ČEŠTINY PRO UDĚLENÍ TRVALÉHO POBYTU DNE 25. 3., 18. 4. A 29. 4. 2020

23.03.2020 / Zkoušky

V reakci na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR spojenými s onemocněním COVID-19 se ruší termín Zkoušky z češtiny pro udělování trvalého pobytu ve středu 25. 3. 2020 ve studijních střediscích Praha-Albertov a Praha-Hostivař, v sobotu 18. 4. 2020 ve studijním středisku Praha-Albertov a ve středu 29. 4. 2020 ve studijních střediscích Praha-Albertov, Praha-Hostivař, Praha-Krystal. Všem kandidátům bude nabídnut náhradní termín zkoušky. Kandidáty budeme informovat telefonicky a/nebo e-mailem. Sledujte prosím také webové stránky ÚJOP UK. Průběžně budeme informovat o konání dalších termínů zkoušky v dubnu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Možnost návštěvy zkušebních center v úředních hodinách je do odvolání zrušena. Pokud chcete zkušební místo kontaktovat, používejte prosím e-mail nebo telefon.

Přihlašování na Zkoušku z češtiny pro udělování trvalého pobytu je ve všech studijních střediscích ÚJOP UK do odvolání přerušeno.

Slovo ředitelky ÚJOP UK

23.03.2020 / Upozornění

Vážení studenti, kolegové, přátelé! 

Jak říká paní ředitelka: "SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME"!

Chovejme se zodpovědně

23.03.2020 / Upozornění

Vážení studenti!

DĚKUJEME VÁM, ŽE SE CHOVÁTE DISCIPLINOVANĚ a věříme, že tomu tak bude i nadále!

Myslíme na VÁS - myslete na NÁS

Hodně zdraví všem!

Povinnost nosit roušku

19.03.2020 / Upozornění

"Česká vláda schválila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje od 19. března.
V prodejnách potravin budou zároveň mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze senioři nad 65 let věku."

DESATERO PRO NOŠENÍ ROUŠEK

1. Je nošení roušek povinné?
Ano. Z rozhodnutí vlády si lidé musejí od středeční půlnoci zakrývat ústa a nos. Roušku byste tedy nosit měli.

2. Co když nemám roušku?
Můžete využít šálu, šátek či doma vyrobenou roušku.

3. Kde všude ji musím mít?
S výjimkou domova, vlastního vozu či pracoviště, kde nepřicházte do styku s veřejností, všude.

4. Tedy i v obchodě či hromadné dopravě?
Ano, i tam.

5. A na ulici třeba cestou do obchodu?
Ano, i na ulici je povinná.

6. A co v lese či v parku?
Roušky musí lidé nosit všude, kde mohou přijít do styku s druhými osobami. Tedy například i v městském parku. V lese, kde nikdo dokola není, je ale zbytečná.

7. Kdo bude kontrolovat nošení roušek?
Mimo jiné na to budou dohlížet městská a státní policie.

8. Co mi hrozí, když roušku nebudu mít?
Zpočátku asi pouze upozornění. Pokud si ale ani potom člověk nezakryje tvář či to bude porušovat opakovaně, může dostat pokutu až do výše deseti tisíc korun.

9. Kde roušku seženu?
V současnosti jsou nedostatkové. Pokud vám ji tedy neposkytne zaměstnavatel nebo nedá někdo známý, můžete si ji ušít doma. Nejlépe z netkané bavlny. Je ale možné užít i šátek či šálu.

10. Jak dlouho mohu roušku nosit?
Doporučuje se dvě hodiny v kuse, poté by ji člověk měl vyměnit za jinou. Ale použitou roušku lze vyvařit či vyprat na 60 stupňů Celsia, vyžehlit a znovu použít.

Zdroj: Deník na základě zprávy Úřadu vlády a konzultace s ministerstvem vnitra a Policejním prezidiem.
https://www.denik.cz/z_domova/povinne-rousky-co-hrozi-bez-ni-20200318.html?fbclid=IwAR3Yj8U-XvuLC2t0cY8iAh7xYJSd3fCN5sGxJaLTVzdmJ0QWorfT81Q5v1c

Pár poznámek k možnému nepochopení významu nošení roušek:

 • Rouška slouží především k ochraně ostatních, ne tebe 
 • Rouška musí být nošena jen pár desítek minut (max. 2h), aby plnila svůj účel. Bavlněnou roušku je možné znovu použít po vyprání a vyžehlení (viz výš)
 • Roušku noste přes ústa i nos (pouze zakrytá ústa nestačí)
 • Roušku noste mezi lidmi (obchody s potravinami, lékárny, mhd, zaměstnání) ne do lesa. V přírodě dýchejte čerstvý vzduch, který posiluje vaši imunitu!
 • Snažte se dýchat nosem, NE ÚSTY. Nos je přirozený filtr vzduchu.

A hlavně s úsměvem, nepropadat panice, být zodpovědný vůči sobě i okolí!

A zde pár video návodů, jak si vyrobit vlastní roušky - bez stroje i s pomocí šicího stroje

https://www.youtube.com/watch?v=XEn2QKkLGSU
https://www.youtube.com/watch?v=YuNqj9URK78
https://www.youtube.com/watch?v=8g0czgTTRLI
https://www.youtube.com/watch?v=whTSnWWKqi8

 

I z trička ÚJOP UK lze vyrobit roušku :-) 

Na fotografii PaeDr. Olga Vlachová z Domu zahraniční spolupráce. Děkujeme za zaslání!

„K Česku cítím hlubokou všezahrnující lásku," říká ruský student žijící v Praze

17.03.2020 / Novinky z blogu

Na webu Praha - Metropole všech je publikován velký rozhovor s naším absolventem Timurem Kireevem.

Ať se Ti v České republice (a nejenom zde) daří, Timure!

"Třiadvacetiletý Timur Kireev pochází z ruské Ufy, více jak milionového hlavního města Baškortostánu. Jeho otec je muslim, maminka pravoslavná křesťanka. To podle něj také kopíruje častou praxi v jeho domovině. „Funguje to skvěle. Nejsou tam v tomto ohledu žádné problémy. Myslím, že jsou lidé ohledně náboženství poměrně benevolentní," říká. Do Česka, o kterém téměř nic nevěděl, poprvé odjel jako teenager na letní školu na doporučení matky. A zamiloval se do něj. Rozhodl se pak v Brně studovat politologii, nyní pokračuje studiem České zemědělské univerzity v Praze. Přestože se on sám s negativními reakcemi zdejší společnosti vůči své osobě téměř nesetkal, uvědomuje si, že je mnoho Čechů nyní vůči cizincům nedůvěřivých. „Nenávist nebo ostražitost vůči cizincům možná rostla v době migrační krize. Je to spíš odosobněním té problematiky. Vždy, když se mluví o cizincích a migraci, je to o počtech, o politice. Vůbec to není osobní. Když se ale lidé setkají s konkrétním člověkem, jenž je cizinec, stereotypy padají," myslí si. Začal proto natáčet krátká videa, v nichž se snaží některé z problémů pojmenovat. Jeho kanál na Instagramu se jmenuje Deník cizince. Proč by v Česku rád zůstal? A proč rád jezdí pražskou hromadnou dopravou?".

Více se dozvíte v rozhovoru ZDE.

 

Informace k akademickému roku 2020/2021

17.03.2020 / Upozornění

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali o nastalé situaci v ČR vzhledem k šíření epidemie koronaviru a preventivním restriktivním opatřením přijatým vládou ČR, která se dotýkají vás-zájemců o naše kurzy.

V souvislosti s pandemií koronaviru, česká vláda vyhlásila stav nouze s platností od 13. března na 30 dní. Jedním z omezení je uzavření státních hranic a zároveň zastavení příjmu všech žádostí o víza a přerušení řízení u již podaných. České konzuláty v zahraničí jsou pro příjem žádostí a vydávání pobytových oprávnění uzavřené. V tuto chvíli je velmi složité předvídat další dění, přesto pevně věříme, že se situace do začátku akademického roku 2020/2021 zlepší.

Naši současní studenti aktivně pokračují ve studiu formou bezkontaktní denní výuky zpracované naším profesionálním týmem pedagogů. Výuka probíhá formou video přednášek, konzultací a komentovaných prezentací. Znalosti, dovednosti a úsilí našich učitelů s léty praxe ve výuce češtiny jako cizího jazyka a odborných předmětů jsou tak i nadále kvalitně sdíleny.

Přihlášky pro akademický rok 2020/2021 stále přijímáme (vyjma ruských studentů z důvodu obsazenosti termínů pohovorů na vízum na všech českých konzulárních úřadech (KÚ) v Ruské Federaci (RF). Zahlcenost českých KÚ v RF vznikla ještě před rozšířením epidemie koronaviru.). Studijní referentky centrálního studijního oddělení přihlášky evidují a jsou se všemi zájemci o studium nadále v kontaktu. Výzvy k platbě pro zaplacení kurzovného však nyní neposíláme. Jakmile to situace umožní, přijímací proces opět plně obnovíme.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a pozitivní myšlení.

POKRAČOVÁNÍ VÝUKY OD 16. 3. 2020

14.03.2020 / Upozornění

Milé studentky, milí studenti,

opatření v rámci koronavirové pandemie sledujeme a postupně na ně reagujeme. Podporujeme všechny preventivní kroky vlády České republiky a řídíme se opatřeními rektora Univerzity Karlovy.

Náš tým odborných pedagogických a akademických pracovníků připravuje systém tzv. denní bezkontaktní výuky, který využívá různé formy elektronických výukových nástrojů (např. videopřednášky, komentované prezentace, on-line konzultace). Výuka na našich střediscích začíná opět v pondělí 16. 3. 2020. Našim studentům poskytujeme maximální podporu, aby byl splněn cíl jejich studia. Studenty žádáme, aby nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími.

Na Univerzitě Karlově je zřízen krizový tým, který zajišťuje aplikaci vládních nařízení a podporuje studenty i pedagogy v jejich práci. Jednotlivá pracoviště univerzity pokračují ve své činnosti, jen se upravuje forma výkonu směrem k distančním aktivitám. Koleje fungují bez omezení.

Pro Vaše pohodlí jsme zřídili e-mailovou adresu emergency@ujop.cuni.cz, kam můžete zasílat případné dotazy.

Informace Univerzity Karlovy najdete v následujících odkazech

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (13. 3. 2020)
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9749&locale=cz

UK situaci ohledně nemoci COVID-19 sleduje a nabízí asistenci
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz

WEBINÁŘ na téma Koronavirus - dnes 13.3.

13.03.2020 / Upozornění

Vážení studenti,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsme změnili téma dnešního webináře.

Dnes pohovoříme o nastálé situaci, životě studentů v tomto období - co je čeká v nejbližší době - a samozřemě o tom, jak bude probíhat jejich výuka v následujících týdnech.

Připojte se k nám opět v 18:00 (vítáme všechny komentáře, na všechny dotazy odpovíme). Webinář je opět v ruském jazyce.

Pokud jste nestihli náš předešlý webinář (6.3.) na téma "Jak se dostat na vysokou školu a co je to SCIO?", můžete si ho pustit na našem kanálu You Tube pod odkazem ZDE.

 

ZRUŠENÍ TERMÍNU ZKOUŠKY Z JAZYKA A REÁLIÍ PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR DNE 28. 3. 2020

11.03.2020 / Upozornění

V reakci na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR spojenými s onemocněním COVID-19 se ruší termín Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR v sobotu 28. 3. 2020. Všem kandidátům bude nabídnut náhradní termín zkoušky. Kandidáty budeme informovat e-mailem. Sledujte prosím také webové stránky ÚJOP UK. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Informace k přerušení výuky v souvislosti s koronavirem

10.03.2020 / Upozornění

Česká republika zavádí další preventivní opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Univerzita Karlova na vládní opatření navazuje.

Na základě rozhodnutí rektora UK k současné situaci ohledně koronaviru se zakazuje od 11. 3. 2020 ve shodě s usnesením ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN osobní účast studentů ve výuce, bez ohledu na formu studia. Od 10. 3. 2020 od 18 hodin se ruší veškerá slavnostní a jiná shromáždění (promoce, konference, sympozia, sportovní akce a pod.) s předpokládanou účastí nad 100 osob.

V souvislosti s tím ÚJOP UK ruší přímou výuku. Od 11. 3. do 13. 3. 2020 jsou pro studenty vyhlášeny prázdniny.
Počínaje pondělkem 16. 3. 2020 bude výuka pokračovat prostřednictvím samostudia a denní bezkontaktní výuky.

ÚJOP UK nedoporučuje studentům cestování ani v rámci České republiky ani do zahraničí.

Studenti budou průběžně informováni zaměstnanci ústavu o aktuálních preventivních opatřeních, zajištění denní bezkontaktní výuky a dalších důležitých podrobnostech.

Konání zkoušek z češtiny pro cizince

10.03.2020 / Upozornění

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) vyhodnocuje dopady aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR na konání Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR a na konání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) v březnu. Informace o dalším postupu budou zveřejněny na webových stránkách ÚJOP UK. Kandidáti přihlášení na termíny zkoušky v březnu a první polovině dubna, budou informováni také e-mailem.

UK situaci ohledně nemoci COVID-19 sleduje a nabízí asistenci

03.03.2020 / Upozornění

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat.


Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů. Výuka se neruší, koleje a menzy normálně fungují. Neruší se ani plesy či jiné kulturní-společenské akce, nicméně univerzita apeluje na osobní zodpovědnost účastníků a účast jen osob bez příznaků a které nebyly v rizikových oblastech (počítá se ale i s vracením vstupného apod.). Další konzultace jsou připraveni poskytnout pracovníci UK na níže uvedených kontaktech.


Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa emergency@cuni.cz a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí–čtvrtek 9–17 hod, pátek 9–16 hod).
Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu:
+420 724 810 106
+420 725 191 367

více informací ZDE
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz

Webinář 28.2. v 18:00 - Co je to nostrifikace? Kdo mi pomůže?

27.02.2020 / Upozornění

Vážení studenti, rodiče!

Zveme vás opět na setkání - již tradiční páteční webinář věnovaný otázkám, která vás, naše budoucí studenty ze zahraničí, zajímají.

Již zítra, v pátek 28. února v 18:00 si budeme povídat o nostrifikaci.

Co je to?
Proč to potřebuji??
Co mám dělat???

Vše vám vysvětlíme, všechny dotazy zodpovíme. Máme pro vás i speciálního hosta, současnou studentku střediska Praha-Krystal, která se s vámi ráda podělí o svou cennou zkušenost s úspěšným složením nostrifikačních zkoušek.

Klikněte na odkaz, sledujte nás a posílejte dotazy...hlavně si to nenechte ujít!

Přednáška pro kunsthistoriky - fotoreportáž z Krystalu

26.02.2020 / Novinky z blogu

Abyste si udělali představu, jak po necelém půl roce ovládají češtinu naši studenti, přečtěte si příspěvek jedné z našich humanitních studentek, slečny Yasmin Kholmurodove.

Přiznejte se, že když slyšíte definici „dějiny umění", tak si hned představujete nějakého knihomila, který se vždycky topí v hromadě různých nudných publikací a obrázků nesrozumitelných buď mramorových antických soch, nebo abstraktních skvrn na plátnech. Možná vás překvapím, ale v naši škole budoucí kunsthistoriky mají asi nejčastější praktické lekce! Už jsme byli na personální výstavě Bedřicha Dlouhého, na přednášce Rostislava Šváchy, v knihovně Ústavu dějin umění Akademie věd, a teď jsme navštívili známý Karolinum.

Minulý čtvrtek, 13. února, setkali jsme se s paní učitelkou paní Evou Janáčovou před vchodem budovy Karolina. Když jsme zašli dovnitř, všimli jsme se toho, že přišli jsme pozdě, neboť exkurze pracovníků Univerzity Karlovy byla už na konci. Nicméně, připojili jsme se k skupině vědců, profesorů a badatelů, již pracují na Karlově univerzitě na Ústavu dějin umění. Byla jsem zneklidněná tím.....

Pokračování si přečtěte na blogu střediska Praha-Krystal :-)

Vyrážíme do Kazachstánu

20.02.2020 / Upozornění

V souladu s přijetím řady preventivních opatření jsme se rozhodli neúčastnit se až do odvolání zahraničních akcí. Akce nad 30 osob byly též dnes (12.3.2020) na území ČR zrušeny vládním nařízením až do odvolání.

Akce v Gruzii se nezúčastníme. Veletrh na Ukrajině a Den Celoživotního vzdělání byl zrušen.

Děkujeme za pochopení!

Milí studenti, rodiče!

V nejbližších měsících vyrážíme na další zahraniční cesty, abychom vám byli blíž. Níže naleznete seznam veletrhů, kde se s námi můžete potkat osobně.

Stále samozřejmě platí, že vás rádi přivítáme na centrálním studijním oddělení, případně vám rády poradí naše zástupkyně v zahraničí.

Těšíme se na viděnou!

Kde se s námi můžete potkat?

 • 22.2.2020 Begin Edu Fair, Kazachstán, Nur-Sultan (Astana)
  Radisson Astana Hotel, 4 Saryarka Ave.,12:00-16:00
 • 23.2.2020 Begin Edu Fair, Kazachstán, Almaty
  Ritz-Carlton Almaty Hotel, 77/7 Al-Farabi Ave., 12:00-16:00
 • 3.3.2020 Begin Edu Fair, Rusko, Kazaň
  Korston Hotel, 1А Ershova Str., 16:00-20:00 
 • 21.3.2020 Begin Edu Fair, Gruzie, Tbilisi
  Radisson Blu Iveria Hotel, 1 First Republic Sq., 13:00-17:00 
 • 3.-4.4.2020 Education Abroad, Ukrajina, Kyjev
  Ukrainian House, Khreschatyk str., 2, 11:00-18:00
 • 5.4.2020 Education Abroad, Ukrajina, Oděsa 
  Hotel Bristol, Pushkinskaya str.,15, 12:00-17:00
 • 18.4.2020 Den Celoživotního vzdělávání a festival absolventů UK
  Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1, 10:00-16:00

 

Vyrazte s libereckými studenty na běžky

19.02.2020 / Novinky z blogu

Zima se v Praze ještě skoro ani neobjevila, zato v Liberci si ji studenti užívají :-)

Po výuce studenti aktivně trénují (nejen) češtinu na běžkách. Pojďte se s námi podívat, jak se studenti a učitelé střediska Liberec vydali na běžkách po stopách legendárního závodu Jizerská 50.

Více fotografií ZDE.

 

Slavnostní předání osvědčení studentům z Číny

17.02.2020 / Kurzy

V pátek 14. února byla v Císařském salonku Karolina předána osvědčení studentům měsíčního intenzivního kurzu angličtiny.

GRATULUJEME!

Meet Up s Jankem Rubešem

17.02.2020 / Upozornění

Milí studenti!

Jsme si jistí, že o Jankovi Rubešovi (Honest Guide) jste již určitě slyšeli a viděli nejedno jeho video ohledně studia v České republice, rady cizincům apod.

Že ne? Tak se koukněte na jeho Youtube profil. Ať už ho znáte nebo ne, organizace Study in the Czech Republic ve spolupráci s Jankem organizují 25. února setkání se studenty. Tak si to nenechte ujít  :-)

Více informací o akci zde.

 

 

WEBINÁŘ - DNES - VÍZUM!

14.02.2020 / Upozornění

Vážení přátelé!

DNES, v pátek 14. února v 18:00 se s vámi již tradičně spojíme v přímém přenosu. Budeme se na vás těšit na webináři věnovanému tématu VÍZUM.

Klikněte na odkaz, sledujte nás a nestyďte se posílat dotazy...jsme tu pro vás :-)!

Přihlaste se na zkoušku CCE (úrovně B2 a C1) včas!

14.02.2020 / Zkoušky

❗️První termín zkoušky CCE v ČR už se blíží❗️

Přihlášky na zkoušku B2 a C1 v březnu se uzavírají již zítra, v sobotu 15.2.2020.

Přihlásit se můžete ZDE.

Zdokonalovací kurz češtiny pro učitele - přihlášky otevřeny!

12.02.2020 / Kurzy

Vážení učitelé!

Po roce pro vás opět otevíráme možnost přihlásit se do oblíbeného kurzu určeného vám - učitelům češtiny jako cizího jazyka v ČR i v zahraničí.

Kurz doporučujeme též pedagogům základních, středních a vyšších odborných škol, kteří, kteří se ve své pedagogické praxi věnují žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština. 

Studenti kurzu obdrží průkaz účastníka CŽV UK. Absolventi kurzu získají na závěr kurzu (po splnění všech studijních požadavků a obhájeni závěrečné práce) osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT ČR (č.j. MSMT- 7420/2018-2-382).

Přihlásit se můžete ZDE.

Těšíme se na vás!

Středisko Albertov v novém kabátě...

11.02.2020 / Kurzy

Díky zprávě z minulého týdne jsme si uvědomili, že je na čase, abychom si začali povídat o velkých změnách, které letos čekají naše středisko ÚJOP UK Albertov - Kurzy češtiny pro cizince.

Univerzitní menza, která byla slavnostně otevřena 3. února, se totiž nachází v budově bývalé koleje Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici, kam se po letním semestru nastěhuje středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy UK Praha-Albertov.

Koncem ledna si paní ředitelka střediska spolu se zástupci vedení ÚJOP UK v doprovodu architektů prohlédla zrekonstruované prostory, ve kterých se budou nacházet učebny, knihovna, kanceláře, kuchyňky a sociální zařízení.

Každé naše středisko nese název podle místa, ve kterém se nachází. Proto toto středisko změní svůj oficiální název a do nového akademického roku vstoupí jako středisko Praha-Voršilská. Nicméně, název Albertov zůstane nejenom v srdcích lektorů a absolventů střediska, ale také zůstane názvem studentského klubu, který bude pokračovat ve své činnosti v nových prostorech.

I vy můžete být u toho (http://ujop.cuni.cz/klub-albertov).

Stačí podat přihlášku a stát se naším studentem.

         

WEBINÁŘ - 7. února v 18:00. Téma "PENÍZE"

06.02.2020 / Upozornění

Vážení přátelé!

Zítra, v pátek 7. února v 18:00 se s vámi opět spojíme v přímém přenosu. Budeme se na vás těšit na webináři věnovanému PENĚZŮM. 

Na webináři se dozvíte, na kolik studenta-cizince přijde první rok v Čechách. Jak si naplánovat rozpočet. Na čem je možné ušetřit a bez jakých výdajů se naopak prostě neobejdete.

Webinářem vás tentokrát provedou naši bývalí studenti Dani a Anek (ke studiu na VŠ se připravovali ve středisku Praha-Krystal). Získáte tak informace opravdu "z první ruky" :-)

Klikněte na odkaz, zapněte si upozornění a sledujte nás :-)

 

Přišla, viděla, dostala se na architekturu :-)

03.02.2020 / Novinky z blogu

Jaké to je, dostat se z Krystalu na architekturu? 

Přeci jako Gaius Julius Caesar: "Přišel jsem, viděl a zvítězil". Nebo jako Ekaterina Negovorina: "Přijela, připravila se a složila úspěšně přijímací zkoušky." :-)

Jak to všechno začalo? Přečtěte si více na blogu střediska Praha-Krystal (text v ruštině). 

Gratulujeme, Kateřino! Hodně štěstí a úspěchů při závěrečných zkouškách a následně na fakultě. 

                              

Webinář - jak se přihlásit na naše kurzy! DNES V 18:00

31.01.2020 / Upozornění

Nestihli jste nás sledovat v přímém přenosu? Pusťte si záznam kliknutím zde.

Drazí přátelé!

Dnes v 18:00 začneme vysílat sérii informačních webinářů o tom, jak začít studovat v České republice.

První webinář bude věnován otázkám, které zajímají každého cizince, který se chystá přijet na naše kurzy.

 • Jak začít?
 • Kdy a kde podat přihlášku?
 • Na co si dát při podání přihlášky pozor?
 • A mnohé další...

Sledujte nás na Youtube, připojte se k diskusi, bude možné s námi chatovat.

Čekáme na vás!

Klikněte na odkaz, zapněte si upozornění a sledujte nás :-)

 

Nová ředitelka ÚJOP UK

31.01.2020 / Upozornění

Dne 31. ledna 2020 uvedl rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, do funkce novou ředitelku Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy paní PhDr. Danu Hůlkovou-Nývltovou, Ph.D.
Do funkce je paní ředitelka jmenována od 1. února 2020.

Paní Dana Hůlková-Nývltová vystudovala obor český jazyk a literatura – historie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a obor filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na ÚJOP UK pracuje od roku 2001, z toho poslední 3 roky působila jako zástupkyně ředitele.

Paní ředitelce přejeme hodně úspěchů v její nové funkci!

   

 

Čína - dočasné uzavření českých vízových center a omezení konzulárních služeb

30.01.2020 / Upozornění

Vážení studenti, s ohledem na šíření koronaviru přijali zastupitelské úřady v Číně následující opatření.

S ohledem na šíření nového koronaviru a místních administrativních omezení bylo rozhodnuto o uzavření českých vízových center v Číně, a to do 16. 02. 2020. Doba uzavření se může měnit v závislosti na aktuálním vývoji situace. Vízové centrum ve Wuhanu zůstává uzavřeno do odvolání.
Rodinné příslušníky občanů EU, kteří chtějí podat žádost o krátkodobé vízum přímo na Velvyslanectví ČR v Pekingu, žádáme o rezervaci termínu na visa_beijing@mzv.cz.
Konzulární služby pro české občany zůstávají beze změny a budou zajištěny po telefonické domluvě nebo zaslání emailu, na základě kterého Vám určíme přesný čas schůzky.

Studenty z Číny, kteří jsou již registrovaní na naše kurzy a mají jakékoliv dotazy k této situaci, prosím, kontaktujte studijní oddělení.

Slavnostní předání certifikátů-Albertov

27.01.2020 / Kurzy

Ve středu 22. ledna proběhlo ve velkém sále Novoměstské radnice slavnostní předání certifikátů úspěšným absolventům semestrálních kurzů českého jazyka střediska Praha-Albertov. Akce se neobešla bez srdečných shledání, loučení a nekonečných objetí :-).

Pokud jsou mezi vašimi přáteli či příbuznými cizinci, kteří se stále nemohou rozhodnout, kde se naučit česky, doporučte jim naše Kurzy češtiny pro cizince střediska Praha-Albertov. Z naší nabídky intenzivních i neintenzivních (dopoledních/večerních) kurzů si vybere opravdu každý.

               

               

               

               

Více fotografií zde.

Probíhá semestrální zkouška B1

24.01.2020 / Kurzy

Dnes ve všech studijních střediscích ÚJOP UK začala semestrální zkouška z češtiny na úrovni B1. Přejeme studentům hodně štěstí!

(foto - ÚJOP UK Krystal)

                   

Opětovné zastavení žádostí na velvyslanectví v Jekatěrinburgu

24.01.2020 / Upozornění

Vážení studenti, rodiče, zájemci o studium!

Přinášíme bohužel opět nepříjmenou zprávu - Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu opět pozastavil registraci na podání žádosti o dlouhodobé pobytové oprávnění (vízum/pobyt).

V souvislosti s tím bohužel i my musíme opět pozastavit příjem přihlášek na kurzy akademického roku 2020_2021 od studentů, kteří územě spadají pod Generální konozulát ČR v Jekatěrinburgu.

Pokud právě vy patříte do této skupiny studentů a obdrželi jste již od studijního oddělení fakturu s pokyny k platbě, neplaťte zatím, prosím a spojte se s naším studijním oddělením.

Děkujeme za vaše pochopení!

Studenti z ostatních oblastí se mohou nadále přihlašovat ve standardním režimu. Nicméně i ostatní studentům vřele doporučujeme, aby nenechávali podání žádosti na poslední chvíli. Není bohužel nepravděpodobné, že by se i ostatní oblasti vyskytly v podobné situaci.

Přinášíme záznam přímého přenosu z Prezentace Study in the Czech Republic

21.01.2020 / Kurzy

Vážení studenti, rodiče, zájemci o studium na našich kurzech :-)

Na konci roku 2019 se naše milé kolegyně, zástupkyně ředitele Ústavu jazykové a odborné přípravy, Ing. Michaela Šolcová a Oxana Kravchenko z marketingu účastnily přímého přenosu mezi Českým centrem Moskva a jednotlivými univerzitami v České republice. Odprezentovaly možnosti, které nabízí ÚJOP UK zahraničním studentům a daly prostor dotazům studentů, kteří byli online.

Pokud jste tento přenos nestihli nebo nevěděli, že se vysílá, můžete si nyní znovu pustit prezentaci programů ÚJOP UK (video je v ruštině).

S dotazy se obracejte na marketing@ujop.cuni.cz.

Těšíme se na vás na našich kurzech!

VIDEO ZDE.

Zkoušky CCE v Německu

20.01.2020 / Zkoušky

Milí a vážení!
Jestli jedete do Německa, tak zpozorněte! Bavorští policisté totiž umí česky. A mají na to i certifikát!
CCE je jediná certifikovaná zkouška z českého jazyka pro cizince, která snese srovnání s nejvýznamnějšími jazykovými certifikáty na světě. Zkoušku CCE vyvinul Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK).

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 se na Odborné akademii pro překladatelství a tlumočnictví v německém Weidenu konalo slavnostní předávání certifikátů ze zkoušek CCE. Této významné události se účastnili přední představitelé Velvyslanectví České republiky v Berlíně, bavorských policejních složek, Odborného profesního a školního centra, politických a kulturních institucí a Univerzity Karlovy. Univerzitu Karlovu zastupovala paní Ing. Michaela Šolcová, zástupkyně ředitele ÚJOP UK.

Článek s fotografiemi naleznete též v němčině na stránkách Odborné akademie.


Jsme hrdi, že přispíváme k šíření českého jazyka do světa.
Přejeme všem studentům češtiny mnoho úspěchů a těšíme se na setkání na kurzech ÚJOP UK.

    

                                   

   

 

 

       

                                 

 

 

 

 

Přihlášky na Metodické sympozium otevřeny

17.01.2020 / Upozornění

Otvíráme pro Vás přihlášky na Metodické sympozium (8. - 12. června 2020).
Série workshopů pro učitele vyučující češtinu pro cizince mimo Českou republiku.
Využijte dotačního programu Erasmus+!

                                   

 

 

Obnovení přijímání žádostí o dlouhodobá víza - Jekatěrinburg

15.01.2020 / Upozornění

Milí budoucí studenti,

Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu částečně obnovil přijímání žádostí o dlouhodobá víza/pobyty za účelem studium, proto i my opět přijímáme Vaše přihlášky do našich přípravných kurzů k dalšímu studiu na VŠ (a v případě Jekatěrinburgu pouze do tohoto typu našich kurzů!).

Celou nabídku můžete najít zde.

Pokud podáváte žádost o vízum v Jekatěrinburgu, neotálejte a přihlaste se, co nejdříve. Jak se píše na stránkách Konzulátu, "Zápis k podání žádosti o dlouhodobá víza a pobyty za účelem studium bude probíhat do vyčerpání navýšené kapacity pro první polovinu letošního roku.", proto chcete-li stihnout začátek výuky 7. 9. 2020, nejvyšší čas pro vyplnění naší on-line přihlášky je TEĎ!

Budeme se těšit, že se s Vámi v září potkáme osobně v našich studijních střediscích!


Mgr. Pavla Müllerová
vedoucí studijního oddělení

Seznamte se s nabídkami univerzit - Dny otevřených dveří

13.01.2020 / Upozornění

Milé studentky, milí studenti!

Přichází nejvyšší čas na bližší seznámení s vysokými školami. Podívejte se do našeho kalendáře a neváhejte si naplánovat návštěvu fakult, kde budete moci studovat vysněný obor.

                                 

Vánoční přání

20.12.2019 / Upozornění

Naši úspěšní absolventi na Mezinárodním dni migrantů

19.12.2019 / Upozornění

Dne 18. prosince se konala (již po čtvrté) v v Kampusu Hybernská akce s názvem: "Mezinárodního dne migrantů", tentokrát ve znamení umění a kreativity.

Na programu byla například výstava fotografií, taneční či divadelní vystoupení. 

Autory fotografií, designu i občerstvení byli cizinci žijící v České republice.

Organizátoři DNE MIGRANTŮ chtěli poukázat především na to, jak pro nás Čechy může být přítomnost cizinců obohacující. 

Mezi významnými hosty této akce byly i 2 naše úspěšné absolventky střediska Praha-Krystal.

 • NONNA POSTOLENKO - keramička, sochařka a designerka, která studovala češtinu ve středisku Praha-Krystal před 7 lety. V současné době dokončuje studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Nonna v roce 2016 založila vlastní značku GRAN´.

                         

                         

Za kvalitou výuky si stojíme

18.12.2019 / Upozornění

Zatímco jsme vás zásobovali příspěvky o to, jak žijí studenti ÚJOP UK v listopadu a prosinci, uvnitř ústavu probíhala tvrdá práce - inspekce výuky ve všech našich školících střediscích: ÚJOP UK Albertov - Kurzy češtiny pro cizince, ÚJOP UK Praha Hostivař, ÚJOP UK Krystal, ÚJOP UK Liberec, ÚJOP UK Mariánské Lázně, ÚJOP Poděbrady.

Práci 42 učitelů a učitelek hodnotili odborníci Metodického a odborného centra ÚJOP a zástupkyně ředitele pro studium. Všem zúčastněným byla poskytnuta předhospitační informace, poté proběhla návštěva lekcí. Po přednáškách s učiteli byl proveden rozhovor a zpracován protokol. Toto vše je nezbytné pro kontrolu kvality výuky (a abychom s čistým svědomím mohli říci, že ji máme nejlepší) a poskytování metodické pomoci na míru.

 

                 

Foto: Tutor.cz

Prezentace možností studia - již tento pátek

11.12.2019 / Upozornění

Vážení studenti,

již tento pátek 13. prosince 2019 bude probíhat od 9:30 na středisku Praha-Krystal (José Martího 2, Praha 6) tzv. "Den s fakultami".

Prezentací se zúčastní několik desítek studentů Krystalu a řada studentů ze středisek Hostivař a Poděbrady.

 

Program:

 • 9.30 - Studium na Filozofické fakultě UK
  Přednáší: Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. - proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy
 • 10.00 - Studium jihoslovanských a balkanistických studií
  Přednáší: PhDr.Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. – vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií
 • 10.30 - Studium na Ústavu Východoevropských studií UK
  Přednáší: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. – zástupce ředitele Ústavu Východoevropských studií UK
 • 11.00 - Studium na IMS FSV
  Přednáší: Mgr. Klára Žaloudková
 • 11.30 - Studium na Fakultě humanitních studií
  Přednáší: Mgr. Richard Zika, Ph.D. – proděkan pro pregraduální studia
 • 12.30 - Studium na Metropolitní univerzitě Praha – pro zájemce
  Přednáší: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost a prorektor pro studijní záležitosti

Program je bohatý, po akci přineseme fotoreportáž.

Setkání absolventů

11.12.2019 / Novinky z blogu

Tradice setkání absolventů střediska Praha-Krystal se drží již šestým rokem.
Každoročně se setkání účastní stále více studentů, kteří mají jedinečnou možnost popovídat si znovu se svými spolužáky, kteří studují na různých vysokých školách po celé České republice, a se svými milovanými učiteli.

Setkání vždy provází skvělá atmosféra...

Více informací a fotografií na blogu střediska Praha-Krystal.

                               

Fotosoutěž se Study in the Czech Republic

10.12.2019 / Upozornění

Vážení studenti/studentky,

připomínáme, že máte možnost do 15. prosince (neděle) zaslat své fotografie do soutěže vyhlášené Study in the Czech Republic a vyhrát hodnotné ceny.

Své originální fotografie, která zachycují vás, vaše přátele, kolegy...před vysokou školou, kde studujete, oblíbenou knihovnou, případně na jiném místě, které pro vás vyjadřuje slogan "STUDUJI v České republice", zašlete na e-mail: info@studyin.cz  a nezapomeňte napsat, kde studujete, např. "STUDUJI na Karlově univerzitě". Pak už jen čekejte, zda zrovna vaše fotografie bude mezi nejoriginálnějšími.

Zúčastnit se mohou všichni studenti, kteří v současné době studují v České republice.

 

Více informací zde

                             

Ilustrační foto: datart.cz

Movie night (nejen) pro zahraniční studenty

06.12.2019 / Upozornění

Univerzita Karlova připravila pro studenty (zahraniční i české) předvánoční promítání filmové pohádky Anděl páně 2.
Samozřejmostí jsou anglické titulky :-).

Více informací a registrace zde.

                     

 

Mikuláš, čert a Anděl zavítali na ÚJOP :-)

05.12.2019 / Upozornění

Na návštěvu Mikuláše, anděla a čerta budou naši studenti vzpomínat ještě dlouho :-)

Prohlédněte si fotogalerii návštěvy této tradiční trojice po všech našich střediscích zde.

Krabice od bot, která potěší...

04.12.2019 / Novinky z blogu

Tradiční předvánoční akce Krabice od bot, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice probíhá již posedmé za sebou.

Sbírku Krabice od bot organizuje Diakonie ČCE. Studenti z Krystalu se této akce zúčastnili již podruhé.

Nejprve se studenti domluvili pro koho danou krabici připraví a poté nakoupili různé dárečky – plyšáky, sladkosti, hračky, knížky, psací potřeby apod. 

Bylo připraveno 8 dárkových krabic- šestnáct děti bude mít od našich studentů krásné vánoční dárečky!

Více fotografií z příprav zde.

                             

 

Do divadla? Jasně a ještě navíc tam hraje váš učitel :-)

02.12.2019 / Novinky z blogu

Milí studenti, během adventního času máte jedinečnou příležitost jít do divadla na představení, ve kterém hraje mimo jiné i váš učitel Karel Lhotský :-)!

Více informací na blogu střediska Poděbrady

                

 

Další nádherný koncert v Emauzském klášteře

30.11.2019 / Upozornění

Talentovaní studenti a absolventi ÚJOP UK Albertov nás potěšili skvělým koncertem v Emauzském klášteře.

Další (již tradiční) koncert v Emauzích se mimořádně povedl. Mohli jsme slyšet třeba znělku Hry o trůny, autorskou tvorbu dvou písničkářek či Albertovský sbor.

Více fotografií na FB Albertov.                   

 

                     

 

   

Studenti se seznamují s Brnem

24.11.2019 / Novinky z blogu

Po říjnové exkurzi na univerzitu v Plzni se krystalovští studenti v pátek 8.11. vydali do Brna. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je možné studovat řadu oborů, o které mají naši studenti zájem. S velkými obavami jsme se vydali autobusem po problematické dálnici D1 směr Brno. Naštěstí nás cestou tam nečekaly žádné zácpy, jen místa se sníženou rychlostí. Do Brna jsme dorazili jen s půlhodinovým zpožděním.Pan proděkan Pospíšil a jeho kolegové nám připravili prohlídku krásně zmodernizované hlavní budovy fakulty.

Asi nejpůsobivější byla knihovna. Zaujaly nás také malé studovny pro skupinové práce studentů, skupinka studentů si je může elektronicky zarezervovat a pak se v nich v danou dobu společně učit nebo připravovat prezentace.Pak jsme se rozdělili na čtyři skupiny – pedagogika, dějiny filmu, anglistika a dějiny umění. První dva obory sídlí v hlavní budově, anglistika a dějiny umění ve starších budovách několik minut od té hlavní. Prováděli nás doktorandi z těch oborů, ukázali knihovny a učebny a odpovídali na otázky. Nejdůležitější informace je samozřejmě ta o přijímací zkoušce....

Pokračování článku na blogu střediska ÚJOP UK Krystal.

                              

Školní kolo prezentací na Albertově

22.11.2019 / Upozornění

18. října studenti střediska ÚJOP UK Albertov - Kurzy češtiny pro cizince předvedli úžasné prezentace v rámci školního kola soutěže.

Konkurence byla tvrdá, porota se musela dlouho radit, aby vybrala ty nejlepší účastníky školního kola prezentační soutěže. V rámci prezentací jsme se všichni dozvěděli mnoho zajímavostí o Punských válkách, o záludnosti německého jazyka, jak správně provádět masáž a mnohé další.

   

Přednáška na Ústavu dějin umění

20.11.2019 / Novinky z blogu

14. listopadu se vydala skupinka studentů střediska Praha-Krystal na další z řady přednášek.

O této akci si můžete přečíst na blogu střediska Praha-Krystal.

Malá ochutnávka zde... v 17:00 malá skupina budoucích kunsthistoriků vyšla ze školy a přijela na stanice Staroměstská, odkud musela dojít do Ústavu dějin umění Akademie věd. Sem nás pozvala paní Eva Janáčová, která tam pracuje a zároveň učí nás dějinám moderního umění.

To není poprvé, když naše přednášky trvají v Ústavu dějin umění AV. Během minulé návštěvy paní Eva ukázala nám útulnou knihovnu, v které jsou tisíce knih spojené s umění a kulturou. To nás moc překvapilo, nikdy jsme neviděli takovou velkou sbírku uměleckých dokumentů.

Ale teď byli jsme tady, abych jsme poslouchali přednášku slavného českého historika architektury Rostislava Šváchy o památkové péči v Čechách. Nejvýstižnějším příkladem byla nyní zničující budova Transgasu.

....Pokračování na blogu střediska :-)

                              

Krystal v novém kabátě - slavnostní otevření

18.11.2019 / Upozornění

V pátek 15. listopadu vedení ÚJOP UK slavnostně otevřelo ubytovací část střediska Praha-Krystal po rekonstrukci.

V nejbližších dnech se současní studenti nastěhuji do nových, světlých pokojů, vybavených vším potřebným: sprcha/vana a WC, prostorné skříně, pohodlné matrace, komfortní pracovní židle, moderní stolní lampy s několika režimy osvětlení, ledničky, zatemňovací závěsy...

Během rekonstrukce byl z podlahy odstraněn koberec a na všech podlahách je nyní linoleum, což je (nejen) z hygienického hlediska samozřejmě lepší.

Koleje jsou rozděleny do barevných zón - žlutá, modrá, zelená a oranžová.

Každé patro má kuchyň a prádelnu. Studenti mohou společně studovat a trávit volný čas ve studovnách nebo společenských místnostech.

Fotografie nového ubytování jsou k vidění ve fotogalerii střediska Praha-Krystal.
Ceny ubytování jsou k dispozici na webových stránkách střediska.

                          

 

Studentské sportovní klání v Liberci

12.11.2019 / Novinky z blogu

V sobotu 9. listopadu vyrazili studenti středisek Praha-Krystal, Praha-Albetov a Praha-Hostivař do Liberce poměřit své sportovní síly v basketbalu, volejebalu a stolním tenisu...

Jak to probíhalo? Kdo vyhrál?...a mnohem více se dočtete ve fotoreportáži studentky Darii Smirnove: https://bit.ly/2paHWd7

                

   

             

 

Jekatěrinburg - dočasné pozastavení registrace

08.11.2019 / Upozornění

Vážení studenti, rodiče,

na stránkách Ministerstva zahraničních věcí byla zveřejněna informace o dočasném pozastavení registrací k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty v Jekatěrinburgu.

"Generální konzulát v Jekatěrinburgu upozorňuje žadatele, že byla dočasně pozastavena registrace k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty za všemi účely (studium, sloučení rodiny, pracovní karta a další)." Registrace žadatelů k podání bude obnovena 9. ledna 2020.

Více zde.

V souvislosi s tím jsme bohužel nuceni až do odvolání přestat přijímat přihlášky studentů, kteří by si vyřizovali pobytové oprávnění na Generálním konzulátu v Jekatěrinburgu (týká se dlouhodobých kurzů od září 2020).

O vývoji situace vás budeme kontaktovat.

V případě dotazů pište na marketing@ujop.cuni.cz

 

 

Kde se s námi můžete setkat osobně?

06.11.2019 / Upozornění

Milí studenti,

období podzimních veletrhů je v plném proudu a my vám přinášíme seznam akcí, na kterých se s vámi rádi setkáme osobně v nejbližší době.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na marketing@ujop.cuni.cz

 

 

 

Albertovští studenti se učí češtinu zajímavou formou nejen ve škole...

04.11.2019 / Kurzy

Většina studentů našeho střediska Praha-Albertov studuje češtinu pro běžný život a práci.
Aby studenti lépe poznali Českou republiku, paní lektorky pro ně připravují  zajímavé výlety, exkurze, dny jazykové samostatnosti a jiné akce během Kulturních střed.

Nabízíme krátké ohlédnutí za kulturními středami letošního podzimu. A spoustu skvělých zážitků nás ještě čeká!

Video sestřih můžete zhlédnout zde.

 

 

Bojíte se rádi...? Studenti v Poděbradech Halloween milují :-)

01.11.2019 / Kurzy

Halloween v Čechách sice nemá dlouhou tradici (byly a jsou tu dušičky), ale rychle se zabydluje.

Studenti ho milují a rádi se baví. V Poděbradech na zámku se každý rok koná halloweenská akce. Veselá, ale se strašidelnou tématikou.

Více fotograficí na našem oficiálním FB zde.

   

   

   

   

 

Krystalovští studenti navštívili Západočeskou univerzitu

30.10.2019 / Kurzy

Na konci října navštívili studenti střediska Praha-Krystal město Plzeň a seznámili se blíže s nabídkou studijních programů, které nabízí Západočeská univerzita. Jelikož se exkurze zúčastnili především umělecky zaměření studenti, zajímala je nejvíc Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

                 

   

   

   

 

 

Získávejte informace od nejlepších metodiků češtiny

29.10.2019 / Upozornění

Před nedávnem jsme vás na našem oficiálním FB profilu ÚJOP UK informovali o jednom z kurzů pro učitele češtiny, který pořádá naše Metodické a odborné centrum ÚJOP UK (MOC).

Nyní máte možnost sledovat jejich FB stránku, kde se publikují všechny důležité a zajímavé informace z dění MOC. Buďte v kurzu, klikněte na "To se mi líbí" a získávejte zprávy od nejlepších metodiků z první ruky.

                  

Na UK otevřen nový Bc. program v angličtině

21.10.2019 / Kurzy

Faculta sociálních věd spolu s ÚJOP UK otevírá nový tříletý studijní program v angličtině: History and Area Studies (HAS)

Přihlášky do tohoto studijního programu budou otevřeny od listopadu 2019.

Více informací naleznete na stránkách Fakulty sociálních věd: http://bit.ly/history_and_area_studies

 

                                                

Nezapomeňte - přihlášky na zimní CCE v zahraničí se již brzy uzavřou

20.10.2019 / Zkoušky

Nezapomeňte, že přihlášky na zimní zkoušky CCE v zahraničí ‒ Bratislava, Mnichov, Kyjev, Varšava ‒ se uzavírají již 27.10. 

Zkoušky pořádáme ve spolupráci s

                                

 

Rozvoj spolupráce s Beijing Foreign Studies University

18.10.2019 / Upozornění

O rozvoji spolupráce se diskutovalo na setkání zástupců Beijing Foreign Studies University a Univerzity Karlovy dne 14.10. v Karolinu.

Rozhovoru s čínskými kolegy se zúčastnili prorektor UK pro zahraniční styky a mobilitu prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, vedoucí odboru zahraničních vztahů Mgr. Vratislav Kozák, ředitelka Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Mgr. Svatava Škodová, Ph.D., zástupkyně ředitele ÚJOP UK pro rozvoj Ing. Michaela Šolcová.

                                              

Kde všude potkáte Čechy?

16.10.2019 / Novinky z blogu

Češi nežijí jenom v České republice, můžete se s nimi potkat téměř všude na planetě.

Jednou za rok se do Prahy sjíždějí české tvůrčí kolektivy z celého světa na Mezinárodní festival krajanů. Jedna z našich studentek, jejíž prababička byla Češkou a žila v malé vesnici Vyšehrad nedaleko Kyjeva, povídá o festivalu na blogu střediska ÚJOP UK Krystal (text v češtině a ruštině): http://bit.ly/Krajane

 

                             

Chcete se stát lékařem?

14.10.2019 / Kurzy

Každý stát potřebuje lékaře a my jsme proto rádi, že se neustále zvyšuje poptávka po lékařských oborech v České republice (viz úryvek z deníku Právo níže).

Studium lékařských oborů i samotné přijímací zkoušky jsou náročné, proto vám každoročně ÚJOP UK nabízí POMATURITNÍ KURZY, díky kterým i méně úspěšní studenti zvýší své šance dostat se na vysněnou lékařskou fakultu (téměř 100% úspěšnost absolventů).

Cizincům nabízíme přípravné kurzy češtiny a odborných předmětů (více informací zde).
Lékařům-cizincům nabízíme kurzy češtiny a přípravy Seminář Systém zdravotnictví a práva (více informací zde).

"Na plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, nastoupilo v tomto týdnu na obor všeobecné lékařství v českém jazyce ke studiu více než 300 studentů. Je to přibližně o 50 budoucích lékařů více než vloni. Vláda patnáctiprocentní růst počtu studentů všeobecného lékařství letos podpořila částkou 500 milionů korun, z níž lékařské fakultě v Plzni připadlo přes 62 milionů.
„Pro fakultu změna znamená mimo jiné reorganizaci rozvrhů prvních ročníků a nákup vybavení a studijních materiálů, konkrétně například mikroskopů pro výuku histologie," řekl proděkan pro výuku všeobecného lékařství Jiří Ferda."

Region vydání: Právo - jihozápadní Čechy

                                             

 

 

 

Sleva 300 EUR na kurzy češtiny

01.10.2019 / Upozornění

Přihlaste se sami (bez zprostředkovatelské agentury) na jeden z našich z ročních kurzů (viz seznam níže) a získejte SLEVU ve výši:

500 EUR DO 30.9.2019
300 EUR do 31.10.2019

Přihlášky vyplňte zde: http://ujop.cuni.cz/kurzy/easy

Uvedené slevy platí pro následující roční jazykové kurzy ÚJOP UK:

Pokud potřebujete pomoci s výběrem kurzu, obraťe se na naše studijní referentky nebo pracovnice v zahraničí.

Podmínky akce:

 • nutné přihlásit se sám (bez zprostředkovatelské agentury)
 • pro získání slevy 500 EUR je nutné odeslat přihlášku do 30. září 2019 a zaplatit nejpozději do 15. října 2019
 • pro získání slevy 300 EUR je nutné odeslat přihlášku do 31. října 2019 a zaplatit nejpzději do 15. listopadu 2019

Všechna studijní oddělení budou 3.října uzavřena

01.10.2019 / Upozornění

Vážení studenti,

ve čtvrtek 3. října 2019 budou z důvodu školení na Ministerstvu Vnitra ČR uzavřena studijní oddělení všech středisek.

Žádáme vás, abyste si vyřídili všechny neodkladné záležitosti v předchozích dnech. 

Děkujeme za pochopení.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem...Začínáme již 5.října!

27.09.2019 / Kurzy

Věděli jste, že Ústav jazykové a odborné přípravy nabízí výuku 7 cizích jazyků?

ANO! 

Nabízíme vám kurzy:

Který z nich si vyberete VY?

Přihlášky pod odkazy u jednotlivých jazyků výše. A nezapomeňte! Začínáme již 5. října!

Těšíme se na vás na našich kurzech!

Tým ÚJOP :-)

                                           

Věda na živo na Univerzitě Karově již tento pátek. Noc vědců 2019 se blíží!

25.09.2019 / Upozornění

Již tento pátek se otevře Univerzita Karlova široké veřejnosti speciálně díky akci Noc vědců. Program na téma Šetrně k planetě návštěvníkům připravilo ve čtyřech budovách více než 50 vědců z Univerzity Karlovy, umělec Vladimír Turner i host letošní Noci vědců na Univerzitě Karlově pražská FAMU. Noc plnou vědy, poznání, nevšedních zážitků a ekologických témat v přitažlivém podání otevře panelová diskuze za účasti Václava Bělohradského, Bedřicha Moldana, Soni Jonášové, Jana Konvalinky a Víta Šimrala.

Vážnější i lehčí tóny aktuálně stále více zaznívajícího celospolečenského tématu klimatické změny, ekologie, udržitelnosti, stavu životního prostředí i vzájemných vztahů mezi lidmi nebo základních procesů lidské komunikace v propojení s vědeckou prací nabídne v rámci svého programu pro Noc vědců Univerzita Karlova v budově Právnické fakulty, Kampusu Hybernská, Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty na Albertově a v novém Anatomickém ústavu v Motole.

Klimatická změna?
Jak naléhavé je začít řešit klimatickou krizi, co ji způsobuje a jak se k tématu staví politici a vědci, v otázkách a odpovědích nabídne panelová diskuze v budově Právnické fakulty za účasti filozofa a sociologa Václava Bělohradského, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Kalovy Bedřicha Moldana, ředitelky a zakladatelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové, prorektora pro vědeckou činnost UK Jana Konvalinky a radního pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Víta Šimrala z MHMP. V tématech klimatické změny bude pak v průběhu večera pokračovat program Centra pro otázky životního prostředí UK, kde si na své přijdou i děti.

Jste na Guestlistu?
Jako pichlavé upozornění na protiklad ke snaze aktivně řešit viditelné problémy současného světa připravil speciálně pro Noc vědců a prostor atria Právnické fakulty performanci umělec Vladimír Turner, který svým pojetím poukazuje na aroganci několika málo procent vysoce postavených lidí planety k aktuální situaci na Zemi. Pokud nejste na Guestlistu, po červeném koberci se jen tak neprojdete. Performance Guestlist se bude odehrávat po celou dobu trvání akce a zatáhne do hry i překvapené návštěvníky Noci vědců. Z této performance vznikne v průběhu noci experimentální dokument.

Hosté z FAMU
Jako hosta Noci vědců přizvala k letošnímu ročníku Univerzita Karlova pražskou FAMU, která doplní program o cyklus studentských dokumentárních snímků s tématy vědy, techniky, fake news i životního prostředí. Jedním ze snímků bude titul Na okraji (2018) režisérky Barbory Chalupové, která se podílí na vzniku dokumentu V síti Víta Klusáka.

Věda UK naživo!
V rámci hlavního programu na Právnické fakultě UK zažijí návštěvníci kromě umělecké performance i výstavy fotografií (z výpravy do Indonésie za záchranou mořských želv, detailní fotografie pořízené okem vědců přímo z jejich praxe nebo fotografie samotných významných vědců UK aj.), řadu zajímavých přednášek, filmů, komentované názorné ukázky a rozličné experimenty připravené lidmi z deseti fakult Univerzity Karlovy. Díky modelu mlžné komory zjistíte, jak vzniká a mizí teplotní inverze, jak souvisí módní průmysl s environmentální problematikou, co je slow fashion, jak funguje mluvení a řeč, jak zacházet s užíváním léků nebo proč je nutné rozhýbat naše děti a mnoho dalšího.

Rozhodně si nenechte ujít návštěvu piteven a špičkového technického zázemí ve zbrusu novém Anatomickém ústavu 2. lékařské fakulty UK v Motole. Tato příležitost se po skončení Noci vědců již nebude opakovat. Sami si
zde vyzkoušíte práci s chirurgickými nástroji jako laparoskop či endoskop, a to stejným způsobem, jakým se zde budou učit studenti medicíny.

V Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty UK na Albertově je připraven bohatý program. Především malí návštěvníci se například podívají do Astrobusu – mobilní observatoře Štefánikovy hvězdárny, vyzkouší si nejrůznější fyzikální experimenty, podívají se na svět očima geografů, prozkoumají pod mikroskopem půdu a organismy, které ji obývají, a při luštění hlavolamů se možná zbaví strachu z matematiky.

V alternativním prostoru Kampusu Hybernská bude probíhat doprovodný program pro děti i dospělé. Děti se mohou s ekologickými tématy seznámit prostřednictvím divadelního představení či koncertu kapely Moje odpadky, budou mít možnost si vyrobit úplně nové předměty z odpadu – např. z toaletních ruliček, starší návštěvníci si zde mohou poslechnout přednášku o cirkulární ekonomice nebo prohlédnout aktivistické fotografie Petra Zewlakka Vrabce mapující environmentální hnutí v Česku a Německu.

Celý program je vhodný pro děti, žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol i dospělé. Noc vědců se koná i na mnoha dalších místech v Praze a dalších městech České republiky. Kompletní seznam míst a program naleznete na národním webu Noci vědců www.nocvedcu.cz.

Nezapomeňte si stáhnout novou aplikaci pro mobilní telefony letos pro systém Android i iOS, která vás programem pohodlně provede.

Noc vědců (European Researchers' Night)
• Vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005.
• Posláním akce jepopularizace vědy a boření mýtů o vědcích jako nevýraznýchanonymních lidech zavřených v laboratořích.
• Představuje lidem vědce jako „obyčejné" smrtelníky, kteří se zabývajíprací přínosnou pro každého z nás, umí o vědě mluvit,představit ji a být při tom i zábavní.
• Motivuje mladé lidi k práci ve vědě.
• V loňském roce se v 371 městech po celé Evropě i mimo ni Noci vědců zúčastnilo více než 1 500 000 návštěvníků.
• Letosse do Noci vědců zapojilo 64 institucí (oproti loňským 31(.
• Nocvědců je určená pro širokou veřejnost, děti, studenty,dospělé a všechny fanoušky věd – nejen přírodních, ale ihumanitních.
• Akce je ZDARMA pro všechny.

Evropský den jazyků - 26.9.2019

24.09.2019 / Upozornění

Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů.

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy je partnerem Sdružení evropských kulturních institutů EUNIC, Zastoupení Evropské komise v České republice a dalších institucí při pořádání Evropského dne jazyků.

Cizinče, staň se na chvíli studentem češtiny

U příležitosti Evropského dne jazyků nabízíme zdarma minilekce češtiny pro cizince. Přijďte se podívat do naší školy a na 45 minut se staňte studentem češtiny. Nevadí, jestli jste začátečníci nebo pokročilí, program je připraven pro všechny. Poznáte, jak učíme češtinu bez zprostředkujícího jazyka a možná se pak rozhodnete ve studiu češtiny pokračovat.

Kdy: 26. 9. 2019
V kolik: v 9.00, 10.50, 11.55 hodin
Kde: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Albertov
Albertov 7/3a
128 00 Praha 2
Tel.: 224 921 015

Slavnostní zahájení 2019/2020 v Karolinu

16.09.2019 / Kurzy

Akademický rok 2019/2020 byl již zahájen na všech střediscích ÚJOP UK. 

Studenti byli ke studiu přivítáni na všech střediscích zvlášť a oficiálně také v nádherné historické budově Karolina, kde si zazpívali společně studentskou hymnu "Gaudeamus igitur". Tuto studentskou hymnu uslyší jistě za rok při imatrukulacích na vybraných vysokých školách a poté znovu za pár let při promocích.
Aby se tak stalo, budou jim učitelé i ostatní zaměstnanci středisek ÚJOP UK pomáhat, a studenti se jistě budou na hodiny připravovat :-) 

Věříme, že společně "proplujeme" dalším akademickým rokem, kde se mladí studenti naučí skvěle český jazyk, zdokonalí své odborné znalosti a najdou si nové přátele!

PŘEJEME VÁM VŠEM HODNĚ ŠTĚSTÍ, PEVNÉ NERVY A AŤ SE VÁM U NÁS LÍBÍ!

Více fotografií můžete nalézt zde.

               

      

    

 

    

    

 

Zahájení v Liberci a Mariánských Lázních

13.09.2019 / Kurzy

Začátek září patří zahájení všech ročních a semestrálních kurzů ÚJOP UK.

Jsme moc rádi, že opět přijelo na naše kurzy velké množství studentů a my vám nyní přinášíme alespoň pár fotografií z jednotlivých zahájení školního roku 2019-2020 ve střediscích Liberec a Mariánské Lázně.

Atmosféra byla prostě úžasná! Přesvědčte se sami... :-)

Foto 1-4 ze zahájení v Liberci. Více foto zde.

     

  

 

Foto 5-7 ze zahájení v Mariánských Lázních. Více foto zde.

                             

 

  

 

 

 

Krystal začal magicky - 9.9.2019 v 9:00 :-)

09.09.2019 / Kurzy

Studenti našeho "nejhumanitnějšího, nejumělečtějšího a nejarchitektoničtějšího" střediska ÚJOP UK Krystal zahájili školní rok v magickém čase - 9. měsíce, 9. dne, v 9 hodin. :-).

Ředitelka střediska PhDr. Zdena Malá oslovila studenty uvítací řečí. Co tento rok přinese studentům a učitelům? O čem teď sníme a čeho dosáhneme ke konci školního roku? Co ovlivní dosažení cílů každého studenta?

Doufáme, že každý vynaloží veškeré úsilí, aby splnil své sny, a tento rok přinese všem hodně radostných okamžiků a zasloužený úspěch.

Více informací si můžete přečíst (v ruštině) na blogu střediska.

  

  

Jsme již 10 let jediným plnoprávným členem ALTE v ČR

02.09.2019 / Upozornění

Přísné mezinárodní standardy zkoušky z českého jazyka splňuje v ČR pouze Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

Praha, 29. srpna 2019 ‒ Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy slaví na konci srpna deset let členství v Asociaci jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE). Jako jediná instituce v České republice se může pochlubit tím, že její Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) opakovaně splňuje přísné podmínky mezinárodního auditu kvality jazykových zkoušek.

The Association of Language Testers in Europe – ALTE sdružuje poskytovatele jazykových zkoušek, kteří spolupracují na podpoře spravedlivého a přesného hodnocení jazykové kompetence v Evropě i mimo ni. Byla založena v roce 1989 a dnes má 34 plnoprávných členů zastupujících 25 evropských jazyků. K získání plnoprávného členství je třeba splnit 17 společných standardů ALTE. Standardy pokrývají všechny fáze procesu testování cizího jazyka od tvorby testů přes administraci a logistiku, hodnocení, statistickou analýzu až po komunikaci s uživateli zkoušky.

V České republice se poprvé podařilo splnit všechny stanovené podmínky v roce 2009, kdy v auditu uspěla Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Zkouška je určena všem zájemcům, pro které čeština není mateřským jazykem a kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. Jedná se převážně o cizince, kteří plánují studovat na českých vysokých školách nebo kteří chtějí najít pracovní uplatnění v ČR, případně u nás získat státní občanství.

„Zkouška ověřuje řečové dovednosti na pěti úrovních – od nejnižší A1 až po druhou nejvyšší úroveň C1. Pro případné zájemce je důležité, že mohou zkoušku skládat kromě Prahy a Brna také na více než 15 místech v zahraničí. Zkoušíme například v Berlíně, Kyjevě, Londýně, Moskvě, Varšavě nebo Vídni, ale také v Tokiu," uvádí PhDr. Pavel Pečený, Ph.D., vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK, jehož tým zkoušku vyvíjí.

Mezinárodní audit ATLE je nejen prověrkou odborné kvality zkoušky, ale také garancí spravedlivých a spolehlivých výsledků. A to je u jazykové zkoušky tak vysoké důležitosti zásadní. Pro většinu uchazečů je složení zkoušky CCE důležitým životním krokem, který rozhoduje o jejich budoucím osudu, tedy o tom, zda se naplní jejich sen a budou moci studovat nebo pracovat v České republice.

ÚJOP UK nabízí zkoušku CCE i ve variantě pro mládež. Žáci a studenti mladší 16 let mohou vykonat zkoušku na úrovni A1 a A2 např. ve Francouzském lyceu v Praze, v zahraničí se zkouška CCE pro mládež koná pravidelně v německém Weidenu.
„Každoročně z češtiny zkoušíme žáky bavorských reálných škol, kteří mají češtinu jako volitelný nebo nepovinný předmět. S Německem je ovšem zkouška CCE spojena i jinak", doplňuje Pečený. „Ve Weidenu kromě mládeže zkoušíme už několik let také bavorské policisty, kteří studují češtinu v rámci svého profesního rozvoje."

Vedle zkoušky CCE dále ÚJOP UK vyvíjí Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR, kterou poskytuje po celé České republice spolu se Zkouškou z českých reálií připravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Testovacím procesem této zkoušky ročně projde téměř 3000 kandidátů. Díky členství v ALTE může ÚJOP UK jako jediná vysokoškolská instituce zajišťovat také Zkoušku pro trvalý pobyt v ČR.

  

SLEVA 500 EUR na roční jazykové kurzy!

01.09.2019 / Upozornění

Vážení studenti, přihlášky na nový školní rok (2020-2021) již byly spuštěny a my pro vás máme speciální AKCI!

Přihlaste se sami (bez zprostředkovatelské agentury) na jeden z našich z ročních kurzů (viz seznam níže) a získejte SLEVU ve výši: 

500 EUR DO 30.9.2019

300 EUR do 31.10.2019

Přihlášky vyplňte zde: http://ujop.cuni.cz/kurzy/easy 

Uvedené slevy platí pro následující roční jazykové kurzy ÚJOP UK:

Pokud potřebujete pomoci s výběrem kurzu, obraťe se na naše studijní referentky nebo pracovnice v zahraničí. 

Podmínky akce:

 • nutné přihlásit se sám (bez zprostředkovatelské agentury)
 • pro získání slevy 500 EUR je nutné odeslat přihlášku do 30. září 2019 a zaplatit nejpozději do 15. října 2019
 • pro získání slevy 300 EUR je nutné odeslat přihlášku do 31. října 2019 a zaplatit nejpzději do 15. listopadu 2019

Změny v zákoně o pobytu cizinců - nepřehlédněte!

23.08.2019 / Upozornění

Studenti-cizinci NEPŘEHLÉDNĚTE


Plakáty pro studenty vysokých škol týkající se změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. 7. 2019
naleznete zde.

29. ročník kurzu pro Krajany

16.08.2019 / Kurzy

Praha, 14. srpna 2019 - Na Univerzitě Karlově v těchto dnech vrcholí Kurz češtiny pro krajany, kterého se účastní celkem 66 frekventantů z 31 zemí celého světa. Slavnostní zakončení kurzu proběhne ve čtvrtek 15. srpna 2019 od 10.00 hodin v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci (Loretánské nám. 5, Praha 1-Hradčany).

Již po devětadvacáté pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce Kurz českého jazyka pro krajany. Kurz je zejména určen pro české krajany žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit jazyk svých předků, seznámit se s českou kulturou a poznat Českou republiku. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program, vyplněný kulturními a sportovními aktivitami. Z celkového počtu 155 zájemců, vybrala letos komise 60 krajanů, kterým byl studijní pobyt uhrazen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí. Kurz se těší mezi krajany velké oblibě, někteří z nich se na něj proto opakovaně vrací i jako samoplátci. Příkladem je paní Margareta Supik z amerického Baltimoru. Ta přijela na kurz poprvé s manželem v roce 2001, letos se účastní už podevatenácté. „Vždycky jsem chtěla mluvit jiným jazykem než anglickým. K lásce k českému jazyku mě motivovala moje první učitelka češtiny v Poděbradech. Známe se skoro dvacet let a dnes jsme přítelkyně," popisuje paní Supik.
V roce 2020 bude Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy společně se svými partnery pořádat jubilejní, již 30. ročník kurzu.

KONTAKT:
Mgr. Martin Ocknecht, + 420 728 756 422
Vedoucí oddělení marketingu
martin.ocknecht@ujop.cuni.cz

Na shledanou příští rok!

Více fotografií na FB.

     

  

  

 

Nestudujte jen s učebnicí

12.08.2019 / Zkoušky

TIPY A RADY PRO PŘÍPRAVU K CCE: Psaní a Mluvení ‒ úroveň B2

I když nežijete v České republice, díky internetu můžete být v kontaktu s češtinou každý den.

Poslouchejte česká rádia on-line (např. Český rozhlas), dívejte se na české filmy nebo pořady na webu České televize o všem, co Vás zajímá (zprávy, historie, krimi seriály, vaření atd.).

U některých pořadů si můžete zapnout české titulky. Pozor – některé pořady České televize nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Zpravodajství České televize s titulky můžete sledovat také na Facebooku ČT24.

 

 

Autor počítačové hry odpovídal na dotazy studentů

10.08.2019 / Kurzy

Odpovědi na otázku Co Češi dáli světu je i počítačová hra Chuchel, oceňována za svůj humor, grafiku, hudbu a celkovou atmosféru.

V roce 2018 na Independent Games Festival v San Francisku hra dostala hlavní cenu za vizuální zpracování. Studenti kurzu Čeština a česká kultura se setkali s její autorem.

Více fotografií na FB.

  

Planeta Česko očima studentů

09.08.2019 / Kurzy

Česká přírodovědná dokumentaristika má svůj klenot. Tím je první český celovečerní film Mariána Poláka Planeta Česko.

Díky tomuto skvělému dokumentu studenti letního kurzu Čeština a česká kultura měli českou přírodu pod lupou a na dosah ruky, aniž by museli vstát z křesla v kino MAT.

O filmu a dění kolem něj pak studenti mluvili se střihačem Tomášem Doruškou.

Více fotografií na FB

  .

Jak se v létě seznámit? Jedině na parníku :-)

06.08.2019 / Kurzy

Jak mezi sebou co nejlépe a nejrychleji seznámit početnou skupinu lidí z celého světa?

Pozvat je na dlouhou seznamovací party na parníku! Lidem nezbyde nic jiného, než začít komunikovat mezi sebou a dobře se bavit. Obzvlášť, když loď je bohatě vybavená skvělým jídlem a uvítacím přípitkem je světově proslulý likér Becherovka (samozřejmě jen pro dospělé!). Tento recept jsme použili pro naše studenty a dokonce jsme ho vylepšili investigativní hrou Najdi si svého protějška. Chcete znát podrobnosti? Přijeďte k nám (i) příští léto!

Více informací o právě probíhající Letní škole češtiny a české kultury naleznete pod odkazem zde.

Foto ze seznamovací party 2019 naleznete v albu na FB (pod odkazem zde).

  

  

 

Více času u zkoušky ANO či NE?

05.08.2019 / Zkoušky

Zdá se vám čas na řešení jednotlivých subtestů u zkoušky krátký? Věřte nám, že více času nepotřebujete.

Testy pro jednotlivé úrovně A1–C1 jsme vyzkoušeli ve skupinách cizinců, kteří požadovanou úroveň češtiny mají a ukázalo se, že víc času není potřeba.

S pomocí modelové varianty se můžete naučit s časem lépe pracovat. Můžete např. zjistit, která úloha vám zabere nejvíc času a proč to tak je.

Vyzkoušejte si i vy modelové varianty testů.

Studenti letní školy mládeže na Hradě :-)

03.08.2019 / Kurzy

Kurátoři Letní školy mládeže se snažili ukazovat a vypravovat studentům nejen o pražských událostech starých časů, ale také hodně vyprávěli o skutcích nedávných. Studenty zaujalo povídání o současném prezidentovi České republiky a o prvním prezidentovi T.G. Masarykovi. A ještě se jim podařilo vykoupat se v duze :-).

Letní škola skončila 2. srpna a my už se nyní začínáme připravovat na další ročník :-)

Více fotografií na našem FB.

  

Závěr Letní školy v Poděbradech

30.07.2019 / Kurzy

26. července skončily další 2 Letní školy - v Praze a v Poděbradech.

Čtyři týdny byly natolik naplněné intenzivní češtinou, každodenními exkurzemi, výlety a soutěžemi, že pro všechny účastníky utekly zcela bez povšimnutí.

Rozloučení se studenty letních (a jiných) kurzů je vždy trochu smutné. Je to však také skvělá příležitost ke sdílení zkušeností, výměně kontaktů a přemýšlení o nových setkáních na našich dalších letních školách.

Mimochodem, jedná z nich, Čeština a česká kultura, začala včera - v pondělí 29. července ve středisku Praha-Albertov. Nenechte si ujít skvělé prožitky v příštích čtyřech týdnech.

Mezitím se můžete podívat na závěr Letní školy v Poděbradech v naší fotogalerii na Facebooku.

  

  

  

Vzpomínky na Letní školu češtiny Praha

30.07.2019 / Novinky z blogu

Na studijním středisku Praha-Krystal probíhá každoročně Letní škola rusky mluvící mládeže (15-18 let). Tito studenti na Krystalu i bydlí.

Toto léto probíhá na Krystalu rekonstrukce, a proto se kurz češtiny pro mládež konal ve studijním středisku Hostivař. Naopak na Krystalu se konala v období 1.-26.7. Letní škola češtiny Praha, která se jinak koná na Hostivaři.Této letní školy se účastní studenti z celého světa ve věku od 17 do 70 let.

Naučit se česky přijeli Mexičané, Američané, Angličané, Němci, Francouzi, Belgičané, Švédové, Norové, Poláci, Rusové, Ukrajinci, Číňané, Korejci, Indové a Vietnamci.

Program kurzu byl velmi intensivní - 5 hodin češtiny denně (celkem 100h českého jazyka). Studenti byli rozděleni do 7 skupin, od začátečníků po úroveň B2+.

Zájemci měli možnost zúčastnit se prezentace o CCE (Certifikované zkoušce z českého jazyka) a tuto zkoušku i v době konání kurzu složit.

Češtinu se studetni učili podle učebnice Lídy Holé a s pomocí dodatečných materiálů. Všechny lekce byly vedeny výhradně v češtině.

Na konci kurzu studenti absolvovali závěrečný test a získali certifikát o ukončení kurzu.

Kromě samotné výuky češtiny měli studenti možnost zúčastnit se doplňkového kulturního programu, který začal tradiční "welcome party" v klubu Popocafepetl v Újezdě. Zde si mohl každý neoficiálně popovídat různými jazyky a získat více informací o svých učitelích a hlavně spolužácích.

Pro studenty byly připraveny přednášky na téma historie Československa, památkách UNESCO, které se nachází na území České republiky, plavba na loďkách po Pražských Benátkách, opera v Národním divadle i možnost seznámit se s novým cirkusem v DOXplus.

Díky procházce večerní Prahou si mohli studenti prohlédnout Prahu z výšky Žižkovské věže, získat informace o pivovarnictví v nejstarším českém pivovaru v Břevnovském klášteře, vidět nedávno zrestaurované Národní muzeum a expozici Národní galerie ve Veletržním paláci. 

V příštím roce se bude Letní škola češtiny Praha opět konat ve středisku Praha-Hostivař a mládež přivítá zpět středisko Praha-Krystal :-).

Na studenty obou kurzů se již MOC těšíme!

Zkouška z češtiny na lékařské fakulty a poslední letní termín Certifikované zkoušky z češtiny!

26.07.2019 / Upozornění

Pro zájemce o studium na 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY pořádáme speciální Zkoušku z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty.

Zkouška je určena nerodilým mluvčím češtiny, kteří se hlásí ke studiu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále 1. LF) nebo na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (dále LF HK) a potřebují doložit dosaženou úroveň jazykové kompetence (C1) v souladu s podmínkami přijímacího řízení 1. LF UK a podmínkami přijímacího řízení na LF HK.

POZOR! Můžete se hlásit jen do 14. srpna (termín zkoušky a další informace naleznete pod odkazem výše).

CCE - do konce prázdnin stihnete složit i Certifikovanou zkoušku z češtiny, a to v posledním letním termínu (22. srpna) - zápis do 1. srpna! 

 

Novinky z Letní školy v Poděbradech :-)!

25.07.2019 / Kurzy

Studenti 30. Letní školy slovanských studií nás mile překvapili svými nápaditými prezentacemi o svých zemích, městech a regionech. Připravili si pestrý program, ve kterém nechyběla hudba, tanec a mnoho chutného jídla.
Akce se zúčastnili studenti ze 13 zemí, mezi zeměmi nechyběla například Francie, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Velká Británie, Amerika, Německo, Tchajwan a další. Studenti i hosté si den užili a vládla přátelská atmosféra.

Více fotografií naleznete na našem FB pod odkazem zde.

 

   

 

 

Studenti Letní školy mládeže se seznamují s Prahou :-)

22.07.2019 / Kurzy

Léto je v plném proudu a před pár dny začala další z letních škol ÚJOP UK, a to Mezinárodní letní škola rusky mluvící mládeže. Přinášíme pár fotografií z jejich první procházky po Praze. 

 

 

  

  

  

Chcete se naučit pořádně česky? Přijďte k nám!

18.07.2019 / Kurzy

Pro všechny cizince, kteří se chtějí naučit česky máme skvělou příležitost.Nabízíme vám kvalitní kurzy v centru Prahy (Praha 2 - Albertov).

Nabídka kurzů češtiny Praha-Albertov:

Pokud nepotřebujete vízum, můžete se přihlásit ještě na kurzy, které začínají za necelé 2 měsíce (září 2019)!

Pokud vízum potřebujete, rádi vás uvidíme na kurzech od února 2020 nebo na kurzech od září 2020 (na šestitýdenní kurz se můžete hlásit již nyní, stačí vám pouze krátkodobé vízum!).

Pokud ještě nemáte plány na léto, zbývá pár dní, kdy se ještě můžete přihlásit na Letní školu "Čeština a česká kultura"!

Ať se rozhodnete pro jakýkoliv náš kurz češtiny, věřte, že ÚJOP UK je ta správná volba!

Pro více informací pište na marketing@ujop.cuni.cz

 

NABÍZÍME VÁM přípravné kurzy ke studiu na lékařských a přírodovědných fakultách

17.07.2019 / Pomaturitní kurzy

NEDOSTALI jste se na vysokou školu a chcete se na příští rok PŘIPRAVIT lépe, abyste obstáli v tvrdé konkurenci?

NABÍZÍME VÁM přípravné kurzy ke studiu na lékařských a přírodovědných fakultách.

POZOR: kurz s rozšířenou výukou angličtiny (20 h/týden angličtiny a 15-17 hodin odborných předmětů) je uznán jako soustavná příprava na budoucí povolání!

 


Ilustrační foto: Public Domain Pictures

Letní škola slovanských studií v plném proudu!

17.07.2019 / Kurzy

V rámci Letní školy slovanských studií, která již tradičně probíhá v krásném lázeňském městě Poděbrady, se konal tzv. Český večer.

Studenti Letní školy slovanských studií přijeli do Poděbrad z mnoha zemí světa. Na českém večeru se studenti seznámili nejen s geografií naší země, ale také s tím, co Česká republika přinesla světu. Kromě zajímavých zvyků a tradičních jídel je to například sklo, boty, hudba a tance (mazurku a polku se studenti naučili tančit ještě téhož večera), literatura, vědecké objevy a samozřejmě pivo!

Zajímavou přednášku o historii českého pivovarnictví s následující ochutnávkou měl historik, pivní blogger a sládek Michal Horáček.

Více fotografií naleznete na FB stránce: https://www.facebook.com/pg/ujop.uk/photos/?tab=album&album_id=2395042947223621

     

     

     

 

Registrace na některé letní školy ještě běží!

02.07.2019 / Kurzy

Neváhejte, léto je tu a s ním i naše letní školy v Praze a v Poděbradech.

Některé letní školy již začaly, ale máme pro vás JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST... zbývá posledních pár dní k uzavření přihlášek do kurzů uvedených níže. Tak neváhejte a nenechte si ujít možnost najít skvělé kamarády a ještě se naučit nový jazyk zábavnou formou :-) !

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

 

 

Metodické sympozium

18.06.2019 / Upozornění

V první polovině června proběhl na ředitelství ÚJOP UK 12. ročník METODICKÉHO SYMPOZIA k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí.

Více informací o akci naleznete na webu ÚJOP UK: http://ujop.cuni.cz/kurz/metodicke-symposium

Fotografie z akce naleznete na naší FB stránce: https://www.facebook.com/ujop.uk/

 

Konference českých škol v Severní Americe

18.06.2019 / Upozornění

Přinášíme vám fotografie z 8. výročí konference českých škol v Severní Americe (30. května - 2. června 2019), která se konala ve městě Pittsburgh. Naše kolegyně z Metodického centra zde měly přednášku.

Více fotografií naleznete na FB stránce akce: https://bit.ly/2XXjlEG

Rozloučení se studenty

11.06.2019 / Kurzy

Vážení a milí studenti, rodiče, přátelé!

Rok se s rokem sešel a opět se loučíme s dalšími skvělými studenty. Velmi si vážíme vaší důvěry, že jste se obrátili na nás, abychom vás či vaši dceru/syna rok připravovali z češtiny a odborných předmětů a usnadnili vám/vaší dceři synovi tak vstup na vysokou školu v České republice.

Pevně věříme, že se vám přijímací zkoušky podaří úspěšné složit a přejeme vám hodně štěstí a pevné nervy do vašeho budoucího studia!

Za celým tým ÚJOP UK přejeme krásné léto!


Mariánské Lázně


Liberec


Praha-Hostivař


Praha-Krystal


Poděbrady

 

Praha-Albertov

 

 

Závody dračích lodí na jezeře

31.05.2019 / Novinky z blogu

Nenechte si ujít fotoreportáž z jedinečné události, která se koná již tradičně v Poděbradech.

Níže přinášíme úryvek z blogu střediska Poděbrady. Celý článek i s fotografiemi naleznete zde.

" I v letošním roce se studenti ÚJOP zúčastnili závodu dračích lodí PODĚBRADSKÉ DRAČÍ SRDCE o putovní pohár města Poděbrad, který se konal dne 25. 5. 2019 na poděbradském jezeře...Dvacetičlenná posádka složená ze studentů z celého světa poctivě trénovala, aby obstála v konkurenci dalších šesti zkušených týmů přihlášených na závody...Každá posádka absolvovala 3 rozjížďky na 200 m podél pobřeží, a jeden start na 1000 m, ve kterém lodě obeplouvají ostrov uprostřed jezera.

Tým studentů z ÚJOP Poděbrady obsadil v závodě na 200 m i v závěrečném závodě na 1000 m krásné 7. místo... a za svou vytrvalost si vysloužili mimořádnou odměnu v podobě poháru Sympatie pro nejsympatičtější posádku na dračích závodech."

Máme velkou radost, že se studenti každoročně účastní v hojném počtu!

 

 

Čeština na úrovni C1? Jde to :-)

30.05.2019 / Kurzy

Většina našich studentů si klade za cíl naučit se česky na úrovni B2 (požaduje většina vysokých škol). Nicméně máme i studenty, kteří se na B2 nezastaví a splní C1 "jako nic" :-) a my jsme na ně náležitě hrdí!

Přinášíme povídku studenta Sergei Starenko ze střediska Praha-Albertov.

Příjemné čtení :-)

Povídka: Džentlmeni štěstí

Česká televize o nás natáčela reportáž

30.05.2019 / Kurzy

Česká televize na našem středisku Praha-Albertov natáčela reportáž o výuce češtiny pro cizince.

Video doporučujeme zhlédnout zde.

Na oplátku nás pozvala na natáčení pořadu Fokus Václava Moravce do Liberce. Na fotografie z natáčení pořadu se můžete podívat na našem FB.

Na celý pořad Fokus Václava Moravce se můžete podívat tady.

 

Nepotřebujete vízum? Přihlášky na kurzy češtiny pro cizince jsou otevřené!

21.05.2019 / Upozornění

Vážení studenti a rodiče,

velice nás těší váš vysoký zájem o naše kurzy. Přihlášky na všechny kurzy češtiny pro cizince jsou spuštěné do 31. srpna 2019 pro studenty bez vízové povinnosti.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na marketing@ujop.cuni.cz

Těšíme se na vás na našich kurzech :-)

Studenti se loučí....tabla střediska Praha-Krystal

16.05.2019 / Novinky z blogu

Jeden z nejdůležitějších roků (pro naše studenty) se blíží ke konci. 

Studenti střediska Praha-Krystal připravili překrásná tabla, ve kterých se již tradičně studenti snaží vyjádřit, co je rozveselilo, z čeho měli radost, své dobré vztahy se spolužáky i (nejen) třídními učiteli.

Níže se můžete podívat na vystavená tabla a všechny fotografie si můžete prohlédnout na blogu střediska Praha-Krystal.

 

   

 

     

 

 

    

 

Návštěva nově otevřeného Národního muzea

30.04.2019 / Novinky z blogu

Dvacet studentů ze střediska Praha-Krystal se vydalo objevit krásy znovuotevřeného Národního muzea.

Přečtěte si o tom, jak se jim tam líbilo a prohlédněte si poutavé fotografie na blogu střediska.

Samozřejmě doporučujeme si do zrekonstruovaného muzea také zajít :-).

Mezinárodní konference ALTE

30.04.2019 / CCE

Minulý týden proběhla v Belgii mezinárodní konference Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE). Pravidelně zde reprezentujeme Univerzitu Karlovu a jako jediný plnoprávný člen z České republiky stojíme po boku velkých testovacích institucí, kterými jsou například Cambridge Assessment English nebo Goethe-Institut.

 

VESELÉ VELIKONOCE!

20.04.2019 / Upozornění

Milí studenti, rodiče, přátelé!

Za celý tým ÚJOP UK Vám přejeme veselé Velikonoce a bohatou pomlázku :-)

 

 

Foto: Profimedia.cz

 

 

Mezinárodní studentská konference - interview!

13.04.2019 / Upozornění

Vážení přátelé, chcete se dozvědět více o Mezinárodní studentské konferenci, která probíhala v těchto dnech na ÚJOP UK? Přinášíme vám poutavý rozhovor se zástupkyní ředitele ÚJOP UK, PhDr. Danou Hůlkovou Nývltovou, Ph.D. v angličtině (zde).

 

POZOR - ZMĚNA zdravotního pojištění cizinců

11.04.2019 / Upozornění

Vážení studenti,

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že s platností od 1.5.2019 ÚJOP UK ruší spolupráci s
nynějším pojistitelem PVZP, a.s., u kterého bylo pro Vás doposud zajištováno pojištění.

Nově budeme pro Vás zajišťovat pojištění u Pojišťovny Slavia, a.s.

Podmínky pro nově sjednávané pojištění budeme moci zveřejnit na našich webových stránkách nejdříve v průběhu příštího týdne, proto Vás prosíme o strpení, neboť informace o cenách budeme také znát až v příštím týdnu.

Ti, kteří jste si již pojištění objednali u PVZP a dosud je neuhradili, byste tak měli učinit co nejdříve, abychom Vaši platbu obdrželi nejpozději do 25.4.2019 a mohli tak ještě dokonce dubna pojištění zajistit dle nynějších podmínek.

S případnými dotazy se obracejte na studujop@ujop.cuni.cz

NEZAPOMEŇTE - na některé kurzy deadline již 30.dubna!

08.04.2019 / Kurzy

Vážení studenti, rodiče, přátelé!

Přihlášky na některé naše kurzy pro cizince začínající v září 2019 můžeme přijímat již jen do konce dubna, tak se nezapomeňte přihlásit, případně informovat své kamarády, známé, rodinné příslušníky, kteří se na kurzy plánují přihlásit a ještě tak neučinili :-)!

Seznam kurzů, na které přijímáme přihlášky pouze do 30.4.2019 (studenti, kteří nepotřebují vízum, se mohou hlásit do srpna 2019).

Své dotazy pište na marketing@ujop.cuni.cz

Těšíme se na vás na našich kurzech!

 

 

Dubnové AKCE - nenechte si je ujít!

07.04.2019 / Upozornění

Na Ústavu jazykové a odborné přípravy se my ani naši studenti rozhodně nenudíme. Učiva i akcí je opravdu velké množství, ale DUBEN je tedy měsícem AKCÍ. Pojďme si připomenout, na co se v dubnu můžete těšit a kde se s námi můžete setkat :-).

 •  11. - 12. 4. Čtvrtý ročník mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny. Více zde.
 •  12. - 14. 4. Jarní veletrh vzdělávání v Kyjevě a Oděse. Více zde.
 •  13.4. - Den Celoživotního vzdělávání a Festival absolventů Univerzity Karlovy. Více info zde.
 •  17.4. - Setkání se studenty z Číny a Koreje na Albertově. Více zde.

Těšíme se na vás!

Pro více informací pište na: marketing@ujop.cuni.cz

 

Konzultace mají studenti zdarma!

04.04.2019 / Upozornění

Vážení studenti, ve dnech uvedených níže se můžete setkat a bezplatně prokonzultovat vše, co se týká studia v České republice, s naší pracovnicí, paní Elinou Antonovou, v Kyjevě (ul. Ivana Fedorova 12). Více informací na zde: https://bit.ly/2K3Wtko

Rozpis konzultací:

08.04.: 12.00-19.00
11.04.: 12.00-18.00
15.04.: 17.00-19.00
17.04.: 16.00-20.00

Studenti z Moskvy si mohou i nadále domluvit bezplatné konzultace s paní Margaritou Sytilinou (kontakty níže).

E-mail: Margarita.Sytilina@ujop.cuni.cz
Mob.: +7 985 739 91 01
České centrum – Český dům Moskva
3-ya Tverskaya-Yamskaya ulice
budova č. 36/40, vjezd č. 7, Kancelář č. 136
Moskva, Rusko

Ostatní studenti či zájemci o kurzy ÚJOP UK zasílejte své dotazy na e-mail: marketing@ujop.cuni.cz, či využijte telefonního kontaktu na studijní oddělení: +420 224 990 420.

Velmi rádi vám všechny dotazy zodpovíme!

Těšíme se na vás na našich kurzech,

TÝM ÚJOP UK

Zástupci ÚJOP UK v Indii

31.03.2019 / Upozornění

Zástupci Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy podnikají ročně velké množství zahraničních cest za vámi - našimi budoucími studenty.
V těchto dnech navštívili veletrhy v Dilí a Bombaji, vedli jednání o spolupráci s univerzitou v Dilí (Delhi University - http://www.du.ac.in/du/) a setkali se i s velvyslancem ČR v Indické republice, panem Milanem Hovorkou.

Krátkou reportáž a další fotografie si můžete prohlédnout na stránkách Ministerstva zahraničních věcí pod odkazem zde.

     

Připojte se k dalšímu webináři!

26.03.2019 / Upozornění

Vážení přátelé, ve čtvrtek 28. března ve 12:00 se můžete znovu setkat s našimi specialisty, Zdenkou Pražákovou a Galinou Petrovou.Webinář bude opět v ruštině a dozvíte se během něj více o zaměření jednotlivých středisek ÚJOP UK, které se nachází v Praze (Hostivař, Krystal a Albertov). 

Střediska Hostivař a Krystal nabízí především přípravu ke studiu na vysokých školách, a to na ekonomické, technické, humanitní, umělecké obory a na architekturu.

Pokud jste se plánujete naučit česky z jakéhokoli jiného důvodu (například z pracovních důvodů) a chtěli byste se seznámit zároveň s českou kulturou, tak jsou pro vás ideální kurzy střediska Albertov.

Připojte se k nám!

https://youtu.be/2HnqRTefHEw

Setkání se studenty z Číny, Japonska a Koreje

17.03.2019 / Upozornění

Rádi bychom vás pozvali jménem střediska Praha-Albertov na tradiční setkání s našimi studenty z Číny, Japonska a Koreje. Toto setkání se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 na Albertově 7/3a a je určeno všem, kteří se chtějí seznámit s kamarádem z Číny, Japonska nebo Koreje.

Začínáme ve 14:00 hodin. Plánovaný rozsah "oficiální" části je cca 1 hodina společné konverzace ve škole a následný volný program (např. procházka, návštěva restaurace apod.).

Prosíme, přihlaste se do pondělí 8.4.2019 na email pavla.klimesova@ujop.cuni.cz. 

Upozorňujeme, že znalost jazyka rozhodně NENÍ podmínkou účasti.

Těšíme se na vás!

 

 

HLEDÁME LEKTORA/KU ČEŠTINY jako cizího jazyka, SURGUT, Ruská federace

14.03.2019 / Upozornění

ÚJOP UK vypisuje výběrové řízení na pozici
LEKTORA/LEKTORKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
Surgut, Ruská federace

Požadujeme:
- VŠ vzdělání Mgr. či vyššího stupně
(obor čeština/bohemistika výhodou)
- doložitelnou praxi ve výuce češtiny jako cizího jazyka min. 1 rok
- znalost AJ na komunikativní úrovni, znalost RJ výhodou
- nástup: srpen / září 2019

Ve spolupráci s ruským partnerem nabízíme:
- pracovní smlouvu na cca 6 měsíců s možností prodloužení (smlouva bude uzavřena přímo s VŠ v RF, ÚJOP UK zajišťuje pouze VŘ)
- pracovní úvazek cca 20 vyučovacích hodin týdně
- mzda 1500 euro / měsíc
- zajištěné ubytování
- proplacení 1 zpáteční letenky do Prahy ročně
- metodickou podporu zajištěnou odborníky z ÚJOP UK

Další informace:
- nabízené pozice lektora/lektorky:
- ukončení přijímání přihlášek do VŘ: 4. dubna 2019
- předpokládaný termín VŘ: 9.–10. 4. 2019 (přihlášení zájemci budou informováni)

V případě zájmu, prosíme, zašlete svůj životopis a stručný motivační dopis na
michaela.malechova@ujop.cuni.cz a do předmětu uveďte „Prihlaska".

WEBINÁŘ pro rusky mluvící!

13.03.2019 / Upozornění

Plánujete studium v České republice a mluvíte rusky? Stále vám chybí potřebné informace?
V novém webináři vám sdělíme důležité informace o různých typech víz a vysvětlíme, na jaké obory připravují naše střediska.
Ptejte se, na všechny dotazy rádi odpovíme!

https://youtu.be/LPegRG2Jr5A

HLEDÁME LEKTORA/KU ČEŠTINY jako cizího jazyka pro ČÍNSKÉ UNIVERZITY

09.03.2019 / Upozornění

Pro partnerské univerzity v Čínské lidové republice hledáme lektory/lektorky češtiny jako cizího jazyka

Požadujeme :
- VŠ vzdělání Mgr. či vyššího stupně
- vystudovaný filologický či jazykově-pedagogický obor ( obor čeština/bohemistika výhodou )
- doložitelnou praxi ve výuce češtiny jako cizího jazyka min. 2 roky
- znalost Aj na komunikativní úrovni
- nástup : září 2019

Ve spolupráci s partnerskými univerzitami v ČLR nabízíme :
- pracovní smlouvu na cca 1 rok s možností prodloužení ( smlouva bude uzavřena přímo s VŠ v ČLR/RF, ÚJOP UK zajišťuje pouze výběrová řízení)

- pracovní úvazek - cca 12 vyučovacích hodin/ týden
- mzda od 7500 CNY čistého/ měsíc
- zajištěné ubytování
- zdarma zdravotní pojištění ( doporučujeme rovněž uzavření dodatečného pojištění )
- proplacení 1 zpáteční letenky do Prahy/ rok
- metodickou podporu zajištěnou odborníky z ÚJOP UK

Další informace:
- nabízené pozici lektora/lektorky :
Beijing International Studies University ( Peking, ČLR )
Guangdong University of Foreing Studies ( Kanton, ČLR )
Shanghai International Studies University ( Šanghaj, ČLR )
- ukončení příjímání přihlášek do VŘ : 31. března 2019
- předpokládaný termín VŘ : 9. - 10. dubna 2019 ( přihlášení zájemci budou informováni )

V případě zájmu o tuto pracovní pozici, klikněte zde

Vlajka pro Tibet

08.03.2019 / Upozornění

Vlajka pro Tibet vlaje od včerejšího dne i na budově Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

"Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu.

Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.

Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 737 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích.
Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.

10. března 2019 si připomeneme už 60. výročí tibetského povstání."

Zdroj: https://bit.ly/2lwS5Ox

 

                      

 

 

Letní kurzy 2019 - léto se blíží!

05.03.2019 / Kurzy

Milí studenti, rodiče, mladí, staří...všichni, kdo si chcete užít krásné léto :-)

Připravili jsme pro vás opět bohatou nabídku letních kurzů češtiny, vybere si jistě každý! 

Hlaste se včas, místa rychle mizí.

Přehled kurzů naleznete zde:

V případě dotazů pište na: marketing@ujop.cuni.cz

Mezinárodní studentská konference!

09.01.2019 / Upozornění

4. ročník mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny

Pořadatel: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Praha-Albertov ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze
Termín: 11. – 12. 4. 2019
Místo: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Bohemistická pracoviště v ČR i zahraničí

Přihlášky naleznete pod odkazy níže

Přihláška studenta na studentskou konferenci - soutěž prezentací

Přihláška postupujícího z 1. kola překladatelské soutěže

Přihláška doprovodu studenta


Program:

11. 4. 2019
8:00 ‒ 9:00 Prezence, místo: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2
9:00 Zahájení konference
9:00 ‒ 17:00 Soutěž prezentací tematických a odborných prací v PPT
14:00 - 16:00 Paralelní program pro překladatele - Workshop a diskuse nad překlady
Po 17:00 Kulturní program pro účastníky konference (čas i místo bude upřesněno)

12. 4. 2019
9:00 ‒ 13:30 Přednášky a workshopy v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24, Praha 1)
13:30 ‒ 13:50 Vyhlášení výsledků Soutěže prezentací tematických a odborných prací PPT a Překladatelské soutěže
13:50 ‒ 14:00 Ukončení konference

I. Soutěžní sekce

A. Prezentace tematických a odborných prací v PPT

Místo konání: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2

Termíny:
15. 3. 2019 Uzávěrka přihlášek
1. 4. 2019 Uzávěrka zaslání soutěžních prezentací
11. 4. 2019 Soutěžní den
12. 4. 2019 Vyhlášení výsledků

Podmínky:
Prezentace v MS PowerPoint v českém jazyce přednesená bez opory psaného textu
Maximální délka 10 minut

Hodnocené položky:
Znalost tématu/odbornost
Jazyková úroveň
Neverbální komunikace, kontakt s posluchači
Přednes, práce s hlasem, artikulace
Úroveň zpracování v aplikaci Microsoft PowerPoint
Vyváženost formy, obsahu a technologie

Soutěžní kategorie:
1. Zájmové téma (tématem může být vše, o co má účastník zájem, např. Moje země, Město, které mám rád, Můj oblíbený spisovatel apod.)
2. Odborné téma (poznatky z různých vědních oborů, např. Kuželosečky, Buněčné procesy apod.)
3. Evropské téma (vše, co se týká Evropské unie, např. Integrace, Mnohojazyčnost, Současné problémy EU, Brexit apod.)
Upozornění: Každá katedra/škola/studijní středisko může do soutěže delegovat maximálně tři účastníky.

B. Překladatelská soutěž

První kolo proběhne na přihlášených bohemistických pracovištích. Místní organizátoři vyberou 3 nejlepší překlady, které zašlou organizátorům studentské konference. Odborná porota vybere z každé trojice nejlepší překlad a jejich autory pozve na oba dva konferenční dny do Prahy, kde budou mít možnost s ostatními účastníky překladatelské soutěže a jejími porotci rozebrat svoje překlady a kde bude v závěru konference slavnostně vyhlášen nejlepší překlad.

Místo: Bohemistická pracoviště (1. kolo)
Vyhlášení vítěze se uskuteční v Evropském domě v Praze

Termíny:
15. 2. 2019 Uzávěrka přihlášek bohemistických pracovišť
20. 2. 2019 Odeslání textu pro překlad na přihlášená bohemistická pracoviště
25. 2. ‒ 8. 3. 2019 Překlady textů (konkrétní termín zvolí organizátoři přihlášených pracovišť)
15. 3. 2019 Uzávěrka odeslání tří nejlepších překladů organizátoru soutěže
23. 3. 2019 Vyhlášení postupujících do finálového kola a jejich pozvání na konferenci
1. 4. 2019 Uzávěrka přihlášek postupujících studentů, kteří chtějí přijet do Prahy
11. 4. Překladatelský workshop
12. 4. 2019 Vyhlášení výsledků

Podmínky:
Překlad z rodného jazyka do češtiny
Překlad literárního, publicistického nebo autorského textu zaslaného organizátorem
Rozsah 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)
Časová dotace 3 hodiny
Možnost použití tištěných slovníků (jedno i dvojjazyčných)
Zákaz používání elektronických pomůcek

Hodnocené položky:
Přesnost překladu
Úroveň písemného projevu (pravopisná správnost, vhodný výběr výrazů)
Plynulost textu
Originalita překladatelských řešení

II. Odborná sekce

Místo konání: Konferenční místnost Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1
Termín konání: 12. 4. 2019
o Workshop týkající se tvorby PPT prezentací či projevu na veřejnosti
o Workshop: Tipy a triky pro začínající překladatele (Jan Faber)
o Prezentace: Jak funguje Evropská unie, co dělá pro studenty a jaké nabízí pracovní uplatnění (Martin Pelc)

Organizátor si vyhrazuje nárok v případě potřeby upravit nebo změnit tuto část programu.

III. Doplňkový program: Kulturní program pro účastníky konference

Tato akce účastníkům nabídne možnost neformálně poznat ostatní účastníky konference a navštívit vybranou kulturní akci.

Termín konání: 11. 4. 2019
Místo konání: Bude upřesněno.

Ceny v jednotlivých soutěžních kategoriích:
Pro nejlepší soutěžící v každé kategorii jsou připraveny hodnotné ceny, jako jsou slovníky, knihy, čtečky či audioknihy, vítězové navíc získají voucher na složení CCE (Mezinárodní certifikované zkoušky z českého jazyka) zdarma.
Všichni účastníci obdrží dárkový balíček.

Občerstvení:
Na všechny konferenční dny je zajištěno občerstvení a oběd, 11. 4. pro účastníky kulturního programu večeře. Organizátor nezajišťuje stravování po skončení denního programu.

Účastnický poplatek: 600 Kč
V účastnickém poplatku je zahrnut konferenční poplatek, kulturní program, ubytování pro mimopražské studenty na dvě noci zdarma a pro zahraniční studenty příspěvek na cestu 1000 – 1500 Kč. V případě, že by student chtěl v Praze zůstat déle než dvě noci, bude možno, pokud to kapacita kolejí umožní, si ubytování dokoupit. Jednolůžkové pokoje jsou také možné, opět pokud to kapacita kolejí umožní, dokoupit.
Z každé instituce, z níž bude na konferenci soutěžit student, může přijet i jeden vyučující jako doprovod. Doprovod neplatí konferenční poplatek a organizátor mu v případě potřeby pomůže zajistit ubytování.

LETÁČEK K AKCI ZDE

Studijní oddělení přes svátky zavřeno

21.12.2018 / Upozornění

Studijní oddělení je v období od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 pro veřejnost uzavřeno.

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný Nový rok.

Těšíme se na Vás v roce 2019.

Letní kurzy češtiny pro cizince 2018

20.02.2018 / Kurzy

Letní kurzy češtiny jsou určené pro širokou veřejnost.

Vyberte si z naší nabídky letních kurzů češtiny pro cizince:

Letní kurzy češtiny pro cizince v Praze

Letní kurzy češtiny pro cizince mimo Prahu

Výzva k veřejné soutěži o nájem objektu č.p. 3 v Zahrádkách

20.02.2018 / Upozornění

Univerzita Karlova

Ústav jazykové a odborné přípravy

ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

vyhlašuje

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku
s názvem

 

Nájem objektu č.p. 3, Zahrádky

Výzva k veřejné soutěži Zahrádky 3 (ke stažení v pdf).

Pozvánka na 3. ročník Mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny

16.02.2018 / Upozornění

S potěšením si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník Mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny, která je organizována Studijním střediskem Praha-Albertov Ústavu jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy pod záštitou PhDr. Ivana Duškova, ředitele ÚJOP UK, a Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze.

Konference se uskuteční 26. a 27. dubna 2018 v Praze. Její součástí bude mezinárodní soutěž Prezentace odborných a tematických prací studentů a Překladatelská soutěž.

Mezinárodní konference studentů 3. ročník

Informační týden Univerzity Karlovy 20. - 28. února 2018

15.02.2018 / Upozornění

Chystáte se podat přihlášku nebo se zajímáte o studium na Univerzitě Karlově? Pomůžeme Vám se zorientovat v široké nabídce studijních programů, přijímacím procesu a zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Celý týden se můžete obracet na telefonní číslo 224 491 850 nebo na e-mailovou adresu infotyden@ruk.cuni.cz.

Informační týden Univerzity Karlovy

Zápis na večerní kurzy cizích jazyků v letním semestru

31.01.2018 / Kurzy

Přijďte se k nám učit cizí jazyky. Zdokonalte své komunikační schopnosti, prohloubte znalosti gramatiky a rozšiřte slovní zásobu.

Výuka probíhá 1x týdně, 2 vyučovací hodiny ve večerních hodinách po dobu 12 týdnů.

Vyučované jazyky:

Přihlásit se můžete do 16. února 2018.

 

 

Dopolední kurzy češtiny začínají již 6. února 2018. Neváhejte a přihlaste se!

10.01.2018 / Kurzy

Žijete v České republice? Neobejdete se bez znalosti českého jazyka v práci a Vaše časové možnosti jsou omezené?

Přihlaste se na neintenzivní dopolední kurzy češtiny.

 • jednou týdně od 9:00 do 12:20 (4 lekce)
 • úroveň A1 - B2
 • 60 lekcí celkem

Začínáme již 6. února 2018. 

Zjistěte více a přihlaste se online >>>

Termíny na zkoušku CCE v ČR otevřeny

02.01.2018 / CCE

Od úterý 2. 1. 2018 se můžete přihlašovat na termíny zkoušky CCE v České republice, které se budou konat v prvním pololetí roku 2018.

Vyberte si termín >>>


POZOR! Od 1. 1. 2018 došlo ke změnám ve zkoušce CCE.

Změny jsou důsledkem revize a porovnání ověřovaných dovedností (v původních subtestech Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test /pouze B2 a C1/) s tím, jak jednotlivé úrovně definuje externí standard (Společný evropský referenční rámec, SERRJ) a jaké jsou potřeby kandidátů, kteří si volí zkoušku CCE.

Takto vznikla nová podoba konstruktu zkoušky, tedy zjednodušeně toho, co je zkouškou ověřováno a k čemu se vztahuje interpretace výsledků. Z této nové definice konstruktu vzešla nová podoba subtestů Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1).

Více o změnách v CCE >>>

 

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

22.08.2017 / Upozornění

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je k dispozici na stránce:

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

Nové termíny mezinárodních jazykových zkoušek

23.06.2017 / Zkoušky

Právě jsme pro vás vypsali podzimní termíny mezinárodních jazykových zkoušek:

 

Počet volných míst je omezený, slevy připravené, přihlaste se!

Pomaturitní kurzy v Dobrušce

19.06.2017 / Pomaturitní kurzy

Nabídka pro české studenty, kteří nebyli letos úspěšní u přijímacích zkoušek na VŠ.

Více na stránkách:

Příprava ke studiu na lékařských fakultách

Příprava ke studiu na lékařských fakultách s rozšířenou výukou AJ

Podzim s cizími jazyky

12.06.2017 / Kurzy

Léto je sice ještě před námi, ale my už pro vás připravujeme podzimní výuku cizích jazyků!

Nezapomeňte se po návratu z dovolené přihlásit!

Příprava k mezinárodní jazykové zkoušce z ruštiny (TORFL)

08.06.2017 / Zkoušky

Máme pro vás nové termíny přípravných kurzů k mezinárodní jazykové zkoušce z ruštiny!

Více informací na Kurzy ruštiny - příprava k mezinárodní jazykové zkoušce z ruštiny (TORFL).

 

Chcete si zkoušku nejprve vyzkoušet? Naštivte Certifikované zkoušky z ruštiny.

Prodloužení termínu pro přijímání přihlášek na přípravné kurzy 2017/18

02.05.2017 / Upozornění

Také letos prodlužujeme termín pro podávání přihlášek na přípravné kurzy pro školní rok 2017/18
- a to do 15.6.2017 nejpozději.

Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

20.04.2017 / Upozornění

Akademický senát Univerzity Karlovy usnesením č. 10 na svém zasedání dne 31. 3. 2017 vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy.

Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

 

Informace jsou také dostupné na webových stránkách Univerzity Karlovy.

Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství

10.04.2017 / Kurzy

Těší nás veliký zájem o přípravný kurz ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství, a proto jsme pro Vás připravili další termín kurzu.

Přihlate se na nový termín v červnu 2017 v Praze!

Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství

Připavujete se na zkoušky z češtiny v okolí Liberce?

16.03.2017 / Kurzy

Naše pracoviště v Liberci nabízí všem zájemcům z řad studentů vysokých škol skvělé kurzy češtiny! Jsou určeny těm, kteří se chtějí připravit na certifikovanou zkoušku.

Více o této nabídce na stránce Kurz českého jazyka – B2.

Studentská konference zahraničních studentů češtiny - 2. ročník

13.03.2017 / Upozornění

Ani letos nechybí konference zahraničních studentů češtiny, kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze.

Více informací o programu konference a přihláškách naleznete na stránce

Studentská konference zahraničních studentů češtiny - 2. ročník

Kam po maturitě?

02.03.2017 / Pomaturitní kurzy

Maturitní zkoušky se pomalu blíží a my máme skvělou nabídku právě pro vás!

 

Příprava ke studiu na lékařských fakultách

Příprava ke studiu na lékařských fakultách s rozšířenou výukou AJ

Nové termíny zkoušky pro trvalý pobyt

28.02.2017 / Zkoušky

Středisko Praha-Krystal rozšiřuje nabídku termínů Zkoušky z češtiny pro udělení trvalého pobytu.

Připravte se na léto 2017 v našich kurzech cizích jazyků

27.02.2017 / Kurzy

Máte naplánované prázdniny, výlet do ciziny nebo dovolenou a potřebujete se zdokonalit v cizím jazyce?

Právě pro vás máme širokou nabídku kurzů cizích jazyků od února do května. A to i pro začátečníky.

Volná místa rychle ubývají, přihlaste se ještě dnes!

Přípravné kurzy k CCE

15.02.2017 / Kurzy

Přihlaste se na nové termíny přípravných kurzů k Certifikované zkoušce z češtiny!

Více informací na Albertov – Přípravný kurz k CCE.

KONFERENCE ÚJOP UK: Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích

13.02.2017 / Upozornění

Ve dnech 20. – 21. června 2017 se v Poděbradech uskuteční již tradiční mezinárodní konference, kterou pořádá Výzkumné a testovací centrum Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Letošní konference je věnována tématu Výuky a testování produktivních dovedností v cizích jazycích (včetně češtiny pro cizince). Konference se pravidelně účastní odborníci z tuzemských i zahraničních vysokoškolských pracovišť.

Záměrem konference je umožnit diskusi o roli produktivních dovedností ve výuce a testování. Zároveň si klade za cíl podpořit a sdílet osvědčené i nové metody jejich výuky a testování. Zvláštní pozornost bude věnována výuce a hodnocení výslovnosti. Kromě přednášek budou účastníci moci navštívit také praktické workshopy.

Více informací: http://ujop.cuni.cz/konference-2017

Přihlaste se na studentskou soutěž v překladech a prezentacích

20.01.2017 / Upozornění

Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Praha-Albertov ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze pořádá v termínu 27. – 28. dubna 2017

2. ročník Studentské konference zahraničních studentů češtiny

V jejím rámci proběhne Soutěž prezentací v PowerPointu a Překladatelská soutěž.

Více informací naleznete zde

Vychází nová cvičebnice češtiny pro cizince

29.11.2016 / Upozornění

Do obchodů právě přichází nová skripta pro výuku cizinců, jejichž autorkou je vyučující ÚJOPu Mgr. Jitka Dřevojánková.

Cvičebnice Tvarosloví a syntax je určena k výuce zahraničních studentů, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory čeština pro cizince, bohemistika, obecná jazykověda a další filologické obory.

Slouží k tomu, aby se studenti seznámili se základními termíny českého tvarosloví a syntaxe. Cvičebnice je určena pro práci ve skupině, s lektorem i pro samostudium.

Každá kapitola se zaměřuje na jedno téma, které je teoreticky vyloženo s důrazem na klíčová slova a s bezprostřední zpětnou vazbou na porozumění textu. Následuje procvičování a opakování formou doplňovacích cvičení a praktických úkolů.

Pro lektory nebo studenty je připojen stručný test a další opakování probrané látky. Kapitoly jsou koncipované na devadesátiminutové semináře a odpovídají počtu seminářů během jednoho, resp. dvou semestrů.

 

V prodeji nové učebnice pro zahraniční studenty od vyučujícího ÚJOPu

10.10.2016 / Upozornění

V Nakladatelství Karolinum právě vyšly dvě nové učebnice Mgr. Daniela Křivánka, který je dlouhá léta naším učitelem. Působí v Poděbradech a v Praze-Krystal a současně je hlavním metodikem odborných předmětů.

Skriptum Geografie I. je určeno jak pro přípravu zahraničních studentů na nostrifikační zkoušky ze zeměpisu, tak i pro přípravu na přijímačky pro obory, kde jsou součástí zkoušky otázky ze zeměpisu.

Učebnice Moderní dějiny politické I. je pro ty studenty, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky oborů jako historie, politologie, mezinárodní vztahy, teritoriální studia nebo bezpečnostní studia.

Cizinče, staň se na chvíli studentem češtiny

01.09.2016 / Upozornění

V rámci „Evropského dne jazyků" 27. 9. 2016 v 9:00, 10:50, 12:40 hodin nabízíme zdarma lekce češtiny pro cizince. Přijďte se podívat do naší školy a na 45 minut se staňte studentem češtiny. Nevadí, jestli jste začátečník nebo pokročilý, program je připraven pro všechny. Poznáte, jak učíme češtinu studenty z 50 zemí světa a možná se i Vy stanete jedním z nich.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Marie Poláčková
ředitelka studijního střediska

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha - Albertov
Albertov 7/3a
128 00 Praha 2
Tel.: 224 921 015

Nový kurz Čeština pro lékaře

04.08.2016 / Upozornění

Přihlaste se na nový kurz Čeština pro lékaře, zaměřený na přípravu lékařů-cizinců na úspěšné vykonání aprobačních zkoušek.

Více informací zde.

Pomaturitní kurzy 2016-2017 v Dobrušce

01.08.2016 / Upozornění

Ve středisku v Dobrušce nabízíme poslední volná místa v pomaturitních kurzech na medicínu, farmacii a přírodní vědy pro škol. rok 2016-2017.

Přípravné kurzy 2017/18

18.07.2016 / Upozornění

Přihlašování na přípravné kurzy je pro rok 2016/17 již uzavřeno. Online přihlášky pro akademický rok 2017/18 otevřeme začátkem září.

Evropský den jazyků v Praze - 2016

01.07.2016 / Upozornění

Již tradičně se každý rok koná několik akcí u příležitosti Evropského dne jazyků, které pro obyvatele Prahy a celé České republiky připravují evropské kulturní instituty v Praze sdružené v EUNIC, Zastoupení Evropské komise v České republice a další instituce.

Také letos se můžete zapojit do našeho kvízu o jazycích nebo přijít na speak-dating, který se uskuteční 26. září v Lucerně v Praze od 15 do 19 hodin. Kulturní instituty vám nabídnou bohatý a zajímavý program. Těšíme se na viděnou!

Třítýdenní poznávací pobyt se studiem češtiny

22.03.2016 / Upozornění

ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY UK V PRAZE

Studijní středisko Praha - Albertov

ve spolupráci

s projektem České kořeny

a Konferenčním centrem AV ČR

pořádá třítýdenní poznávací pobyt se studiem češtiny

pro cizince českého původu

Cesta ke kořenům

Studentské splátky v březnu 2016 s 0% navýšením

26.02.2016 / Upozornění

Zájemci o Přípravné kurzy na VŠ s výukou v českém jazyce, kteří se přihlásí v období od 1.3.2016 do 31.3.2016, mohou nyní nově zažádat o Studentské splátky s 0% navýšením. ÚJOP UK tak vychází vstříc poptávce z řad uchazečů o studium s následujícími podmínkami:

1/ O Studentské splátky mohou požádat pouze uchazeči, kteří se přihlásí v průběhu března 2016 se zájmem o kurzy na akademický rok 2016/17.

2/ Studentské splátky lze využít pouze na Přípravné kurzy na VŠ v českém jazyce:

 • Ekonomické obory - bakalářské studium
 • Ekonomické obory - navazující magisterské studium
 • Ekonomické obory - doktorské studium
 • Humanitní obory - bakalářské studium
 • Humanitní a umělecké obory - navazující magisterské studium
 • Umělecké obory a architektura - bakalářské studium
 • Medicína a přírodní vědy
 • Technické obory - bakalářské studium
 • Technické obory - navazující magisterské studium
 • Technické obory - doktorské studium
 • Roční přípravný kurz ke studiu na vysokých školách v ČR pro studenty z Vietnamu
 • Výuka češtiny pro cizince – bakalářské studium

3/ Uchazeč o studium musí do poznámky v online přihlášce u popisu každého kurzu uvést „Studentské splátky 2016", aby mohl speciální březnovou nabídku uplatnit.

4/ Zájemce o studium musí dodržet splátkový kalendář následujícím způsobem:

 • První platba ve výši 50% z celkové ceny kurzu, zálohy na ubytování a pojištění musí být evidována na bankovním účtu ÚJOP UK do 30.4.2016. Uchazeč o studium obdrží veškeré materiály potřebné k zajištění víz až po zaevidování platby na účtu ÚJOP UK.
 • Druhá platba ve výši 30% z celkové ceny kurzu musí být evidována na bankovním účtu ÚJOP UK do 31.5.2016.
 • Třetí, poslední platba ve výši 20% z celkové ceny kurzu musí být evidována na bankovním účtu ÚJOP UK do 31.7.2016. Nebude-li celý kurz zaplacen do 31.7.2016, zájemcova účast v kurzu bude zrušena.

5/ Storno podmínky:

 • Součástí ceny kurzu je i registrační poplatek 800 EUR. V případě, že student zruší ze závažných důvodů účast v kurzu, bude mu vráceno školné bez 50% registračního poplatku (400 EUR).
 • V případě, že student neuvede vážné důvody, ÚJOP UK vrací školné bez 100% nevratného registračního poplatku ve výši 800 EUR.
 • Jestliže se student nemůže zúčastnit kurzu z důvodu neudělení víza, bude mu vráceno již zaplacené školné standardní formou, tj. bez manipulačního poplatku 120 EUR a 3,5% z ceny kurzu.

 

Studentská konference zahraničních studentů češtiny

23.02.2016 / Upozornění

ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY UK V PRAZE

Studijní středisko Praha - Albertov

ve spolupráci s

Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze

pořádá 1. ročník

Studentské konference zahraničních studentů češtiny,

která navazuje na úspěšnou mezinárodní soutěž

Prezentace odborných a tematických prací studentů.

Mezinárodní konference Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)

15.02.2016 / Upozornění

Ve dnech 21. – 22. června 2016 se v Poděbradech uskuteční již tradiční mezinárodní konference, kterou pořádá Výzkumné a testovací centrum Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Letošní konference je věnována stále aktuálnímu tématu Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Konference se pravidelně účastní odborníci z tuzemských i zahraničních vysokoškolských pracovišť.

Záměrem konference je umožnit diskusi o metodách a formách výuky cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) a o přístupech k jejich testování. Zároveň si klade za cíl podpořit a sdílet osvědčené i nové metody výuky a zprostředkovat setkání odborníků, kteří mají zkušenosti s výukou a testováním různorodých a specifických skupin. Kromě přednášek budou účastníci moci navštívit také praktické workshopy.

ujop.cuni.cz/konference-2016

Právě vychází pracovní sešit k nejpopulárnější učebnici češtiny

29.01.2016 / Upozornění

„Když jsem začínala s výukou češtiny jako cizího jazyka, byla její metodika ještě v plenkách. Nejrozvinutější bylo tehdy samozřejmě vyučování angličtiny, nicméně inspirací se mi stala němčina díky své komplikované gramatické struktuře." Vzpomíná PhDr. Zdena Malá, autorka pracovního sešitu Česky krok za krokem 1, právě vycházejícího pracovního sešitu Česky krok za krokem 2 a ředitelka střediska Praha-Krystal Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze v jedné osobě.

„Začala jsem si vytvářet doplňková cvičení a aktivity pro výuku češtiny jako cizího jazyka, která by se alespoň trochu podobala cvičením z inspirativních německých učebnic. Snažila jsem se zaměřit na zajímavou a kreativní formu, aby se spolu s gramatickými pravidly procvičovaly i komunikativní dovednosti. Za nedlouho na to jsem začala spolupracovat s autorkou nejpoužívanějších učebnic češtiny , Dr. Lídou Holou." Doplňuje PhDr. Malá.

Druhý díl pracovního sešitu autorky přináší doplňková cvičení k lekcím 11–20 učebnice Česky krok za krokem 2 (Czech Step by Step 2 / Tschechisch Schritt fur Schritt 2 / Чешский шаг за шагом 2). Ke každé lekci nabízí množství aktivit na procvičení probíraných komunikačních dovedností, slovní zásoby a gramatiky doprovázené dvoubarevnými fotografiemi a ilustracemi. Struktura publikace je podobná jako v prvním díle. Pro orientaci slouží značky vedle cvičení s označením příslušné strany a cvičení v učebnici. Znaménkem plus jsou označena náročnější cvičení, která přesahují úroveň B1 a jsou určena k alternativnímu použití pro motivované studenty nebo pro studenty s mateřským slovanským jazykem.

Na konci každé lekce je stránka věnovaná pravopisu, v tomto díle především psaní i a y, velmi často nesrozumitelnému pro zahraniční studenty. Většina cvičení má řešení v klíči na konci publikace. Cvičebnice je tedy vhodná jak k práci v hodině, tak k samostudiu.

Publikace také nabízí množství textů s úkoly, které připravují studenty na zvládnutí části čtení s porozuměním u Certifikované zkoušky z češtiny na úrovni B1 nebo u Zkoušky pro udělení občanství skládanou výhradně v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Celá série učebnic a pracovních sešitů Česky krok za krokem je tak zásadním dílem na poli vzdělávání.

Ukázka z první lekce pracovního sešitu je volně k dispozici na:
http://issuu.com/akropolis/docs/mala_ps2_issuu

Pozor! Změny v komplexním pojištění

08.01.2016 / Upozornění

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že od 1.ledna 2016 dochází ke změně cen u Komplexního
Zdravotního pojištění cizinců nabízeného pojišťovnou PVZP.

Pro studenty ve věku 17-26 let dochází ke snížení cen o cca 15%.
Zájemci o studium ve věku do 17 a nad 26 let si naopak trochu připlatí, ale jedná se jen o nepatrné zvýšení v průměru cca (1-3%).

Zároveň ale dochází i ke změně pojistných podmínek kde dochází k rozšíření krytí pojistných událostí, které byly dříve ve výlukách z pojištění a tím se do značné míry identifikuje s veřejným zdravotním pojištěním . Nyní by mělo být pojištěním kryto také:

 • ústavní péče v odborných léčebných ústavech
 • transplantace,
 • léčení závislostí, včetně všech komplikací a souvisejících diagnóz,
 • vyšetření a léčení AIDS, pohlavních a sexuálně přenosných nemocí od stanovení diagnózy
 • vyšetření a léčení hepatitid od stanovení diagnózy,
 • léčení inzulínem u onemocnění cukrovkou,
 • léčení chronické ledvinné nedostatečnosti hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou,
 • léčení růstovým hormonem,
 • léčení interferonem,
 • léčení hemofilie a jiných poruch srážlivosti krve,
 • vyšetření a léčení vrozených vad a včetně jejich komplikací a následků od stanovení diagnózy,
 • léčení vad řeči a sluchu, sluchadla, kochleární implantáty,
 • léčení vad zraku, brýle a kontaktní čočky,
 • elektrické vozíky a myoelektrické protézy,
 • zhotovení a opravy zubních protéz, pevných zubních náhrad a ortodontických pomůcek,
 • události, ke kterým došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného,
 • události, které byly pojištěnému způsobeny oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu pojištěného,
 • události vzniklých při činnostech na místech k tomu neurčených.

 

NAJDI SI SVÉHO ČECHA – JAZYKOVÁ VÝMĚNA VE VELKÉM

16.12.2015 / Upozornění

1 den, 7 různých jazyků, přes 60 účastníků. To je každoroční tradiční setkání studentů „Najdi si svého Čecha" otevírající dveře všem, kteří si chtějí procvičit korejštinu, čínštinu, vietnamštinu, japonštinu, angličtinu, češtinu anebo ruštinu s rodilými mluvčími.
Událost se koná ve středu 16.12.2015 od 15:30 hod. na adrese ÚJOP UK Albertov (Albertov 7/3a, Praha 2). Přihlášky přijímáme do 11.12.2015 na emailu: albertov@ujop.cuni.cz.

 

Pozor - změny v zákoně o pobytu cizinců

14.12.2015 / Upozornění

Od 18.12.2015 vstupuje v platnost novela zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců. Upozorňujeme studenty, kteří budou žádat o vízum od tohoto data, na skutečnost, že pokud žádají o studentské roční vízum, je nezbytné zajistit si předem zdravotní pojištění na celou délku pobytu (12 měsíců).

Začínají oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV.

02.12.2015 / Upozornění

V roce 2016 uplyne sedm set let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Přípravy oslav tohoto významného výročí právě vrcholí. Zástupci předních kulturních, akademických a vědeckých institucí České republiky proto představili program oslav 700. výročí narození Karla IV.

Do oslav se intenzivně zapojí i Univerzita Karlova. „Pražská univerzita je společně s Arcibiskupstvím pražským jedinou institucí, která od založení Karlem IV. existuje a funguje až do dnešní doby. Je proto naší povinností důstojně oslavit výročí jeho narození," připomenul vztah mezi postavou Karla IV. a Univerzitou Karlovu její prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Jan Royt. Z připravovaných akcí poukázal na plánované slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina, dále na odbornou konferenci a reprezentativní publikace, výstavu Druhý život Karla IV. ve spolupráci s Národní galerií, setkání rektorů evropských i světových univerzit, cyklus přednášek pro veřejnost nebo rekonstrukci Karlovy korunovace.

Generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt upozornil na mezinárodní výstavu „Císař Karel IV. 1316–2016", která se uskuteční ve Valdštejnské jízdárně Pražského hradu a historických prostorách Univerzity Karlovy a měla by se zařadit mezi nejdůležitější dosavadní projekty Národní galerie.

Narození Karla IV. připomene ve svém stěžejním prezentačním projektu pro rok 2016 rovněž Národní technické muzeum. 12. května se otevře výstava „Vita Caroli. Stavitelství doby gotické", která ve velkém výstavním sále nabídne ukázky stavitelské umění v době stavebního rozmachu za vlády Karla IV.

Videopozvánku k oslavám 700. výročí narození Karla IV. můžete shlédnout zde.

 

Adventní kavárna

01.12.2015 / Upozornění

Rádi bychom Vás pozvali na místo, kde bude určitě pohoda a ta správná atmosféra blížících se svátků. V klidu a při vánoční hudbě si zde budete moci posedět s přáteli a užít si tyto krásné svátky tak jak se má.

Jen něco bude jinak, než jak jste zvyklí. Nechte se překvapit a přijďte do naší adventní kavárny na středisko Dobruška.

Otevřeno bude od 1. do 6. prosince 2015

pondělí až čtvrtek 14.00 až 20.00 hodin

pátek, sobota, neděle od 9.00 až 22.00 hodin

Přihlaste se na kurz francouzštiny pro právníky!

25.11.2015 / Upozornění

Nabízíme vám nový kurz francouzštiny pro právníky - přípravu na Examen de francais juridique de la Chambre de Commerce et de l´Industrie de Paris.

Více informací najdete zde.

Nabízíme vám nový kurz němčiny pro zdravotníky!

25.11.2015 / Upozornění

Lékařům a zdravotníkům nabízíme kurz odborné němčiny.  Neváhejte s přihlašováním!

.

Slavnostní imatrikulace studentů

04.11.2015 / Novinky z blogu

V Poděbradech proběhla slavností imatrikulace nových studentů.

Imatrikulace je slavnost, při níž student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulován) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů. Univerzita Karlova udržuje tuto tradici slavnostních přechodových rituálů, imatrikulací a promocí. 

 

Nostrifikace? Nebojte se, pomůžeme vám!

30.10.2015 / Upozornění

Potřebujete pomoc s nostrifikací předchozího vzdělání? Nevíte si rady s výběrem vysoké školy? Obraťte se na nás!

Naše akademická poradna a pomoc s nostrifikací je určena jak studentům ÚJOP UK, tak i široké veřejnosti.

Galina Petrova PhD.
Středisko jazykového vzdělávání
kancelář 173, přízemí, středisko Praha-Krystal, José Martího 407/2, Praha 6
Kontakt: galapetrova@yandex.ru
skype: akademkabinet
tel.: (+420) 224 990 419, (+420) 775 554 716, (+420) 778 727 999

 

Přijďte se k nám učit jazyky!

27.10.2015 / Upozornění

Ve středisku ÚJOP UK Albertov jsme otevřeli tyto kurzy:

 • němčina pro začátečníky - středa od 18:45 do 20:15 v učebně 36
 • němčina pro středně pokročilé - středa od 17:30 do 19:00 v učebně 35
 • němčina pro mírně pokročilé - čtvrtek od 18:00 do 19:30 v učebně 35
 • angličtina pro středně pokročilé - čtvrtek od 17:45 do 19:15 v učebně 36
 • angličtina – příprava na zkoušku FCE - úterý od 17:00 do 19:15 v učebně 35

od 2.11. plánujeme otevřít kurz

 • španělština pro mírně pokročilé - pondělí od 18:00 do 19:30 v učebně 36

Místo konání kurzů je na adrese: Albertov 3a/7, Praha 2, zastávka tramvají 6,18,24,7 ALBERTOV

Kontaktujte nás na sjv@ujop.cuni.cz

AlbertOFF Open AIR 2015

14.10.2015 / Upozornění

AlbertOFF Open AIR 2015

14. října 2015 v 16,00 hod

Před čtyřmi lety jste u toho mohli být i Vy! Tehdejší open air festival na Albertově představil mnohé kapely z Přírodovědecké fakulty, jejichž songy zněly po kampusu ještě dlouho. Nyní vám představujeme AlbertOFF Open Air 2015, hudební festival studentských kapel z nejrůznější fakult UK i jiných univerzit! Těšte se i na studentské spolky a doprovodný program. Vstup je samozřejmě zdarma, a tak neváhejte a přijďte na unikátní událost pořádanou přímo v areálu menzy Albertov!

Občerstvení pro vás zajišťují KaM a Svijany.

Představí se vám kapely:

 • Come and Play (UK, VŠE, UPOL)
 • Na Rovinu (Přf UK)
 • Zelená konev (3LF UK)
 • Afterglows (FTVS UK)
 • Corbellis (Přf UK)

Festival pro vás pořádají studentské spolky PříFUK, z. s. a Trimed, z. s.

Odkaz na facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/905138116246518/

--
Mgr. David Hurný
E-mail: d.hurny@seznam.cz
+420 221 95 1264

Kuchařská soutěž KaM UK 2015

06.10.2015 / Upozornění

Kuchařská soutěž KaM UK 2015 O nejlepší menzu


KaM UK pořádá pod záštitou rektora UK a AKC ČR dne 6.10.2015 od 15,30 na menze Právnická kuchařskou soutěž o nejlepší menzu UK.

Úterý 6. 10. 2015 Program
15.30 – 15.45 Zahájení – úvodní slovo
15.45 – 17.45 Prezentace úkolů č.1 a hodnocení porotou
17.45 – 18.30 Veřejnost ochutnává výrobek č.2 a hodnotí
18.30 – 19.00 Slavnostní vyhlášení

Organizace soutěže
8 týmů (2 soutěžící, z každé menzy šéfkuchař + kuchař)
Moderní zdravé menu – polévka, hlavní jídlo (musí obsahovat krůtí maso), dezert
Svíčková omáčka
Ochutnávka sortimentu zdravé výživy


Na setkání se s Vámi těší Ředitel Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze Ing. Jiří Macoun.

Úspěšnost absolventů na vysokých školách

01.10.2015 / Novinky z blogu

Středisko Praha-Krystal vydalo další ze svých výročních statistik sledujících úspěšnost absolventů na vysokých školách ČR. Podívejte se, jaký je výsledek za akademický rok 2015.

Úspěšnost přijetí na veřejnou vysokou školu činila v roce 2015 až 71%!

Veřejná vysoká škola 127 71,3%
Soukromá vysoká škola 26 14,6%
Ostatní (VOŠ, SŠ, jazykové kurzy atd.) 14 7,9%
Odjezd domů 9 5,1%
Nevíme 2 1,1%
CELKEM 178 100%

 

Cizinče, staň se na chvíli studentem češtiny

25.09.2015 / Upozornění

V rámci „Evropského dne jazyků"


25.9.2015 v 9.00, 10.00, 11.00 hodin


Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha Albertov
Albertov 7/3a
128 00 Praha 2
Tel.: 224 921 015

U příležitosti Evropského dne jazyků nabízíme zdarma minilekce češtiny pro cizince. Přijďte se podívat do naší školy a na 45 minut se staňte studentem češtiny. Nevadí, jestli jste začátečníci nebo pokročilí, program je připraven pro všechny. Poznáte, jak učíme češtinu bez zprostředkujícího jazyka a možná se pak rozhodnete ve studiu češtiny pokračovat.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Marie Poláčková
ředitelka studijního střediska

Oslavte s námi Evropský den jazyků!

24.09.2015 / Upozornění

Ukázkou výuky angličtiny pro specifické účely oslaví naše Středisko jazykového vzdělávání tradiční Evropský den jazyků.

Zájemci se mohou dostavit 24. 9. 2015 do Horské ulice 3 v Praze 2, kde pro ně od 13 do 15 hodin bude připravena ukázka výuky odborného jazyka (ESP - English for Specific Purposes) zaměřená především na studenty Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Akce proběhne pod vedením Mgr. Hany Chudáčkové, vedoucí výuky cizích jazyků na VŠ. Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se od roku 2001 každoročně slaví 26. září.

Slavnostní shromáždění studentů

08.09.2015 / Upozornění

Dne 8.9.2015 v 12:30h proběhne slavnostní shromáždění studentů pražských středisek Praha-Krystal, Praha-Albertov a Praha-Hostivař. Shromáždění se bude konat v historickém sídlu KAROLINUM Univerzity Karlovy.

Informační dopis k příjezdu na kurzy v září 2015 byl rozeslán!

28.07.2015 / Upozornění

Milí studenti, včera byl rozeslán informační dopis pro vás, kteří přijíždíte na roční přípravné kurzy pro cizince od září 2015. Pokud jste dopis e-mailem neobdrželi, informujte nás o tom na e-mailu: studujop@ujop.cuni.cz. Přejeme vám krásné léto a už se na vás těšíme na kurzech:-)!

Pomáháme rozšiřovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky

23.07.2015 / Upozornění

Před dvěma lety rozhodl Odbor vzdělávání při Radě Evropy rozšířit ilustrační škály Společného referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) o další deskriptory, a sice o deskriptory pro mediaci. Zachycena tak bude nově i dovednost zprostředkování komunikace třetí straně.

Ke spolupráci na tomto projektu byl v roce 2015 přizván také Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Jde o jedinečnou příležitost podílet se na tvorbě referenčního nástroje využívaného v celé Evropě i mimo ni a přispět tak k jeho zkvalitnění. Výstupy projektu budou užitečné všem, kteří se zabývají jazykovým vzděláváním.

Celý projekt má několik fází a probíhá do konce roku 2015. Zástupci ÚJOP UK se zúčastnili validačního workshopu, který měl za cíl posoudit kvalitu navrhovaných deskriptorů, a kalibračního workshopu, jehož cílem bylo přiřadit validované deskriptory k úrovním A1–C2. Následovat bude online šetření, na základě kterého budou definovány konkrétní úrovně jednotlivých dovedností.

Rozšířená sada deskriptorů bude publikována na stránkách Rady Evropy v angličtině a francouzštině, a to v polovině roku 2016.

Dopis s poděkováním Rady Evropy za účast na projektu (PDF).

Kontakt:
PhDr. Pavel Pečený
Vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK
pavel.peceny@ujop.cuni.cz
+420 224 990 413

Opravný termín závěrečné zkoušky z češtiny

01.07.2015 / Upozornění

Vážení studenti,opravný termín závěrečné zkoušky z češtiny (na úrovni B2) byl vypsán na pátek 4. září. Přihlásit se k němu můžete do 31. července. Během prázdnin je také možnost absolvovat Certifikovanou zkoušku na úrovni B2, pořádanou Výzkumným a testovacím centrem ÚJOP UK.
Termíny CCE B2 zde: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

POZOR! Příjem přihlášek na kurzy od září 2015 končí již zítra!

29.06.2015 / Upozornění

Vážení studenti, rádi bychom vás upozornili, že oficiální příjem přihlášek na přípravné kurzy pro cizince, které začínají v září 2015, končí již zítra (30. června)!

Nadále přijímáme přihlášky studentů bez vízové povinnosti (tedy studentů, kteří mají na území ČR trvalý či dlouhodobý pobyt).

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit telefonicky: +420 224 990 420, e-mailem: studujop@ujop.cuni.cz, případně použít Skype: marketingujop.

Za celý tým ÚJOP UK se na vás těšíme na našich kurzech:-)!

Přehled středoškolského učiva - aneb, co by měl každý středoškolák znát?

21.05.2015 / Upozornění

Milí studenti, na našich stránkách, v sekci: DŮLEŽITÉ INFORMACE, naleznete nové informace o tom, co by měl každý středoškolák znát.Nelekejte se, pokud jste nějakou látku ve škole nebrali a zkuste se zaměřit na ty předměty, ze kterých budete po skončení přípravného kurzu vykonávat přijímací zkoušky na VŠ.

Přejeme vám hodně úspěchů ve studiu:-)!

Online kurzy angličtiny pro administrativní pracovníky UK

28.04.2015 / Upozornění

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze nabízí online kurzy angličtiny s asistencí tutora pro administrativní pracovníky Univerzity Karlovy v Praze v rámci Institucionálního rozvojového plánu na následujících znalostních úrovních:

 • Elementary (začátečníci)
 • Pre-Intermediate (mírně pokročilí)
 • Intermediate (pokročilí)
 • Upper-Intermediate (více pokročilí)

Bližší informace najdete na této stránce.

METRO DOVEZE STUDENTY PŘÍMO PŘED STŘEDISKO

15.04.2015 / Upozornění

Jsme MOC rádi, že vám můžeme konečně oznámit, že byl v pondělí 6. dubna spuštěn provoz prodloužené „zelené trasy" (linka A) pražského metra. Studenti střediska Praha-Krystal tak nyní do centra dojedou za necelých 15 minut:-)!

Stanice metra A, která staví nedaleko (cca 200m) studijního střediska Krystal se nazývá „Nádraží Veleslavín" a je zároveň přestupním místem pro všechny, kdo směřují na letiště (na metro navazuje autobus č. 119, který jezdil dříve ze stanice Dejvická).

Píší o nás v Libereckém deníku!

07.04.2015 / Upozornění

Jsme rádi, že si aktivit rozrůstajícího se střediska v Liberci všimli i místní novináři a co o nás napsali....?

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/cizince-v-liberci-cestina-nedesi-20150320.html

Znáte nějakého cizince, jehož snem je studium na jedné z prestižních českých technických univerzit?

Doporučte mu kurzy střediska Liberec a pomozte mu tak dosáhnout jeho snu:-)!

Více informací o kurzech a přihlášky zde: http://ujop.cuni.cz/strediska/kurzy/liberec

Fotogalerie střediska zde: http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec/liberec-fotogalerie

Pozor - 3.ročník soutěže v prezentacích!

04.03.2015 / Upozornění

Vyhlašujeme 3. ročník mezinárodní soutěže Prezentace odborných a tematických prací studentů!

Více informací naleznete zde.

Cena Komplexního zdravotního pojištění pro studenty snížena!!!

16.02.2015 / Upozornění

Vážení studenti a rodiče,

akce "KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA ROK ZDARMA" bohužel tento víkend skončila, my se však přesto snažíme  snižovat pro vás náklady za dodatečné služby. Jsme tudíž rádi, že se nám opět podařilo snížit cenu Komplexního zdravotního pojištění pro studenty 17-26 let!

Více informací naleznete zde.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na marketing@ujop.cuni.cz

 

Rádi tančíte? Přijďte si s námi zatančit na reprezentační ples UK:-)!

13.02.2015 / Upozornění

Vážení studenti, rodiče, přátelé!

Již tradičně pořádá Univerzita Karlova rezrezentační ples, přijďte si zatančit, skvěle se pobavit a popovídat se starými i novými známými:-).

Datum konání: 14.3.2015
Čas: od 20:00
Místo: Žofín

Čeká na vás spousta hudby a  zábavy, hrát vám budou skvělé kapely a moderátorkou večera bude Klára Doležalová.

 

Přijďte si s námi popovídat na veletrh v Minsku

02.02.2015 / Upozornění

Vážení studenti, vážení rodiče, přátelé!


ÚJOP UK se na podzim zúčastnil čtyř velkých mezinárodních výstav věnovaných vzdělání v zahraničí, a to v Jekatěrinburgu, v Moskvě, v Kazani a v Kyjevě.

Rozhodli jsme se vyrazit za vámi i do Běloruska, a to ve dnech 19.-21.2.2015.
Nelaznete nás na stánku spolu se zástupci dalších 3 fakult významných českých univerzit.

 • Minsk: 19.-21.2.2015Adresa: Palace of Arts, ul. Kazlova 3

POZOR! Studenti, kteří se zúčastní veletrhu a po jeho skončení se zapíší ke studiu ročního kurzu na oficiálních stránkách ÚJOP UK (nutné zadat speciální kód, který obdrží studenti na veletrhu), získají:

 • PŘEKLADY dokumentů na vízum ZDARMA
 • Komplexní pojištění u PVZP a.s. NA ROK ZDARMA
 • Sim kartu od Vodafone (výhodný tarif na volání a sms zdarma) - studenti získají po příjezdu na kurz

V případě dotazů ohledně účasti na veletrhu se, prosím, obracejte na referát marketingu e-mailem: marketing@ujop.cuni.cz či telefonicky: 224 990 419.

Těšíme se na Vás!Seznam zahraničních veletrhů, kterých se ÚJOP UK letos zúčastnil:
• Jekatěrinburg: 28.-30.10.2014
http://www.uv66.ru/vystavka/ekaterinburg/2014/Education_2014/
Adresa: KOSK, ul. Vysotskogo 14
Návštěvní doba: 10:00-18:00

• Moskva: 7.-9.11.2014
http://www.msk.znanie.info/rus/visitors_main.html
Adresa: Gostinyi dvor, ul. Ilinka 4
Návštěvní doba: 10:00 - 18:00

• Kyjev: 13.-15.11.2014
http://kyiv.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/mezinarodni-vystava-kariera-a-vzdelavani/
Adresa: Ukrajinský dům, Kreshatyk 2
Návštěvní doba: 11:00-18:00

• Kazaň: 14.-15.11.2014
http://www.optimaexpo.ru/ru/obr-o-proekte
Adresa: GTRK KORSTON KAZAN, ul. N. Ershova 1a
Návštěvní doba: 11:00-19:00

 

Rektor UK přeje všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2015!

19.12.2014 / Upozornění

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima děkuje všem členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vše dobré, co vykonali pro Univerzitu Karlovu a její fakulty v právě končícím roce. Přeje všem radostné a šťastné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, elánu a naplnění všech předsevzetí v roce 2015.

Celé přání můžete shlédnout zde: http://bit.ly/1zDNA26

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE VŠEM!

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem:-)

01.10.2014 / Upozornění

Evropský den jazyků – 16 jazyků na jednom místě!

Ve čtvrtek 25. září jste se mohli stát na pár hodin hotovými polygloty! V Pasáži Lucerna v Praze se totiž na oslavu Evropského dne jazyků představilo 16 světových jazyků. Každý, kdo přišel, měl možnost si od 16 do 19 hodin popovídat s rodilými mluvčími a učiteli různých světových jazyků.

Všichni účastníci si odnesli spoustu zážitků, pár nových slovíček či frází a od každého učitele i malý dárek za snahu:-).

Kromě známých jazyků, jako jsou angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština, patřila čeština pro cizince mezi nejoblíbenější. U stolku, kde češtinu zastupovaly paní učitelky Bc. Eva Hlaváčková a Mgr. Jana Nováková ze studijního střediska Praha-Albertov se již od 16h začala tvořit fronta, která se až do skončení akce nezmenšila. Evropského dne jazyků v Lucerně se aktivně účastnila i ředitelka střediska Albertov, paní Mgr. Marie Poláčková.

Jsme moc rádi, že čeština pro cizince není mezi světovými jazyky žádnou Popelkou, naopak se našlo velké množství cizinců, které čeština zaujala, s radostí si našli náš stolek a zastavili se „na kus řeči" s našimi učitelkami. Kromě jazykového zážitku a pár dárečků si odnesli i informace o možnosti studovat jeden z kurzů češtiny střediska Albertov.

V Pasáži Lucerna bylo opravdu rušno. Bylo zajímavé sledovat, jak se nejdřív u stolečků střídali lidé, kteří se o akci dozvěděli z reklam, letáčků či internetu. Postupně přicházeli zvědavci, kteří šli okolo a poté, co zjistili, že se nejedná o žádnou autogramiádu (jak se mnozí domnívali), ale že se mohou zdarma naučit pár frází, slovíček nebo třeba jen abecedu v tolika jazycích, neodradily je ani fronty u stolků:-).

Navíc se soutěžilo o 3 jazykové kurzy zdarma dle výběru a dalších 7 vylosovaných získalo knižní poukázku a balíček s knihami, CD či DVD. Stačilo zúčastnit se minimálně 3 minilekcí a byli jste ve hře. Málokdo však skončil po třech jazycích a většina zúčastněných si vyzkoušela při této skvělé příležitosti jazyků hned několik.

Kromě výše zmíněných bylo možné popovídat si i v těchto jazycích: baskičtina, bulharština, finština, galicijština, litevština, lotyština, norština, polština, portugalština, rumunština.

Den po této akci se konal ve středisku Praha-Albertov v rámci Evropského dne jazyků Den otevřených dveří a zájemci se mohli zúčastnit 3 lekcí češtiny zcela zdarma.

Ne nadarmo se říká, KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM...A kolik jich znáte vy?

U nás si můžete vybrat z velké nabídky jazykových kurzů, tek neváhejte a přihlaste se:-)

Fotografie z akce naleznete na centrální stránce Facebook UJOP UK.

Centrální profil Facebook je rozdělen na jazykové verze

23.09.2014 / Upozornění

Vážení studenti, Vážení přátelé!

Rádi bychom vás informovali, že na začátku září došlo k rozdělení hlavního profilu Facebook ÚJOP UK na 3 jazykové verze.

Českou verzi naleznete i nadále na stejné adrese: https://www.facebook.com/ujop.uk?fref=ts

Ruskou verzi naleznete na adrese ÚJOP UK ru: https://www.facebook.com/pages/%C3%9AJOP-UK-Ru/1522811161266045?fref=ts

Anglická verze byla přesunuta na adresu ÚJOP UK en: https://www.facebook.com/pages/%C3%9AJOP-UK-En/253407451524762?fref=ts

Ruský profil na sociální síti Vk.com zůstal na stejné adrese:http://vk.com/karlovauniverzita

Jsme rádi, že naše sociální sítě mají více a více fanoušků a doufáme, že s nimi budete i nadále spokojeni:-)!
V případě jakýchkoli dotazů ohledně sociálních sití mě kontaktujte na e-mailu: marketing@ujop.cuni.cz

Romana Podhorová
marketing

Poznávací procházka v Poděbradech

16.09.2014 / Upozornění

Centrum pro integraci cizinců (http://www.cicpraha.org/cs/o-nas/o-nas.html) pořádá dne 20.9.2014 (sobota) v Poděbradech poznávací procházku.

Akce je určena pro cizince i Čechy.

Více informací nalenete zde: https://www.facebook.com/events/1478624935742294/

Přihlášky na akademický rok 2015/16

14.08.2014 / Upozornění

Přihlášky na školní rok 2015/16 přijímáme od 1.září 2014. Přihlašujte se na našich oficiálních stránkách!

V případě dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky centrálního studijního oddělení ÚJOP UK:

Tel.: 224 990 420/455
E-mail: studujop@ujop.cuni.cz

Volejte zdarma: https://video.study-in-czech.ru/cs

Těšíme se na vás na našich kurzech:-)!

 

Informační dopis

23.07.2014 / Upozornění

Milí studenti,

rádi bychom vás upozornili, že jsme dnes odeslali na adresu každého z vás informační dopis s podrobnostmi příjezdu na kurzy. V případě, že jste dopis neobdrželi, kontaktuje studijní oddělení:

Střediska Praha-Krystal a Praha-Hloubětín - Liana Dolminyan (liana.dolminyan@ujop.cuni.cz)

Střediska Poděbrady a Mariánské Lázně - Miroslava Jakešová (studref3@ujop.cuni.cz)

Střediska Praha-Hostivař a Praha-Albertov - Anastázie Pokotilová (studref2@ujop.cuni.cz)

První kandidáti v Rakousku převzali certifikáty z češtiny!

10.07.2014 / CCE

První kandidáti v Rakousku převzali certifikáty o složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince

Ve středu 9. července 2014 se ve Vídni předávala osvědčení o složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE), která se konala na konci března. Jednalo se o historicky první termín této zkoušky v Rakousku, kde si kandidáti z Rakouska mohli ověřit úroveň dosažené komunikační kompetence v češtině, aniž by museli jet na zkoušku CCE do České republiky.

Díky spolupráci Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK), Českého centra Vídeň a vídeňské jazykové školy Ahoj Europa Neu se povedlo otevřít nové zkušební centrum zkoušky CCE přímo v rakouské metropoli. Vídeň se tím zařadila k dalším 12 zahraničním zkušebním centrům, kde se tato možnost nabízí, a ÚJOP UK tak získal nové významné partnery, kteří podporují výuku a zkoušky z češtiny pro cizince v zahraničí.

Zkouška CCE, kterou vyvíjí ÚJOP UK, je ve Vídni nabízena na 5 úrovních obtížnosti podle Společného evropského referenčního rámce. Účastníci březnové zkoušky se hlásili na úrovně A2, B1 a C1. Úspěšní kandidáti obdrželi osvědčení z rukou ředitele Českého centra Vídeň Ing. Martina Krafla a ředitelky jazykové školy Ahoj Europa Neu Jitky Woodhams. Další termín zkoušky je naplánován na listopad tohoto roku.

 

        


Autor: Pavel Pečený
Foto: Ahoj Europa Neu – Zentrum für Ostsprachen

Práce s chybou je stále aktuální téma (Konference v Poděbradech)

08.07.2014 / Upozornění

Práce s chybou ve výuce cizích jazyků je stále živé a aktuální téma. O tom se v příspěvcích a následné diskusi přesvědčili hosté mezinárodní konference Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK).

Dvoudenní konference, kterou pořádalo Výzkumné a testovací centrum ÚJOP UK, proběhla předposlední červnový týden (17. a 18. 6. 2014) v Poděbradech. Jejím cílem bylo podpořit a sdílet osvědčené postupy v oblasti práce s chybou ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince a výuky odborných předmětů v cizím jazyce). Zájem o tuto problematiku přivedl na místo jednání přes 100 účastníků ze dvou desítek vysokoškolských pracovišť z České republiky i ze zahraničí (Německo, Polsko, Rusko, Slovensko). Podařilo se tak zprostředkovat setkání odborníků, kteří mají zkušenosti s analýzou chyb a hodnocením v jazykových kurzech, při jazykových zkouškách nebo v jazykových korpusech.

Příspěvky se věnovaly jednak teoretickým otázkám, např. typologii chyb nebo chybové analýze v korpusových textech, jednak praktickým otázkám, např. analýza videozáznamů výukové hodiny.

Úvodní přednášku s názvem Korektivní zpětná vazba v hodinách češtiny pro cizince pronesla PaedDr. Dana Hánková, Dip. RSA (vedoucí katedry cizích jazyků a jejich didaktik na AKCENT College s.r.o.).

S velkým ohlasem se setkal také příspěvek pravidelné účastnice konference v Poděbradech PhDr. Evy Složilové, M. A, z Masarykovy univerzity v Brně, nazvaný Deset chyb v dopise? To přece nemůže být úroveň B2!

Další jednání byla rozdělena do sekcí Čeština jako cizí jazyk a Cizí jazyky. V těchto sekcích zazněly například příspěvky Prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalské, DrSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Poznáváme vlastní chyby ve výuce?), dále příspěvky kolegyně doc. PhDr. Jany Ondrákové, Ph. D. z Univerzity Hradec Králové (Oprava chyb v cizojazyčném textu) a kolegů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (D. Špatenková, A. Hošková, M. Šulista: Kdy je chyba chybou).

Účastníci konference projevili jako každoročně velký zájem také o workshopy, které připravily kolegyně z pořádajícího Ústavu jazykové a odborné přípravy UK Mgr. Jana Veselá, Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D., Mgr. Dagmar Toufarová a Mgr. Kateřina Slavíková. Další workshopy věnované práci s chybou vedly kolegyně z Filozofické fakulty UK Mgr. Marie Boccou Kestřánková a Mgr. Jana Macurová společně s Mgr. Marií Simeunovich-Skvortsovou.

Účastníci konference také společně s organizátory popřáli přední lingvistce a filoložce PhDr. Heleně Confortiové vše nejlepší k významnému životnímu jubileu, které tento rok oslaví. Příspěvek o její profesní dráze a nesmazatelném přínosu v oboru výuky češtiny pro cizince přednesla PhDr. Jitka Cvejnová.

Příspěvky byly zveřejněny v elektronickém sborníku, který obdrželi všichni účastníci konference. Další ročník se uskuteční příští rok v červnu a věříme, že bude stejně podnětný jako ten letošní.

Autor: PhDr. Pavel Pečený a Mgr. Martina Švrčinová (Výzkumné a testovací centrum ÚJOP UK)

2.6.-3.6.2014 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MIMO PROVOZ

30.05.2014 / Upozornění

Vážení studenti,

ve dnech 2.6.-3.6.2014 (pondělí a úterý) bude centrální studijní oddělení z technických důvodů zavřeno.

Děkujeme za pochopení!

Rektorský sportovní den UK

14.05.2014 / Upozornění

Dnes, 14.5.2014 se koná již tradiční sportovní den, vyhlášený rektorem UK, panem prof.MUDr.Tomáše Zimy, DrSc., MBA.

Pořadatelem letošního ročníku je KTV MFF UK.

Více informací naleznete ZDE.

Zveme vás na posezení do kavárny ve tmě

06.05.2014 / Upozornění

Leták ke stažení zde.

Zkouška z jazyka a reálií pro účely občanství ČR (29. 3. 2014) - VÝSLEDKY ON-LINE

27.04.2014 / Zkoušky

Výsledky Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR ze soboty 29. 3. 2014 jsou k dispozici ON-LINE. Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem.

Pro zobrazení výsledků v on-line formuláři budete potřebovat kód, který jste dostali při registraci v den zkoušky, a své datum narození.

Osvědčení se posílají poštou na adresu, kterou jste vyplnili v on-line přihlášce. Pokud osvědčení nedostanete poštou do 7 týdnů od data konání zkoušky (tj. do 18. 5. 2014), prosím kontaktujte sekretariát (e-mail: obcanstvi@ujop.cuni.cz, tel: +420 222 517 054).

Velikonoce v Poděbradech

25.04.2014 / Novinky z blogu

V pátek 18.4.2014 oslavili studenti střediska Poděbrady Velikonoce ve velkém stylu:-)!

Počasí účastníkům akce bohužel nepřálo (8 stupňů), přesto se sešli, aby si užili spoustu legrace a vyzkoušeli si velikonoční zvyklosti.

Sportovní hry začaly po 15h. Studenti soutěžili ve skoku, běhu s vajíčkem na lžíci a tzv. hře "rychlý bonbon" (kdo dřív namotá ústy šňůrku, na které je připevněn bonbon).

Nechybělo samozřejmě ani pletení pomlázky a barvení vajec, které k Velikonocům samozřejmě patří.

Odpoledne se předaly diplomy, opékaly se buřty a jeden student se i přes nepřející počasí vykoupal:-)

Děkujeme organizátorům z Poděbrad za skvělé odpoledne, při kterém si studenti užili spoustu legrace!

Fotografie si můžete prohlédnout na blogu střediska Poděbrady: http://www.ujop-podebrady.cz/?p=1758

Zveme vás na basketbalový turnaj!

22.04.2014 / Upozornění

Vážení studenti, zveme vás tímto na basketbalový turnaj studentů středisek Praha-Hostivař a Praha-Hloubětín.

Sportovní klání se uskuteční v pátek 25. dubna od 16 hod. v tělocvičně střediska Praha-Hloubětín (adresa: Hloubětínská 78/26, Praha 9).

Tělocvična bude přístupná pro hráče a fanoušky od 15:45 hod.

Mezinárodní soutěž v prezentacích odborných a tematických prací studentů

15.04.2014 / Upozornění

V pondělí, dne 14.4.2014, se v sídle Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze konala Mezinárodní soutěž s názvem: „Prezentace odborných a tematických prací studentů".

Soutěže se zúčastnilo celkem dvacet dva studentů z jedenácti zemí světa (Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Moldavsko, Gruzie, Rakousko, Velká Británie, Malta, Vietnam).
Do soutěže se kromě studentů středisek ÚJOP UK (Albertov, Hloubětín, Hostivař, Krystal, Mariánské Lázně) zapojili i studenti z Brna (Univerzita obrany a Lékařská fakulta MU), Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), Olomouce (Univerzita Palackého v Olomouci) a Uzhorod National University.

Prezentace studentů byly rozděleny do dvou kategorií – prezentace na odborná témata a tematické práce studentů. Každá kategorie měla svého vítěze. Poraženým však nebyl nikdo. Prezentace se povedly všem studentům bez výjimky a velký obdiv si zaslouží především proto, že všichni studenti přednášeli svá témata v českém jazyce.

V sále panovala přátelská atmosféra, díky které se spousta studentů zbavila své nervozity.

Po skončení soutěže měli studenti možnost zúčastnit se komentované prohlídky centrem Prahy a společně posedět v pravé české hospůdce:-).

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na naší oficiální stránce FB.

Děkujeme všem za skvělý zážitek a přejeme i nadále výborné studijní výsledky a doufáme, že se vám s námi bude žít v České republice hezky!

 

Změna telefonního čísla pracovnice v Moskvě

11.04.2014 / Upozornění

Vážení studenti, rodiče!

Chtěli bychom vás tímto upozornit, že telefonní číslo našeho pracovníka v Moskvě - paní Margarity Sytiliny bylo změněno.

Nové (funkční) telefonní číslo: +7 985 739 91 01.

Děkujeme za pochopení!

Univerzita Karlova - 666. výročí založení

07.04.2014 / Upozornění

Karlova Univerzita byla založena 7.4.1348 - dnes slavíme 666 let od založení!


Podívejte se na oficiální video k tomuto výročí: http://cuni.cz/

 

Akce Mezinárodního českého klubu

03.04.2014 / Upozornění

Mezinárodní český klub vás srdečně zve na slavnostní uvedení knihy Antonio Vivaldi (Michael Talbot) doplněné koncertem zahraničních umělců: Jaroslav Šonský (housle) a Gesine Tiefuhr (cembalo).

Kdy: čtvrtek 17.4.2014 -17.00 v Českém muzeu hudby, Karmelitská 20, Praha 1

VSTUP VOLNÝ - akci pořádá Mezinárodní český klub ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad, Národním muzeem - Českým muzeem hudby a Italským kulturním institutem. Více zde

 

Studenti, pojďte si s námi zaplavat!

03.04.2014 / Upozornění

HURÁ ZA SPORTEM!

Studenti pražského střediska Praha-Hostivař mají od konce března možnost přijít si každou středu mezi 20:30-21:30 zaplavat do bazénu UK v Hostivaři téměř zdarma (vybírá se pouze 100 Kč jednorázový administrativní poplatek).

Možnost večerního plavání bude nyní nabídnuta i ostatním studentům našich pražských středisek.

Studenti našich středisek, kteří si chtějí přijít zaplavat, musí mít s sebou studentskou kartu UK, ISIC, 100 Kč (jednorázový administrativní poplatek) a 100 Kč jako zálohu na zámek v šatně. Sraz je vždy ve středu ve 20:15 před sekretariátem střediska Praha-Hostivař (adresa: Areál kolejí Hostivař, Weilova 1144/2, Praha 10-Hostivař, přijďte raději dříve, ať nás včas najdete:-)).

SPORTU ZDAR:-)!

IQ Landia se otevírá v Liberci!

25.03.2014 / Upozornění

Vážení studenti, rodiče,

rádi bychom vás upozornili na otevření prvního českého SCIENCE CENTRA v Liberci (http://www.iqlandia.cz/)!

Centrum bude otevřeno již 29.3.2014

Mezi partnery projektu patří i Technická univerzita v Liberci (www.tul.cz)

Pokud se vám v Liberci zalíbí, můžete se přihlásit na jeden z našich kurzů, které v Liberci spolu s Technickou univerzitou nabízíme nebo kurzy doporučit vašim známým a přátelům:-).

Více informací o kurzech, které se konají v Liberci naleznete zde: http://ujop.cuni.cz/strediska/kurzy/liberec

PŘEJEM VÁM PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!

Škola hrou na Albertově!

24.03.2014 / Kurzy

ŠKOLA HROU ve středisku Praha-Albertov!

Studenti střediska Praha-Albertov se učí češtinu velmi originálně. Každou středu pořádá středisko kulturní odpoledne se zajímavým programem. Začátkem března se konala kulturní středa ve znamení K.H. Máchy a české literatury. Příští středu budou mít studenti možnost shlédnout český film Kuky se vrací (kino MAT).

Já jsem měla tu možnost zúčastnit se „kulturní středy" minulý týden (19.3.). Nejprve se studenti sešli v aule střediska na Albertově a poté vyrazili na poznávací procházku centrem Prahy.

V aule studentům velmi příjemná paní učitelka rozdala texty o Staroměstském orloji (samozřejmě v češtině) a všichni se snažili článku porozumět. Článek se poté četl i překládal nahlas. Nemyslete si však, že se jednalo o pouhé čtení s porozuměním, nikoliv, žádná nudná hodina. Mladá paní učitelka vysvětlovala problematické výrazy a doplňovala je různými dalšími příklady z běžného života. Každé vysvětlení bylo doplněno téměř hereckým výkonem, takže se studenti nejen učili nová slovíčka, ale velmi se u toho i pobaviliJ. Tímto bych chtěla paní učitelce velmi za studenty poděkovat!

U Prašné věže se studenti češtiny rozdělili do skupinek, ve kterých je provázeli studenti Střední školy cestovního ruchu v angličtině, ruštině a španělštině. Studenti z ruské skupinky (studenti z Ruska a Ukrajiny) velmi pomáhali českým studentům 1.-3. ročníku, kteří se odhodlaně prali s ruštinou. Bylo hezké sledovat, jak si navzájem studenti pomáhají překonávat jazykovou bariéru. Byla jsem sama svědkem toho, kdy si jedna studentka vyměnila e-mail se studenty ze střední školy s tím, že by se mohli scházet a navzájem se doučovat cizí jazyk.

Pokud budu mít jen trochu času, určitě se MOC ráda zúčastním další „kulturní středy" ve středisku Praha-Albertov, protože jsme si spolu se studenty užili spoustu zábavy a navíc jsem viděla, jak skvěle probíhá na středisku výuka.

PŘIJĎTE SE K NÁM TAKY UČIT ČESKY -  ŠKOLA HROU je tu i pro VÁS!

Fotografie z tohoto odpoledne naleznete na Facebooku.

Výlet do Krkonoš

24.03.2014 / Novinky z blogu

Studenti střediska Poděbrady se vydali na začátku března do Krkonoš.

Fotografie a krátké povídání můžete shlédnout na oficiálním blogu střediska:

http://www.ujop-podebrady.cz/?p=1654

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ÚJOP UK: Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)

22.03.2014 / Upozornění

Zveme Vás na tradiční mezinárodní konferenci ÚJOP UK, která se bude konat 17. a 18. června 2014. Téma letošní konference je Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince).

Bližší informace a přihlášku najdete >>>ZDE<<<.

Událost najdete také na Facebooku.

Historicky první termín zkoušky CCE v Rakousku

22.03.2014 / CCE

Ve dnech 20. a 21. března 2014 se ve spolupráci s jazykovou školou Ahoj Europa Neu a Českým centrem ve Vídni konal historicky první termín Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) v Rakousku.

Fotogalerie na oficiálních stránkách Facebook.

Studenti ÚJOP Praha-Krystal navštívili Národní divadlo

10.03.2014 / Novinky z blogu

Naše studenty čeká posledních pár měsíců intensivní přípravy na přijímací zkoušky. Trénovat český jazyk se dá nejen v lavicích či doma, ale i na divadelním představení.

Studenti střediska Praha-Krystal se proto vydali na představení. Kam jinam, než do Národního divadla!

Více se dozvíte na blogu: http://www.czechstudent.ru/2014/03/navsteva-narodniho-divadla.html

Mezinárodní soutěž Prezentace odborných a tematických prací studentů

10.03.2014 / Upozornění

Univerzita Karlovy v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha Albertov organizuje mezinárodní soutěž Prezentace tematických a odborných prací v češtině pro zahraniční studenty studující češtinu jako cizí jazyk.

Den konání: 14.4.2014

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Vratislavova 10, 128 00, Praha 2

Více informací najdete zde.

Přijďte se přiučit něčemu novému!

07.03.2014 / Novinky z blogu

POZOR!

V březnu začíná cyklus seminářů věnovaných metodě CLIL. Můžete se stále ještě přihlásit!
Podrobnosti naleznete zde.

Otevíráme letní kurzy pro českou mládež žijící v zahraničí

06.03.2014 / Upozornění

Jako novinku v létě otevíráme kurzy pro české studenty žijící v zahraničí, kteří se chtějí připravit ke studiu střední školy v ČR nebo si zdokonalit češtinu. 

Podrobné informace najdete zde.

Pozor- rozšiřujeme nabídku pojištění !!!

26.02.2014 / Upozornění

Od .1.3.2014 můžeme našim studentům (pouze ve věkové kategorii 17-26 let) nově nabídnout unikátní produkt PVZP,a.s. –  komplexní zdravotní pojištění – EXLUSIVE. Pojištění je možné uzavřít na nejnižší možnou pojistnou dobu 1 rok.

Toto pojištění se objevuje na trhu  poprvé v historii. Na rozdíl od jiných komerčních pojištění  je zcela bez výluk, tudíž svým rozsahem odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění českých občanů, t.j. pojišťovna hradí zdravotní péči ve  stejném  rozsahu, jako občanům ČR.

Zdravotní péče je poskytována ve více než 4 500 zdravotnických zařízeních. Celková výše limitu pojistného plnění není omezena, maximální výše na 1 pojistnou událost je pak 3 milióny Kč.

Bližší informace najdeze zde.

Zkouška z jazyka a reálií pro účely občanství ČR (25. 1. 2014) - VÝSLEDKY ON-LINE

23.02.2014 / Zkoušky

Výsledky Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR ze soboty 25. 1. 2014 jsou k dispozici ON-LINE. Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem.

Pro zobrazení výsledků v on-line formuláři budete potřebovat kód, který jste dostali při registraci v den zkoušky, a své datum narození.

Osvědčení se posílají poštou na adresu, kterou jste vyplnili v on-line přihlášce. Pokud osvědčení nedostanete poštou do 7 týdnů od data konání zkoušky (tj. do 17. 5. 2014), prosím kontaktujte sekretariát (e-mail: obcanstvi@ujop.cuni.cz, tel: +420 222 517 054).

POZOR! Změna ubytování

21.02.2014 / Upozornění

Vážení studenti, došlo ke ZMĚNĚ ubytovací kapacity střediska PRAHA-HLOUBĚTÍN.

Všichni studenti, přihlášení do střediska Praha-Hloubětín, budou od dnešního dne (21.2.2014) ubytováni na KOLEJI HOSTIVAŘ.

Podrobné informace o ubytování a cenách na koleji Hostivař naleznete zde.

S dalšími dotazy se neváhejte obrátit na studijní oddělení na tel.: +420 224 990 420, e-mail: studujop@ujop.cuni.cz

Jste cizinec a potřebujete pomoci s jednáním na OAMP?

06.02.2014 / Upozornění

Občanské sdružení InBáze se dlouhodobě zabývá integrací cizinců do české společnosti. Pro své klienty nabízí poradenství (sociální, právní, psychologické, pracovní) a zároveň realizují komunitní aktivity pro dospělé i děti.

Interkulturní pracovníci pomáhají na třech pobočkách OAMP ZDARMA!

Více informací získáte na stránkách sdružení InBáze

První termín Zkoušky z jazyka a reálií pro účely občanství ČR

03.02.2014 / Zkoušky

V sobotu 25. 1. 2014 pořádal ÚJOP UK první termín Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Na lednovou zkoušku se v 11 zkušebních centrech po celé republice přihlásilo celkem 203 kandidátů z 29 různých zemí. Kandidáti se své výsledky dozvědí za 30 dnů od konání zkoušky.

Reportáž ze zkoušky pro účely udělování státního občanství ve studijním středisku ÚJOP UK Praha-Albertov přinesla Česká televize v hlavní zpravodajské relaci. Reportáž s názvem Test znalostí o české zemi je pro cizince podmínkou na cestě k občanství můžete zhlédnout v archivu České televize.

Snížili jsme ceny zdravotního pojištění!

31.01.2014 / Upozornění

Vážení studenti,

od 1.2.2014 nabízíme komplexní zdravotní pojištění za nižší cenu!

Vzhledem k tomu, že rozdíl ceny mezi základním a komplexním pojištěním se podstatně snížil, doporučujeme studentům  ročních kurzů uzavírat rovnou komplexní zdravotní pojištění.

Více informací naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Nový ceník je platný pro studenty přihlášené od 1.2.2014!

NOVÝ online kurz češtiny – úroveň B1!

29.01.2014 / Online kurzy

Popis kurzu najdete zde.

4. víkendové setkání učitelů češtiny z Česka a Německa

20.01.2014 / Upozornění

4. víkendové setkání učitelů češtiny z Česka a Německa  na Krystalu

Datum konání akce: 21. – 22.6. 2014

Akce je pořádána za podpory Fondu česko-německé budoucnosti (http://www.fondbudoucnosti.cz/o-nas/o-nas/)

Účastníci: celkem se zúčastní 50 učitelů češtiny pro cizince (25 působících v Česku, 25 působících v Německu).

Pořadatelé: ÚJOP UK Krystal (http://ujop.cuni.cz/strediska/praha-krystal) ve spolupráci se svým německým partnerem Ostbayrische Technische Hochschule Amberg-Weiden (http://www.oth-aw.de/)

Téma červnového setkání: Výuka češtiny pro cizince na úrovni A1 + A2

Celkem je připraveno 14 zajímavých seminářů.

Přednášky předběžně přislíbili: PhDr.L. Holá, PaedDr. L. Holubová, Mgr. Lucie Nothnagel

Speciální akce: dne 21.6.2014 (sobota) bude nakladetelství Akropolis prodávat své publikace pro učitele češtiny SE SLEVOU.

Přihláška na toto setkání bude již brzy přístupná zde

Struktura Víkendového setkání  na Krystalu  21. – 22. června 2014

Sobota 21.6.

8.30 – 9.00

Registrace

9.00 – 9.15

Zahájení

  Seminář A Seminář B Seminář C
9.15-10.45     X
11.15 - 12.45     X
12.45 - 13.45 OBĚD
13.45 - 15.15      
15:30 - 17.00      

Neděle  22.6.

  Seminář A Seminář B
9.00 - 10.30    
10.45- 12.15    
12.15 – 12.45

Slavnostní zakončení a předávání certifikátů (po odevzdání feedbacku)

 

Fotografie z loňského setkání:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540913975969870.1073741829.114343305293608&type=1

http://ujop.cuni.cz/konference-a-seminare

                                                                                                                          

 

Výsledky CCE - Kyjev 2013/12

10.01.2014 / CCE

Výsledky zkoušky CCE z Kyjeva (prosinec 2013) jsou k dispozici on-line.

Přijďte navštívit Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

02.01.2014 / Upozornění

Nevíte, kam po střední škole? Přijďte se seznámit s nabídkou českých i zahraničních vysokých škol na GAUDEAMUS.

Navštivte Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání, kde vám na vaše dotazy odpoví zástupci jednotlivých škol. Veletrh se nyní koná i v Praze.

Datum konání veletrhu v Praze: 28.-29.1.2014, od 8 do 16 hodin.

http://www.gaudeamus.cz/

 

Upozornění na falešné e-maily

20.12.2013 / Upozornění

POZOR! Po e-mailu se šíří zprávy s falešnými e-mailovými adresami, které budí dojem, že se jedná o e-maily zasílané pracovníky ÚJOP UK. V těchto zprávách jsou šířeny nepravdivé informace!

Jediná oficiální doména Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy je: www.ujop.cuni.cz a e-mailová adresa: ....@ujop.cuni.cz

V případě nejasností se obracejte telefonicky na oddělení marketingu (224 990 419) nebo na FÓRUM.

Podívejte se na fotografie z výstav

19.11.2013 / Upozornění

Vážení studenti, Vážení rodiče!

ÚJOP UK se tento podzim zúčastnil tří velkých mezinárodních výstav, v Moskvě, na Ukrajině a v Pekingu. Níže přikládáme odkazy na oficiální stránku našeho Facebooku, kde si můžete prohlédnout pár fotografií z každé výstavy.

Jsme rádi, že všechny veletrhy měli tak hojnou účast a těšíme se s našimi budoucími studenty na viděnou!

V případě dotazů ohledně přihlášení se, prosím, obracejte na studijní oddělení.

https://www.facebook.com/ujop.uk?fref=ts

Zlepšete si znalost češtiny po Skypu!

16.10.2013 / Online kurzy

Středisko Praha-Albertov nově nabízí výuku češtiny přes Skype.

PŘIPOJTE SE NA SKYPE A UČTE SE!

Podrobnější informace zde.

Nepropásněte zápis na kurzy angličtiny v Poděbradech!

15.10.2013 / Kurzy

Znalost anglického jazyka je v dnešní době nutností!

Nepropásněte přihlášení na kurzy angličtiny v Poděbradech.

KURZY ZAČÍNAJÍ JIŽ 4.11.2013

Více informací zde!

Přijeďte nás návštívit na jednom ze zahraničních veletrhů!

15.10.2013 / Upozornění

Plánované výstavy/veletrhy

Přijeďte nás navštívit na jednom z našich veletrhů! Těšíme se na vás!

Pomaturitní kurzy

21.08.2013 / Pomaturitní kurzy

Nedostali jste se na vysokou školu a nechce se vám pracovat? Máte poslední šanci přihlásit se do našich pomaturitních přípravných kurzů!

Obchodní angličtina online

21.08.2013 / Online kurzy

Pro zájemce nabízíme online kurzy obchodní angličtiny. Více informací na Obchodní angličtina online.

Mezinárodní zkouška TOEIC

20.08.2013 / Zkoušky

Vrátili jste se ze studijního pobytu v zahraničí a rádi byste nově získané jazykové dovednosti potvrdili mezinárodně uznávanou zkouškou? Přihlaste se na nejbližší termín mezinárodní zkoušky TOEIC.

Výsledky CCE

18.08.2013 / CCE
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X